Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Патріотичне виховання та його значення у навчально-виховному процесі 5

1.2. Вплив учителя початкових класів на патріотичне виховання молодших школярів 10

1.3. Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до батьківщини у контексті виховного процесу 15

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 19

2.1. Дослідження сформованості патріотичних почуттів у молодших школярів 19

2.2. Методика виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній діяльності 26

2.3. Аналіз результатів дослідження 35

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність теми. Однією ізнагальних потреб сучасного українського суспільства є формування у молодого покоління, й зокрема школярів, патріотичних якостей, активної життєвої позиції й соціальної відповідальності. Ефективність цього процесу зростає за умови залучення сім’ї, яка є найважливішим суб’єктом виховання.

На сьогодні серйозне занепокоєння викликає споживче ставлення молоді до рідної землі, прагматичне бажання влаштуватися комфортніше. Відсутність належного патріотичного виховання дітей, шкільної молоді може спричинити серйозну духовно-моральну деформацію суспільства. Таким чином, сформувати в учнів почуття патріотизму як найважливішої духовно-моральної й громадянської цінності - нагальне завдання загальноосвітньої школи, починаючи з першого року навчання дитини у школі.

Кризу у вихованні патріотизму молодших школярів на сьогоднішній день поглиблює ряд суперечностей, що виникли на суспільному, особистісному та родинному рівнях. До них належать:

- стан вихованості сучасної молоді та недостатнє використання у педагогічній практиці сучасних інноваційних форм та методів патріотичного виховання молодших школярів;

- суперечність між вимогами педагогів до виховання патріотизму у дітей молодшого шкільного віку та відсутністю сучасних виховних програм патріотичного спрямування;

- між цінностями сім’ї і соціуму.

Засади патріотичного виховання досліджувалися в роботах І.Беха, Г.Ващенка, О.Вишневського, Г.Гончарука, Б.Ступарика, К.Чорної, П.Щербаня та інших. Теоретико-прикладні аспекти формування патріотичних якостей у дітей молодшого шкільного віку розкрито в працях Т. Гавлітіної, К.Журби, В. Киричок, О.Коркішко, І. Місерви, П.Онищука, М.Павленка, Д.Пащенка, Р.Петронговського, Ю. Руденка, К. Чорної та ін.

Об’єкт дослідження – процес патріотичного виховання молодших школярів.

Предмет дослідження – зміст і педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування патріотичних якостей молодших школярів у позаурочній діяльності.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці змісту та педагогічних умов формування патріотичних якостей молодших школярів у позаурочній діяльності.

Завдання дослідження:

- розкрити значення патріотичного виховання у навчально-виховному процесі;

- проаналізувати вплив учителя початкових класів на патріотичне виховання молодших школярів;

- визначити особливості формування у молодших школярів ціннісного ставлення до батьківщини у контексті виховного процесу;

- визначити та експериментально перевірити педагогічні умови формування патріотичних якостей молодших школярів у позаурочній діяльності.

Для досягнення мети та розв’язання задач дослідженнявикористанотакі методи: теоретичні: аналіз педагогічної літератури з теми дослідження; синтез, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних даних; емпіричні: діагностичні (анкетування, бесіди, педагогічні спостереження, тестування, констатувальний, формувальний та контрольний етапи експерименту); статистичні: метод математичної статистики для обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.