План

1. Характеристика на практиканта з печаткою директора.

2. Проведення виховного заходу.

3. Відкритий урок (2-3 конспекти).

4. Характеристика на клас.

5. Характеристика на учня.

Умови розвитку і характерні риси природно-територіальних комплексів. Розвиток ландшафтів України в антропогені.

Мета: поглибити й систематизувати знання про природні компоненти і взаємозв’язки між ними, сформувати систему знань про чинники формування ландшафтів, дати поняття про ландшафтну карту й навчити читати умовні знаки до неї.

Обладнання: підручники, електронний атлас “Географія України” 8-9 клас.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і вмінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Учні розташовуються групами біля комп’ютерів.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Завдання. Користуючись картами електронного атласу, розкрийте зв’язки:

–між тектонічною будовою і рельєфом (група 1);

–між рельєфом і кліматом (група 2);

–між рельєфом і розподілом водних ресурсів (група 3);

–між кліматом і ґрунтами (група 4);

–між ґрунтами і рослинністю (група 5);

–між рослинністю і тваринним світом (група 6);

–між кліматом і рослинністю (група 7);

–між кліматом і розподілом внутрішніх вод (група 8);

–між рельєфом і несприятливими природними процесами; між кліматом і несприятливими природними процесами (група 9).

Час на аналіз відповідних карт електронного атласу – 10 хвилин. Відповіді необхідно сформулювати у вигляді 4-5 речень, підкресливши головні взаємозв’язки між вказаними компонентами.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

Учитель. Згадавши природні компоненти, ми встановили, що вони взаємопов’язані.

Кожен із них існує не окремо, а в комплексі з іншими. Ці компоненти взаємодіють один з одним протягом тисячі років.

Сьогодні ми розпочнемо вивчати результати цих взаємодій – сформовані протягом тривалого історичного часу ландшафти.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Евристична бесіда з учнями з конспектуванням ключових понять теми.

–Що означає слово “ландшафт” у перекладі з німецької? (Загальний вигляд місцевості, краєвид).

Ландшафт (синонім – природно-територіальний комплекс або ПТК) – порівняно однорідні ділянки географічної оболонки різні за розмірами.

З попередніх уроків ми знаємо, що на зміну природних ландшафтів і кожного з його компонентів впливають як природні, так і антропогенні чинники. Під їхнім впливом формується і сам ландшафт, або ПТК.

За переважним впливом цих чинників ландшафти поділяють на природні та антропогенні.

–Наведіть власні приклади природних і змінених людиною (антропогенних) ландшафтів за аналогією:

ліс – парк, озеро – ставок і т. ін.

–Серед багатьох чинників ландшафтоутворення виділяють найголовніші, від яких залежать інші.

Визначте головні чинники ландшафтоутворення. (Найголовніші – сонячна енергія і енергія земних надр, похідні від них – кліматичний та циркуляційний; з діяльністю людини пов'язаний антропогенний).

–Розгляньте ландшафтну карту України. Спробуйте знайти в ній основні закономірності.

(На карті багато різноманітних кольорів. 1. Ландшафти займають різні за площею території. 2. По всій території країни в долинах річок поширені однакові ландшафти, за винятком передгір’я Карпат. 3. По території ландшафти поширені зонами в широтному напрямі. 4. Усього на карті 30 різноманітних ландшафтів.)

Учитель. Ландшафтна карта показує загальність розподілу ландшафтів, які змінюються залежно від широти. У горах такі зони називаються висотною поясністю.

–Які природні компоненти змінюються з широтою?

(Клімат, тобто кількість тепла і вологи на одиницю території, а вже від кліматичних чинників змінюються ґрунти, рослинність і тваринний світ, фізико-географічні процеси.)

Учитель. Вважається, що сучасні ландшафти України сформувалися в антропогені (четвертинному періоді).

Завдання. Виведіть на дисплеї комп’ютерів карту четвертинних відкладень і знайдіть на ній межу останнього дніпровського зледеніння. Згадайте, як утворилися леси.

Учитель. У середині антропогенового періоду почався відступ дніпровського льодовика. Ландшафти, що панували на території під час дніпровського зледеніння (290-180 тис. років тому), нагадували сучасні арктичні й тундрові. Уся територія країни знаходилась у холодному сухому кліматі (tº зимові -25º…-30º, літні +8º) і переважали тундрові, тундрово-степові й болотно-тундрові ландшафти.

Підвищенням температури зумовило танення льодовика, сильні вітри, які зносили з тіла льодовика і частин суші, прилеглих до нього, найдрібніші пилові частинки – лес, що розносився по південній території. Ущільнюючись, він утворив відклади завтовшки 5-7 метрів. Близько 80-110 років тому на території України триває міжльодовиковий прилуцький етап, за якого формуються сучасні ландшафти. У післяльодовиковий період на природні ландшафти починає впливати діяльність людини (полювання, кочове та відгінне скотарство, землеробство, утворення постійних поселень, будівництво доріг тощо).

–Назвіть місця нашої місцевості, де можна спостерігати природні ландшафти, майже не змінені людиною.

(Круті схили, балки та яри, прирічкові тераси, узбережжя озер і т. ін.)

Учитель. Діяльність людини повністю змінила природні ландшафти на території України. Незаймані природні ландшафти залишилися тут лише в заповідниках та в місцях, незручних для обробітку. На інших територіях їх практично не залишилося.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

Учитель починає речення – учні закінчують.

–Ландшафт (ПТК) – це сукупність … (взаємопов’язаних компонентів природи на певній території).

–Різноманітність ландшафтів визначається впливом … (головних і похідних від них чинників ландшафтоутворення).

–Сучасні ландшафти сформувались … (у четвертинний період, 80-110 тис. років тому).

–Майже всі ландшафти України … (змінені людиною, антропогенні).

VІ. Домашнє завдання.

Вивчити текст підручника, с. 93-99.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Безкоштовна робота

Закрити

Звітна документація про проходження практики з географії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.