Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій 6

1.1 Сутність інтерактивного навчання 6

1.2 Педагогічні умови реалізації стратегії інтерактивних методів навчання. 8

1.3 Ефективність інтерактивного навчання в школі 10

Розділ ІІ. Застосування інтерактивних технологій у навчальному процесі. 17

2.1 Система вправ і впровадження в навчальний процес 17

2.2 Практичне застосування вправ 22

Висновки 27

Список використаної літератури 29

Вступ

Актуальність обраної теми курсової роботиінтерактивного навчання дозволяє розв'язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного. Використання інтерактиву знімає нервове напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання. Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, висунутих Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI ст.», визначено необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». Іноземна мова – це не просто навчальний предмет. На відміну від інших академічних предметів, це ціла галузь, оскільки розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами. Тому оволодіння іноземними мовами визначене як один з пріоритетних напрямів реформування освіти. Формування свідомості в процесі вивчення іноземних мов відбувається шляхом розкриття способів мислення. Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не лише кінцевою метою навчання, а й засобом її досягнення.

Оскільки мова залишається єдиною універсальною базою мислення, знання іноземної мови слід розглядати з погляду вдосконалення інтелектуальних здібностей (пам'яті, уяви, критичного, логічного, креативного мислення). Творчість є найвищим виявом розвитку людського розуму. Творча здібність – це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду. Завдяки творчій діяльності в дитини розвивається здатність самостійно реалізувати свої можливості. А самореалізація веде до особистісного зростання. Реалізація ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій навчання.

Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. Досягнути цього можливо, створюючи інтерактивне середовище.

Метою роботи єз'ясувати наскільки інтерактивні технології навчання та колективного творчого виховання відповідають сучасним вимогам гуманізації освіти та потребам суспільства, наскільки вмотивоване їх застосування під час уроків іноземної мови.

Для досягнення мети було визначено наступні завдання:

- описати методичні прийоми, зміст та відповідність використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови;

- визначити характер впливу роботи з інтерактивними методами на рівень знань учнів;

- у додатках запропонувати розробки уроків англійської мови з використанням інтерактивних методів навчання.

Об'єкт дослідження - процес навчання.

Предмет дослідження - комплекс вправ і даний предмет.

Методи дослідження - моделювання, мовне спостереження, експеримент.

Гіпотеза - на уроках з англійської мови можливо формувати високий рівень знань в учнів, їх самореалізації та вдосконалювати інтелектуальні здібності при умові: творчої реалізації педагогічних здібностей вчителя та створюючи ним інтерактивне середовище на уроках; активного застосування інтерактивних методів навчання на різних етапах уроку, які сприяють досягненню якісно нового рівня у вивченні іноземних мов.

Практична значущість курсової роботи полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані студентами філологічних факультетів для подальшого вдосконалення професійної компетенції. Курсова робота може стати підґрунтям для написання статей, рефератів, доповідей.

Наукова новизнадослідження полягає в розробці спеціальних інтерактивних вправ з використанням мультимедійних технології та комп’ютерних програм для навчання англійської мови.

Структура наукової роботи обумовлена метою дослідження і логікою наукового пошуку. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 28 сторінок.

Закрити

Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.