Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА - ВИРАЗНИК ІДЕЙ ГУМАНІЗМУ І ПРОСВІТНИЦТВА 5

1.1 Григорій Савич Сковорода - найвидатніша постать у культурному й літературному житті України XVIII століття 5

1.2. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди 10

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 17

2.1 Прогресивність педагогічних ідей Г.С. Сковороди 17

2.2. Григорій Сковорода про розумове і моральне виховання 18

2.3. Ідеї гуманізму у вихованні людини 23

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Серед видатних діячів минулого, які збагатили вітчизняну педагогіку і шкільництво, духовну культуру України, чільне місце належить Григорію Савичу Сковороді (1722 - 1794). Його діяльність припадає на період занепаду освіти в Україні.

Зрозумівши, що ні в школах, ні в колегіумах він не зможе проповідувати своє вчення, Г.С. Сковорода стає мандрівним філософом і вчителем. Він ходив від села до села, зупиняючись то на пасіці, то на хуторі, і своїми бесідами просвіщав народ, підносив його національну самосвідомість. Він любив рідну мову, природу, українську музику та пісні, і найголовніше свій народ. Вмираючи, він заповів написати на його надмогильному пам’ятнику: «Світ ловив мене, але не спіймав».

Основна мета просвітництва Г.С. Сковороди - навчання людей науки щасливого буття. Нещастя в суспільстві він тлумачив як наслідок поганого виховання. Тож позбутися суспільного зла, на його думку, можна через «спасительное» виховання, зміст якого - реалізація принципу природовідповідності, тобто сприяння розвиткові природних нахилів і здібностей кожної дитини.

Вивчення творчої спадщини народного філософа-гуманіста і вчителя Г.Сковороди дає можливість торкнутися витоків української педагогічної майстерності, заснованої на невмирущих традиціях народної педагогіки, що їх постійно використовував у своїй творчості Григорій Савич. У цьому і полягає актуальність даної теми: вона повертає до витоків української педагогіки,піднімає завісу над джерелами української педагогічної думки, збагачує педагогічними ідеями та порадами учителів-практиків ХХІ століття.

Цінність педагогічної спадщини Г. Сковороди переоцінити неможливо, вона завжди займала і буде займати гідне місце в триєдиній системі педагогічного процесу, слугуватиме направляючими постулатами освітнього процесу, до яких постійно звертаються фахівці педагогіки, вихователі, всі, кого цікавлять проблеми формування людини.

Отже, вибір теми курсової зумовило те, що вивчення педагогічної спадщини народного вчителя та філософа-гуманіста дає можливість торкнутися витоків вітчизняної думки, яка заснована на невмирущих традиціях, звичаях національного виховання, на які постійно спирався Г.С. Сковорода. У цьому актуальність даної теми - вона розкриває завісу над джерелами української педагогічної думки.

Об'єктом дослідження даної курсової виступає проблема вивчення педагогічної спадщини Г.С. Сковороди.

Предмет дослідження - особливості проблеми вивчення педагогічної думки Г.С. Сковороди.

Мета дослідження полягає у вивченні педагогічної спадщини Г.Сковороди та науковому обґрунтуванні його основних ідей, щодо виховання гармонійної особистості.

У нашій роботі ми ставимо два основних завдання:

– вивчення спадщини Г. Сковороди - видатного українського філософа, письменника і просвітителя;

– розгляд основних ідей формування і виховання особистості в педагогічній думці Г. Сковороди.

Структура роботи. Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел.

Закрити

Соціально-педагогічні погляди Г.Сковороди

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.