Народні ігри з математичним змістом у економічному вихованні дітей дошкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ.. 3

Розділ І. Теоретичні засади використання народних ігор з математичним змістом у економічному вихованні дітей дошкільного віку. 5

1.1 Економічне виховання дітей дошкільного віку. 5

1.2 Засоби формування економічного виховання дітей дошкільного віку. 11

1.3  Вплив на економічне виховання народних ігор. 16

Розділ ІІ. Дослідно-експериментальна робота з економічного виховання дітей старшого дошкільного віку. 22

2.1 Визначення рівня економічних знань дітей старшого дошкільного       віку  22

2.2 Застосування народних ігор для підвищення рівня економічних знань у дітей дошкільного віку. 27

2.3 Результати проведеної роботи з підвищення рівня економічних знань дітей старшого дошкільного віку. 31

Висновки.. 35

Список використаних джерел.. 37

Додатки.. 40

ВСТУП

Актуальність теми. Економічна культура особистості означає гармонійне поєднання у ній фізичних, розумових, організаторських здібностей, високого рівня освіти і кваліфікації, потреби у вільній, творчій праці, поліпшення її умов, зростання матеріальних і духовних потреб. Проблема економічної культури особистості пов'язана з усвідомленням її провідною продуктивною силою суспільного виробництва.

Правильно організоване економічне виховання дитини дошкільного віку формує повноцінну цілісну особистість, індивідуальність, яка високо цінує свою громадянську, національну і особистісну гідність, совість і честь.

Питання про економічну освіту дітей було і є актуальним. Цією проблемою займалися відомі педагоги: Батишев С., Автономов А., Сасова І., Побірченко Н., Гербова В., Комарова Т., Васильєва М.[2], Грама Н.[5], Галкіна Д., Григоренко Г., Жадан Р. [9], Лелюк Ю., Сазонова А., Шатова А.[29]. З’вилося безліч художніх творів та ігор з економічним змістом для дошкільнят та молодших школярів. На основі сучасних досліджень існують спеціальні розроблені програми, завдяки яким діти знайомляться з економічними поняттями, категоріями, законами, в яких враховуються психолого-фізіологічні особливості дошкільнят.

Дослідження цієї проблеми в умовах суспільного виховання в дитячому садку провела Р.І.Жуковська[11]. Її праця була спрямована на вишукування способів, прийомів формування ощадливості, як однієї з найважливіших сторін виховання дитини, виховання колективіста. У її дослідженні переконливо показано, що виховання дбайливого відношення до речей можливо лише в сполученні із трудовим вихованням, приученням до порядку, вихованням відповідальності за збереження речей, як результату праці[12].

Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку, розвиваючи психічні, фізичні сили малюка (увагу, мислення, уяву, пам'ять, організованість, спритність тощо), сприяючи освоєнню ним навколишнього світу і людських взаємин, пробуджує, задіює його творчий потенціал. На підставі того, якими іграшками грається і в які ігри грає дитина, можна зробити певні висновки про її задатки, нахили, окреслити програму їх розвитку в найближчій і віддаленій перспективі.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження теми курсової роботи.

Об`єктом дослідження курсової роботи є система виховання в Україні на сучасному етапі.

Предмет дослідження є народні ігри з математичним змістом у економічному вихованні дітей дошкільного віку.

Метою курсової роботи є дослідження використання народних ігор з математичним змістом у економічному вихованні дітей дошкільного віку.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

1.Окреслити проблему економічного виховання дітей дошкільного віку.

2. Охарактеризувати засоби формування економічного виховання дітей дошкільного віку.

3. Визначити вплив народних ігор з математичним змістом у економічному вихованні дітей дошкільного віку.

4.Експериментально дослідити значення народних ігор з математичним змістом у економічному вихованні дошкільників.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі ДНЗ №56 у м. Рівне. У дослідженні взяли участь 64 дитини старшого дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Народні ігри з математичним змістом у економічному вихованні дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.