Оздоровлення дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку засобами загартування

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ   5

1.1. Поняття оздоровлення дітей та основні завдання його здійснення в педагогічній системі 5

1.2. Фізіологічні особливості організму дітей дошкільного віку. 10

1.3. Місце загартування у системі оздоровчого фізичного виховання. 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКИ ЗАГАРТУВАННЯ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО САДКА.. 17

2.1. Оздоровлення дітей дошкільного віку методом загартування. 17

2.2. Традиційні та нетрадиційні види загартування. 20

2.3. Особливості проведення  загартовуючих процедур з дітьми молодшого, середнього і старшого дошкільного віку. 26

2.4. Конспекти занять з елементами загартування. 31

ВИСНОВКИ.. 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 43

ДОДАТКИ.. 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. Одне з головних завдань дошкільного закладу –створення сприятливих умов для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового й систематичного загартування. Повноцінному розв’язанню оздоровчих, освітніх та виховних завдань сприяє комплексне використання як традиційних, так і нетрадиційних організаційних форм і методів фізичного виховання. Дошкільнийзаклад має право на свої підходи до організації фізичного виховання. Педагогічний колектив самвизначає, яким формам фізичної культури надати перевагу, оцінюючи їх ефективність за кінцевимрезультатом. Незважаючи на значне науково-методичне підґрунтя, реальний стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах далекий від досконалості.

Оздоровлення організму — це формування і вдосконалення функціональних систем, направлені на підвищення імунітету організму, що зрештою призводить до зниження «простудних» захворювань. Можна без перебільшення сказати, що науково обґрунтовані методи оздоровлення є невичерпними джерелами примноження здоров'я дітей різного віку.

Оздоровлення дітей дошкільного віку направлене на зміцнення їх здоров'я, вдосконалення фізіологічних і психічних функцій організму, що розвивається, його загартування, розвиток рухових умінь, підвищення фізичної і розумової працездатності, необхідні для навчання в школі. Завдання фізичного виховання тісно пов'язані із завданнями розумового, етичного, естетичного, трудового виховання.

Організм дитини-дошкільника знаходиться в періоді становлення функцій, їх безперервного вдосконалення, тому весь комплекс засобів фізичного виховання (режим, гігієна, гартування, активні рухи, рухомі ігри, спортивні вправи) повинен забезпечити вирішення головної задачі — виховання здорової, гармонійно розвиненої дитини, здатної легко адаптуватися в умовах шкільного навчання.

Загартування організму — це формування і вдосконалення функціональних систем, направлених на підвищення імунітету організму, що зрештою призводить до зниження простудних захворювань. Можна без перебільшення сказати, що науково обґрунтовані методи загартування є невичерпними джерелами примноження здоров'я дітей різного віку.

Проблему загартування дітей досліджували такі вчені як: Е.Вільчковський, Д.Хухлаєва, А.Кенеман й ін. Фізичне виховання, як один з елементів суспільного виховання розглядали П.Лесгафт, Е.Аркін, І.Муравйов, Т.Круцевич, А.Ляхович, М.Єфименко, А.Бикова, та ін.

Таким чином, проблема формування, збереження, зміцнення і відновлення здоров’я дітей була й залишається головною та актуальною в будь-який час і в будь-якій країні.

Об'єкт дослідження - система оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку.

Предмет дослідження - загартовування як засіб оздоровлення дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.

Метою курсової роботи являється теоретичне дослідження шляхів та методів загартування як засобу оздоровлення дітей дошкільного віку.

Поставлена мета потребує вирішення наступних завдань:

- Розкрити теоретичні аспекти оздоровлення дітей.

- Розкрити чинники, що впливають на здоров’я.

- Розкрити сутність загартування дітей в дошкільних установах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Оздоровлення дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку засобами загартування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.