Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. СІМ’Я ТА ШКОЛА ЯК ГОЛОВНІ ОСЕРЕДКИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДИТИНИ.. 5

1.1. Завдання, зміст та методи виховання дітей в сім'ї 5

1.2. Школа як виховна організація. 12

1.3. Педагогічна співпраця школи та сім’ї 18

РОЗДІЛ ІІ. ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.. 26

2.1. Творче співробітництво педагогів та батьків у досягненні освітньо-виховних цілей  26

2.2 Форми планування виховної діяльності класного керівника. 32

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ДОДАТКИ.. 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Визнаючи школу провідною ланкою виховання, треба зазначити, що без єдності зусиль з сім’єю, ефективність виховання буде низькою. Адже саме в сім’ї найбільше виховується людина укладом спільного життя: побутом, працею, традиціями, звичаями. Саме в сім’ї дитина засвоює такі загальнолюдські поняття, як добро і зло, правда і кривда, корисне і шкідливе, тобто її морально-етичні принципи на яких споконвіку ґрунтується педагогічний досвід народу.

Сім’я завжди була і залишається природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом матеріальної і емоційної підтримки, необхідної для розвитку її членів, особливо дітей та підлітків, засобом збереження і передачі культурних цінностей від покоління до покоління.

Єдність сім’ї і школи відіграє важливу роль у вирішенні завдань всебічного розвитку особистості та у вихованні школяра. Значення батьківського авторитету, роль педагогічного колективу та позашкільної системи освіти є найважливішою необхідністю у навчально-виховному процесі сучасної школи. Щоб змінити на краще стан моральності нашого суспільства, необхідно зважати, що вихованість наших учнів результат копіткої щоденної роботи, а також тих реальних міжлюдських стосунків, у які включається дитина з перших днів свого життя і активним учасником яких вона залишається усі наступні роки.

Стосовно педагогічних здібностей батьків, то до найважливіших з них відносять вміння належно організувати комунікативну діяльність, налагоджувати внутрішньосімейні проблеми і встановлювати правильні стосунки з дітьми.

Надзвичайно важливого значення для формування життєвих ставлень дитини мають передусім взаємини між самими батьками, оскільки саме вони відображають загальні тенденції сімейних стосунків, спрямованість життєдіяльності родини, її морального фону. Також дуже важливим для виховання дитини є вміння батьків бачити в її друзях, близьких знайомих та в сторонніх людях передусім позитивні сторони. Необхідно формувати в них критичне ставлення до тих, хто керується антигуманними поглядами та нормами моралі.

Актуальною проблемою на сучасному етапі розбудови національної системи освіти є питання, пов’язані з визначенням методологічних орієнтирів, єдності в діяльності батьків та школи у навчально-виховному процесі.

Об’єкт дослідження - процес спільної роботи сім’ї і школи у вихованні дітей.

Предмет дослідження - шляхи оптимізації педагогічної взаємодії школи та батьків.

Мета курсової роботи - полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічної співпраці школи та сім’ї у системі виховання школярів.

Виходячи з мети ставимо такі завдання:

- дослідити завдання, зміст та методи виховання дітей в сім'ї;

- розкрити особливості здійснення процесу виховання в умовах загальноосвітньої школи;

- обґрунтувати педагогічну співпрацю школи та сім’ї.

Методи дослідження: аналіз, спостереження, бесіда.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрити

Педагогічна співпраця школи та сім'ї

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.