Ефективні форми і методи соціально-педагогічної допомоги неповним сім'ям щодо виховання дітей у сучасних умовах

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. СІМ’Я, ЯК ІНСТИТУТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 7

1.1. Розлучення як соціально-психологічний феномен. 7

1.2. Соціально-педагогічна робота з сім'єю в умовах розлучення. 15

1.3. Психологічні особливості дітей із розлучених сімей. 19

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ З РОЗЛУЧЕНИХ СІМЕЙ.. 26

2.1. Особливості формування особистості дитини в розлученій сім’ї 26

2.2. Шляхи вдосконалення соціальної роботи з дітьми в сімях розлучених батьків  30

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36 

ВСТУП

Актуальність теми. Сімейне виховання відбувається в процесі життя - у відносинах близькості, в справах і вчинках, які робить дитина. Зі своїх відносин до батька, матері вона засвоює перші обов'язки перед суспільством. У сім'ї дитина рано привчається до праці. Під впливом сімейних принципів і всього сімейного укладу виховується твердість характеру, гуманізм, зосереджений розум. Саме в сім'ї дитина спостерігає і переживає почуття любові до батьків і сама отримує від них цю любов та ласку.

У "Книзі для батьків" А.С. Макаренко розкриває своєрідні і складні проблеми сімейного виховання, його протиріччя і шляхи їх вирішення. В "Лекціях про виховання дітей" він розглядає проблеми батьківського авторитету, дисципліни, ігри, сімейного господарства, виховання у праці, статевого виховання та виховання культурних навичок в сім'ї. Сім'я є могутнім виховним засобом. Життя в цьому відношенні мало дає нового, воно повертає нас постійно до того, що було в сім'ї, тому що виховні сили здорової сім'ї великі, і, навпаки, розпад або глибокі зміни в сім'ї спричиняють надзвичайні біди для душі дитини, руйнуючи самі її основи [27с.16].

Таким чином, сімейне виховання, як будь-який організований процес передбачає певну цілеспрямованість, постановку конкретних завдань. Головною метою виховання дітей в будь-якій сім'ї є всебічний розвиток особистості, що поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість. Досягнення цієї мети необхідне і в неповних сім'ях, кількість яких в даний час постійно зростає. Очевидно, що зробити це буде набагато важче, тому що всі турботи лягли на плечі одного з батьків, матері чи батька. Часто дорослим не вистачає часу, знань, сил, можливостей для здійснення повноцінного розвитку дитини в умовах неповної сім'ї. В останні роки фахівці частіше стали звертати увагу на специфіку положення цих сімей у нашому суспільстві. Негативні процеси, породжені сучасною соціально-економічною ситуацією, виявляються особливо яскраво, саме на вихованні дітей з неповних сімей. Розлучення батьків, нестабільний, конфліктний стиль відносин у таких сім'ях спотворюють умови ранньої соціалізації, опиняючись причиною нервово-психічних розладів, фактором ризику виникнення асоціальної поведінки, особистісної деформації, сприяючи виникненню проблем взаємини дитини з соціальним оточенням. Все це ускладнює вирішення виховних завдань в умовах неповної сім'ї.

Як ми вже відзначили, серед проблем неповної сім'ї особливо актуальною є проблема її функціонування як інституту виховання та соціалізації дітей. Мають рацію ті, хто вважає, що витрати виховання дітей у неповних сім'ях, перш за все, пов'язані з впливом негативних економічних факторів. На думку І. Дементьєвої, неповні сім'ї переважно материнські, у зв'язку з цим додаткову загрозу їм представляє нинішня політика зайнятості в країні, тому що йде витіснення жінок з робочих місць в сферу низько оплачуваних установ [7с.39]. Хоча, варто відзначити, що кількість неповних сімей на чолі з батьком також росте.

Наступна проблема неповної сім'ї полягає у здоров'ї дітей. Вчені дійшли висновку, що діти з неповних сімей значно частіше, ніж діти з повних сімей, схильні до гострих та хронічних захворювань, що протікають у більш гострій формі [7с.44]. При цьому неблагополучні показники здоров'я дітей пов'язані не тільки з впливом стресів розлучення, але і з низькою активністю медичності матері (батька). Таким чином, основними факторами ризику здоров'я в неповній сім'ї є: наявність шкідливих звичок, соціально-побутова та житлова невлаштованість, недотримання гігієнічних норм життя, незвертання до лікарів у разі хвороби дітей, самолікування і т. п.

Зі всього вище сказаного випливає, що специфічний спосіб життя сім'ї з одним батьком відчутно позначається на виховному процесі. У рамках виховної діяльності дорослим не вдається здійснити повноцінний контроль над дітьми та в цілому ефективно впливати на їхню поведінку.

Вивченням проблеми виховання в неповних сім'ях займаються І. Дементьєва, М. Зубарєва, М.А. Костенко, Л.Г. Лунякова та інші

Наприклад, І. Дементьєва та М. Зубарєва у своїх роботах зачіпають такі питання, як ступінь соціальної відповідальності підлітків з неповних сімей, технологія індивідуальної роботи з дітьми і підлітками з неповних сімей, негативні фактори виховання дітей у таких сім'ях. Одним з основних критеріїв ефективності сімейного виховання І. Дементьєва вважає ідентифікацію дітей з батьками, також вона порушує питання про освіту і професійної орієнтації дітей розлучення, психологічні особливості особистості таких дітей [7с.78].

М.А. Костенко переважно розглядає неповні батьківські сім'ї. Основними формами роботи з неповною батьківською сім'єю він виділяє індивідуальне консультування, групи само-та взаємодопомоги, організацію дитячих дозвільних заходів та сімейного відпочинку, бесіду.У соціально-педагогічної роботи з неповною батьківською родиною М. А. Костенко виділив три напрями роботи: соціально-педагогічна робота з батьками, з дітьми і з родиною в цілому [15с.56].

Таким чином, проблема виховання дітей в умовах неповної сім'ї вимагає більш докладного розгляду. Для цього необхідно вивчити особливості процесу виховання в даних сім'ях, розкрити форми і методи надання соціально-педагогічної допомоги неповним сім'ям, виявити умови вдосконалення процесу виховання в таких сім'ях.

Об'єкт дослідження - процес виховання дітей у неповних сім'ях.

Предмет дослідження - соціально-педагогічна допомога, що надається неповній сім'ї у вихованні дитини.

Метою даної роботи є вивчення теоретичних передумов виховання дітей у неповних сім'ях, виявлення ефективних форм і методів соціально-педагогічної допомоги даним сім'ям у сучасних умовах.

Для досягнення поставленої мети необхідно реалізувати наступні завдання:

- Розкрити вплив стилів батьківського ставлення на формування особистості дитини;

- Вивчити особливості характеру дітей з неповних сімей;

- Охарактеризувати умови, що сприяють правильному вихованню дітей з неповних сімей;

- Розкрити форми і методи соціально-педагогічної допомоги неповній сім'ї у вихованні дітей;

- Розробити програму з надання комплексної соціально-педагогічної допомоги неповним сім'ям;

- Реалізувати на практиці і проаналізувати результати соціально-педагогічного блоку програми.

У процесі дослідження нами були використані наступні методи: аналіз наукової літератури, бесіда, спостереження, вивчення і узагальнення досвіду, тестування дитячо-батьківських та міжособистісних відносин, статистичні методи обробки отриманих даних.

Структура курсової роботи складається зі вступу, двох розділів, підпунктів до них та висновків і списку використаних джерел.

Закрити

Ефективні форми і методи соціально-педагогічної допомоги неповним сім'ям щодо виховання дітей у сучасних умовах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.