Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ  5

1.1.  Патріотичне виховання та його значення у навчально-виховному процесі 5

1.2. Структура почуття патріотизму старшокласників. 10

РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПАТРІОТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 16

2.1. Патріотичне виховання художнім словом. 16

2.2. Виховання патріотизму на матеріалі творів Володимира Сосюри. 23

2.3. Виховання патріотичних почуттів під час вивчення творчості Уласа Самчука  31

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розбудова незалежної Української держави неможлива без оновленої національної освіти, розробки прогресивних технологій, гуманізації, диференціації та інтеграції навчання, науково обґрунтованої системи патріотичного виховання засобами художнього слова майбутніх громадян ХХІ століття.

Література є першоосновою духовного та соціального розвитку суспільства. Ця істина підтверджується усім ходом розвитку людської цивілізації. Уроки літератури в школі повинні стати основою патріотичної вихованості учнів, їхнього громадянського змужніння, високої моральності та працелюбства, естетичної наснаги. Художня література спонукає шкільну молодь захоплюватися красою і самобутнім багатством рідної землі, національно-визвольною боротьбою українців, їх славетним минулим.

Основні шляхи якісного реформування викладання української літератури в загальноосвітній школі визначаються проведенням науково-дослідницької та експериментальної роботи щодо впровадження інновацій, розвитком творчих здібностей старшокласників, широким використанням художніх творів, які виховують в учнів любов до рідної землі, свого народу, мови, власної історії та культури тощо.

Багатогранні аспекти патріотичного виховання особистості знайшли своє відображення у працях педагогів Х.Алчевської, Г.Ващенка, О.Духновича, І.Огієнка, С.Русової, К.Ушинського, Я.Чепіги, які велику увагу приділяли вихованню любові до своєї землі, рідної мови, формуванню національної самосвідомості, поваги до історичного минулого. А.Макаренко, В.Сухомлинський радили прищеплювати учнівській молоді високі почуття вірності й відданості Батьківщині, пошани до її трудівників.

Як засвідчив аналіз науково-методичної літератури, проблема патріотичного виховання засобами літератури досліджена недостатньо.

Сьогодні вчителі відчувають гостру потребу в методичних рекомендаціях, бо ще й тепер патріотичне виховання трактується в дусі радянського, соціалістичного, інтернаціонального. Отже, недостатня теоретична і практична розробленість проблеми, необхідність повнішої реалізації навчально-виховних, пізнавальних та розвивальних можливостей творів української літератури, підвищення рівня патріотичної вихованості старшокласників зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, визначили його об’єкт, предмет, мету і завдання.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес на уроках української літератури загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – методика формування патріотичної вихованості учнів у процесі вивчення творів художньої літератури.

Мета дослідження - створити і науково обґрунтувати систему патріотичного виховання учнів у процесі вивчення української літератури.

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання:

• розкрити педагогічні аспекти патріотичного виховання у процесі вивчення української літератури (аналіз витоків українського патріотизму);

• узагальнити передовий досвід учителів української літератури з теми дослідження;

• теоретично обґрунтувати принципи, методи і прийоми роботи на уроках української літератури з питань патріотичного виховання у процесі вивчення творів художньої літератури;

• створити науково обґрунтовану систему роботи з питань патріотичного виховання учнів засобами літератури.

Закрити

Патріотичне виховання учнів у процесі вивчення української літератури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.