Педагогічні умови ознайомлення дітей дошкільного віку з народними символами України

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З НАРОДНИМИ СИМВОЛАМИ УКРАЇНИ 5

1.1. Формування почуття національної свідомості дошкільників 5

1.2. Ознайомлення дітей із державними символами України 9

1.3. Ознайомлення дошкільників з українськими національними оберегами 13

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНИХ СВЯТ 17

2.1. Дослідження рівня сформованості знань про народні символи у старших дошкільників 17

2.2. Система роботи щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з народними символами України 20

2.3. Аналіз результатів дослідження 29

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ДОДАТКИ 36

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Дитинство – це важливий і неповторний період формування особистості. Саме в цей період дитина формується фізично, психічно, інтелектуально, здобуває необхідні знання, вміння та навички.

В наш час зміст дошкільної освіти спрямований на збереження дитячої субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини. У свідомості дитини-дошкільника закладаються фундаментальні світоглядні поняття, моральні цінності, переконання. Першим соціальним осередком дитини є сім’я. Тому так важливо дати системні знання про сім’ю, родину, історію свого роду. Саме осмисленні найвідоміших і найближчих явищ та подій формується національна свідомість дитини й перед нею розкриваються перспективи пізнання світу

Лише правильно організована, вона може сформувати повноцінну, національно-свідому особистість громадянина України. Нам є що захищати, ким пишатися, на кого рівнятися.

Національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. Його основна мета - виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури, міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.

Національне виховання спрямовується на залучення громадян до глибинних пластів національної культури і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, ідей, поглядів, переконань на основі цінностей вітчизняної світової культури.

Ознайомлення дошкільників з національними символами України розглядалося у роботах Т.С. Комарова, Т.А. Ротанова, В.І. Логінова, Т.З. Бабаєва, Н.А. Ноткіна, О.Л. Князєва, М.Д. Маханєва, Л.Е. Ніконова, які роблять акцент на залучення дітей до культурної спадщини народу. Дослідники С.А. Козлова і Т.А. Кулікова пропонують одним з рішень проблеми виховання патріотизму дітей-дошкільників пізнання ними Батьківщини.

Об’єкт дослідження – національне виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – педагогічні умови ознайомлення дітей дошкільного віку з народними символами.

Мета курсової роботи – теоретично дослідити та експериментально перевірити педагогічні умови ознайомлення дітей дошкільного віку з народними символами України.

Завданнякурсової роботи обумовлені її метою:

- розкрити поняття національної свідомості дошкільників;

- розкрити особливості ознайомлення дітей із державними символами України;

- визначити особливості ознайомлення дошкільників з українськими національними оберегами;

- розробити сценарії виховних та народних свят з національного виховання щодо ознайомлення дошкільників з народними символами України.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; емпіричні: анкетування, бесіди, спостереження; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи); статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Педагогічні умови ознайомлення дітей дошкільного віку з народними символами України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.