Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Читацькі інтереси та шляхи їх формування у молодших школярів 5

1.2. Урок позакласного читання в початкових класах, як засіб виховання читацьких інтересів 9

1.3. Вимоги до уроку позакласного читання та методичні принципи добору книг, рекомендованих для позакласного читання 14

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ 21

2.1. Дослідження рівня сформованості читацьких інтересів молодших школярів 21

2.2. Розвиток читацьких інтересів молодших школярів на уроках позакласного читання 25

2.3. Аналіз результатів дослідження 33

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний навчально-виховний процес спрямований на виховання учня – суб’єкта культури і власної життєтворчості. Школа, учитель, класний керівник мають забезпечити духовний розвиток і саморозвиток особистості, навчити вихованців мистецтву творити себе і своє життя.

Література є одним із чинників суспільного виховання: виховання совісті, моралі, загальної людської культури, інтелігентності. Велику роль у цьому процесі відіграє книга. Тому пропаганда читання, виховання читацької культури – пріоритетні напрямки спільної діяльності педагогів та батьків.

Саме книга допоможе дитині задуматись над собою, усвідомити свої сильні і слабкі сторони, свої потреби і прагнення. Потрібно пам'ятати настанови українського педагога В.О.Сухомлинського про те, що «читання як джерело духовного багатства не зводиться до вміння читати, з цього вміння воно тільки починається. Дитина може читати вільно, безпомилково, але книжка не стала для неї тією стежкою, що веде до вершини розумового, морального, естетичного розвитку».

Питання розвитку читацьких інтересів молодших школярів на уроках позакласного читання залишається недостатньо вивченим. При цьому саме уроки читання та української мови, на наш погляд, мають широкі можливості для розвитку молодшого школяра. Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного - нова змістова лінія в структурі програми з позакласного читання для початкових класів, своєчасність появи якої є безсумнівною. Однак практика свідчить, що реалізація цієї змістової лінії часто викликає труднощі у вчителів, особливо початківців.

Окремі аспекти досліджуваної проблеми уже перебували в колі наукових інтересів видатних українських та зарубіжних учених. Так, літературознавчою основою дослідження стали праці О. Потебні, І. Франка, О. Білецького, М. Бахтіна, Ю. Лотмана, Ю. Борєва, Р. Барта, Р. Гром’яка, В. Прозорова, В. Ізера, Г. Яусса, У. Еко, Р. Інгардена та інших.

Об’єкт дослідження – процес формування читацьких інтересів у школярів.

Предмет дослідження – читацькі уміння і навички школярів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити шляхи формування читацьких інтересів учнів, прослідкувати проблему формування читацьких компетентностей школярів на уроках позакласного читання.

Завдання дослідження:

- дослідити проблему формування читацьких інтересів у молодших школярів;

- визначити умови використання уроків позакласного читання, як засобу виховання читацьких інтересів;

- розкрити вимоги до уроку позакласного читання та методичні принципи добору книг, рекомендованих для позакласного читання;

- провести експериментальне дослідження та зробити відповідні висновки.

Для досягнення мети та розв’язання задач дослідженнявикористанотакі методи: аналіз педагогічної та методичної літератури; синтез, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення; діагностичні (анкетування, бесіди, педагогічні спостереження), методи статистичної обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Виховання у молодших школярів читацьких інтересів засобами позакласного читання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.