Оптимізація навчально-виховного процесу за допомогою комп'ютерних засобів на уроках образотворчого мистецтва

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА   6

1.1. Використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі у початковій школі 6

1.2. Застосування в навчальному процесі з образотворчого мистецтва сучасних інформаційних технологій. 10

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.. 21

2.1. Методика використання педагогічних програмних засобів з образотворчого мистецтва для учнів початкової школи. 21

2.2. Особливості застосування комп'ютерної графіки на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах. 30

2.3.Організація і зміст експериментального дослідження. 36

ВИСНОВКИ.. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 44

ДОДАТКИ.. 46 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Вивчення мистецьких дисциплін на сучасному етапі має свої особливості й певним чином відрізняється від інших освітніх предметів. Мистецтво є ефективним засобом розвитку особистості, сприяє формуванню в неї естетичного досвіду й ціннісних орієнтацій, спеціальних здібностей і смаку, урівноважує її емоційно-почуттєву та інтелектуальну сфери, удосконалює здатність бачити, відчувати, споглядати. Тому уроки образотворчого мистецтва несуть на собі вагому відповідальність у вихованні в особистості високої культури, формуванні художньо-естетичного ставлення до дійсності, розвитку творчого потенціалу, асоціативно-творчого мислення, художньо-образних якостей зорового сприйняття, спостережливості, художньо-творчої уяви, формуванні потреб, здібностей та здатностей щодо продуктивної художньої творчості.

У розв'язані задач мистецького виховання велику користь приносять сучасні технічні засоби і новітні технології, такі, наприклад, як комп'ютер і засоби мультимедіа.

Використання інформаційних технологій у школі є достатньо складною проблемою, що вимагає детального наукового вивчення, психолого-педагогічного обґрунтування. Спроби вести регулярне навчання за допомогою комп'ютерних програм часто зазнають невдачі в першу чергу тому, що через недосконалість програмних засобів не вдається дістати явну перевагу використання комп'ютерних технологій перед традиційними формами навчання. Інша важлива причина - комп'ютер не завжди є загальнодоступним засобом навчання.

Діапазон використання комп'ютера в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи дуже великий - від тестування учнів, врахування їхніх особистісних якостей, набутих знань до гри.

Удосконаленню процесу навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва присвячено низку наукових праць. Аналіз літературних джерел засвідчує, що комп'ютер є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Таку позицію обстоюють як науковці, так і дидакти. Проблема навчання молодших школярів основ комп'ютерної грамотності відображена у працях А.А. Дуванова, Ю.А. Первіна та ін., а також у роботах зарубіжних авторів (С. Пейперт, Б. Сендов, Б. Хантер та ін.).

Уроки образотворчого мистецтва повинні бути цікавими для дітей. На кожному уроці вчитель повинен застосовувати неординарні засоби і методи їх проведення.

Швидкий розвиток науки, зростання обсягів нової інформації потребують від школи підготовки активних, самостійних людей з розвиненими творчими здібностями.

Практичний досвід переконує нас у недостатній ефективності традиційного уроку для розв’язання проблем, тому науковці і педагоги-практики беруть за мету створення нових форм і методів навчання. Очевидно, одним із можливих варіантів розв’язання проблеми може стати комп’ютеризація навчання.

Об’єкт дослідження - комп’ютерні засоби при викладанні образотворчого мистецтва у початкових класах.

Предмет дослідження - шляхи використання комп'ютерних засобів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі.

Мета дослідження - теоретичне обґрунтування і доцільність використання комп’ютерних засобів, як засобу оптимізації навчально-виховного процесу при викладанні образотворчого мистецтва у початкових класах.

Завдання дослідження:

розкрити сутність інформаційних технологій та особливості їх використання в навчально-виховному процесі у початковій школі;

описати особливості застосування сучасних інформаційних технологій на уроках образотворчого мистецтва;

обґрунтувати методику використання педагогічних програмних засобів з образотворчого мистецтва для учнів початкової школи;

дослідити особливості застосування комп'ютерної графіки на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах;

експериментально перевірити визначений комплекс методичних прийомів роботи на результативність образотворчої діяльності учнів.

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: теоретичніаналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду; емпіричні спостереження, бесіди, педагогічний експеримент, аналіз результатів експерименту.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Оптимізація навчально-виховного процесу за допомогою комп'ютерних засобів на уроках образотворчого мистецтва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.