Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 5

1.1. Особливості засвоєння музичних знань і умінь учнів молодших класів на уроках музики 5

1.2. Основні методи навчання музичної грамоти в початковій школі 10

1.3. Методика засвоєння музичних знань та поєднання музики і рухів 15

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ РУХІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 20

2.1 Значення музично-ритмічних рухів у музичному вихованні молодших школярів 20

2.2. Застосування музично-ритмічних рухів в навчальній діяльності молодших школярів 28

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Відомо, що будь-який урок – це складне педагогічне явище, витвір вчителя, на якому учні засвоюють і демонструють свої знання, уміння та навички.

Найважливішою умовою активізації інтелектуальної діяльності учнів є забезпечення мотивації навчання, яка підвищує інтерес учнів до знань, викликає наполегливість, сприяє засвоєнню нових знань, прагненню досягти поставленої мети.

Створенню творчої атмосфери на уроках сприяють музично-ритмічні рухи як один з видів музично-виконавської діяльності. Ще на початку XX століття поширення в багатьох країнах набула система ритмічного виховання, яку розробив швейцарський педагог Е. Жак Далькроз. Вона спрямована на те, щоб, використовуючи спеціально дібрані вправи, розвивати в дітей музичний слух, пам'ять, чуття ритму пластичну виразність рухів. Відповідні дослідження проводять і у вітчизняній педагогіці (Н. Вєтлугіна, С. Конорова, М. Румер, К. Самолді на та ін.).

Музично-ритмічні рухи мають велике значення. Слухаючи музику діти стежать за розвитком художнього образу. У свою чергу, слухова увага сприяє збагаченню музичної пам'яті, що спирається на слуховий руховий аналізатори. Виконуючи рухи під музику, діти уявляють той чи інший образ. Рухи бувають зафіксованими, складеними із знайомих елементів, але в окремих випадках музично-ігровий образ відтворюється по-новому, зі змінами — отже, в процесі музично-ритмічних рухів розвивається не тільки відтворювальна, а й творча уява. Крім того, цей вид діяльності спонукає дітей переживати музику. Відчуваючи красу музичного твору і своїх рухів, вони емоційно збагачуються.

У школі доцільно застосовувати різноманітні музично-ритмічні рухи, що пов'язані з навчальним матеріалом уроку, які можуть виконувати роль як методу, за допомогою якого діти усвідомлюють окремі поняття музичної грамоти, так і засобу самовиявлення дитини.

Володіння основами теоретичних знань у галузі музичного мистецтва є необхідною складовою музичної культури особистості. Методиці засвоєння музичних знань та поєднання музики і рухів присвячено наукові праці представників вітчизняної та зарубіжної музичної педагогіки (Е. Абдуллін, Н. Бергер, Н. Гришанович, Д. Кабалевський, Л. Масол, Г. Падалка, О. Ростовський, Л. Школяр та ін.).

Об'єкт дослідження особливості поєднаннямузично-теоретичної діяльності учнів з рухами на уроках музичного мистецтва.

Предмет дослідження - форми та методи поєднання музики та рухів учнів на уроках музичного мистецтва.

Мета курсової роботиобґрунтувати методичні аспекти поєднаннямузично-теоретичної діяльності учнів з рухами на уроках музичного мистецтва.

Виходячи з мети курсової роботи, її завданнями є:

- дослідити особливості засвоєння музичних знань і умінь учнів молодших класів на уроках музики;

- розглянути основні методи навчання музичної грамоти в початковій школі;

- показати роль рухів під музику як засобу опанування знань з музичної грамотності;

- ознайомитись з різновидами музично-ритмічних рухів на уроках музичного мистецтва.

Для досягнення поставленої мети ми використовувати такі методи дослідження: аналіз педагогічної та методичної літератури, узагальнення, систематизація, класифікація теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.   

Закрити

Взаємозв'язок теоретичного вивчення музики з рухами на уроці музичного мистецтва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.