Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ 6

1.1.Особливості родинного виховання 6

1.2.Значення родини у процесі формування особистості дітей дошкільного віку 13

1.3.Виховний потенціал української родини 20

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ УЯВЛЕНЬ ПРО РІД, РОДОВІД 28

2.1.Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з родинними стосунками 28

2.2.Формування уявлень дітей дошкільного віку з родом, родиною, родоводом 31

2.3. Родинні традиції, обряди, свята, ознайомлення з ними дітей дошкільного віку 38

ВИСНОВОК 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45

ДОДАТКИ

ВСТУП

Родина є основою держави. Родина, рід, родовід, народ - поняття, що розкривають моральну й духовну сутність, природну послідовність основних етанів формування людини як особистості: від роду до народу до нації - такий природний шлях розвитку кожної дитини, формування її національної свідомості, й громадянської зрілості.

Родинне виховання-перша природна і постійно дівча ланка виховання, без докорінного поліпшення змісту якої не можна домогтися певних змін у подальшому громадянському вихованні підростаючих поколінь. У сім’ї закладається основа, особистості, їх мораль самобутність національного світовідчуття і світорозуміння.

Родинне виховання - це перевірений віками досвід національного виховання в сім’ї, є джерелом формування світогляду, трудової підготовки, фізичного змужніння, глибоких людських почуттів, любові до катері і батька, бабусі і дідуся, роду і народу, пошани рідної мови, історії, культури.

Тому метою даної роботи є визначення-виховного потенціалу родини крізь призму ролі родинного виховання у становленні особистості.

Сучасні дослідження, присвячені проблемам виховання, охоплюють широкий спектр питань, таких як вивчення механізмів соціалізації, формування соціальної компетентності дитини і громадянської позиції (Є. П. Арнаутова), усвідомлення дитиною себе як представника людського роду (З. А. Козлова, Про. А. Князєва), сприйняття дітьми світу предметів (Про. У. Дыбина) та інших.

Дане дослідження є досить актуальним, особливо сьогодні, оскільки сучасний динамічно мінливий світ потребує особистості, готової до постійної зміни наявних знань, умінь на ті, які необхідні для подальшого науково-технічного і соціального розвитку суспільства. Кожне суспільство має унікальну ціннісно-орієнтаційну структуру, в якій відбивається самобутність даної культури. Оскільки набір цінностей, які засвоює індивід у процесі соціалізації йому "транслює" саме суспільство, дослідження системи ціннісних орієнтацій особистості представляється особливо актуальною проблемою в ситуації серйозних соціальних змін, коли відзначається деяка "розмитість" суспільної ціннісної структури, багато цінностей порушуються, зникають соціальні структури норм.

Унікальністю українського суспільства безперечно є вплив сім’ї на процес виховання. Саме вона є джерелом і опосередкованою ланкою передачі дитині соціально-історичного досвіду. Зважаючи на це, маємо повне право вважати, що сім'я була, є і буде найважливішим інститутом виховання.

Пріоритетною завданням на сьогодні є виховання в дитини любові до рідного дому, сім'ї, батьківщини, сімейних традицій і звичаїв. Тому наше завдання – актуалізувати почуття співпричетності дитини з власною сім'єю, родом, родичами; дати можливість усвідомлювати правила, регулюючі відносини у сім'ї; ініціювати усвідомлення дітьми сімейних цінностей, традицій, звичаїв.

Мета дослідження: Вивчити теоретичні та методичні особливості ознайомлення старших дошкільників зі своїм родоводом.

Об'єкт дослідження: Уявлення про родовід у дошкільників у теорії та практиці виховання.

Предмет дослідження: Шляхи і засоби формування уявлень про родовід у дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження: аналіз педагогічних праць та наукової літератури з питань формування уявлень про родину; визначити роль родини у процесі виховання, а також особливості сімейного виховання; дослідити методику ознайомлення дітей дошкільного віку з родинними стосунками.

Успішне формування уявлень про свій родовід у дошкільників можливо в умовах цілеспрямованої, систематичної роботи педагога з дітьми і батьками, і залежить від чіткого відбору доступних дітям знань, відносин і умінь, від максимального використання можливостей різних видів діяльності в їх єдності і взаємозв'язку.

Сімейне виховання - це процес свідомого формування батьками духовних і фізичних якостей дітей у відповідності з ідеалами нинішнього суспільства.

Сім'я, будучи для дитини першим провідником соціального впливу, вводить її в усі розмаїття рольової поведінки, родинних взаємин, домашнього побуту, викликаючи ті чи інші почуття, дії, способи поведінки, впливаючи на формування звичок, рис характеру, психічних властивостей. Цим «багажем» дитина користується у своєму дорослому житті: багато із засвоєного у дитинстві визначить його якості майбутнього сім'янина. У зв'язку з цим можна говорити про взаємозалежності «якостей» сім'ї (її складу, ціннісними орієнтаціями, характеру дитячо-родинних відносин, психологічного клімату тощо.) і його можливостей у рішенні завдань виховання, як майбутнього сім'янина. Вочевидь, що у сучасних умовах порушений традиційний природний механізм дітей до сімейного життя силами самої сім'ї. Вона потребує допомоги фахівців, зокрема і сучасних педагогів, психологів ДНЗ, які нагромадили відповідний досвід, спираючись під час вирішення завдання виховання майбутнього сім'янина на комплексні програми «Я у Світі», « Українське дошкілля», та ін.

Закрити

Особливості ознайомлення старших дошкільників зі своїм родоводом

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.