Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА В ДИТЯЧИХ ГРУПАХ 5

1.1. Поняття, роль та функції лідерства. Теорії походження лідерства 5

1.2. Особливості лідерів у колективі дітей молодшого шкільного віку 11

1.3. Формування мотивації до лідерства 15

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 19

2.1. Організація та зміст експериментального дослідження 19

2.2. Методика формування лідерських якостей учнів початкових класів 24

2.3. Аналіз результатів дослідження 36

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Інтерес до лідерства виник ще в давнину. Феномен лідерства протягом століть хвилював свідомість багатьох дослідників. Поняття лідерства широко поширені в соціології, політології, психології і ряді інших наук про людину і суспільство. Цьому феноменові присвячені теоретичні та емпіричні дослідження. Вивчення лідерства має безпосередню прагматичну спрямованість.

Лідер (від англ. - ведучий) – особа, здатна впливати на інших в цілях інтеграції спільної діяльності, направленої на задоволення інтересів даної групи.

Бажання бути лідером властиве великому числу людей. Інша справа, що далеко не кожному з них вдається свою мрію здійснити. Одного тільки бажання і навіть зусиль з його реалізації (іноді досить значних) виявляється ще недостатньо. Суть проблеми полягає в тому, що як лідер людина повинна бути, насамперед, сприйнятою членами своєї групи.

У взаємовідносинах дітей молодшого шкільного віку починає активно формуватися комунікативна та соціальна компетентність, а взаємодія дитини з однолітками і дорослими набуває особливих рис. При цьому, співпраця розглядається як тип взаємодії в спільній діяльності.

Дослідження показують, що між дітьми молодшого шкільного віку існують доволі складні відносини. Задовго до того, як в процесі організованої навчальної діяльності складуться ділові контакти, між учнями виникають особисті відносини, що базуються на почуттях симпатії, антипатії тощо, що впливає на становлення дитячого колективу, взаємовідносин в ньому, формуванню позитивних якостей між його членами, впливає на клімат та настрій дітей.

Означеній проблемі присвячені монографії, створені відомими психологами Л.С.Виготським, О.В.Запорожцем, В.К.Котирло, М.І.Лісіною, Я.З.Неверович, які лишаються класичними, базовими і визначають методологічні підходи до розв’язання даного питання. Також цю тему досліджували: М. Шимановський, Р.Х. Шакуров, Є.С Кузьмін, С. Куча, О.І. Киричук, А.В. Мудрик, Б. Бабенко, Л.І. Уманський, Т.Н. Мальковська, Н.Ф. Маслов, В.В. Шпалінський, В.І. Зацепін та інші.

Об’єкт дослідження – педагогічний аналіз лідерства.

Предмет дослідження – характеристики лідерів у дитячих групах.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати феномен лідерства та експериментально дослідити лідерів у колективі дітей молодшого шкільного віку.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

- визначити поняття і суть лідерства;

- розглянути теорії походження лідерства;

- дослідити взаємини між дітьми молодшого шкільного віку;

- провести експериментальне дослідження міжособистісних взаємин між дітьми молодшого шкільного віку та виявлення лідерів у групі.

Методи дослідження. Відповідно до поставленої мети та завдань, у роботі використано такі методи: теоретичні: аналіз наукової літератури з метою визначення сутності лідерських якостей особистості, методи аналізу, синтезу та узагальнення, порівняльний метод; емпіричні: спостереження; опитування, бесіда, тестування , анкетування..

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Педагогічний аналіз лідерства в дитячих групах (молодші школярі)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.