Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 5

1.1 Проблема морального виховання у психолого-педагогічній літературі 5

1.2 Сутність та методи морального виховання. 7

1.3. Особливості організації морального виховання у початковій школі 10

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ТА УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ТА ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 16

2.1. Формування морально-етичних понять у дітей в позаурочній виховній роботі 16

2.2. Здійснення морального виховання молодших школярів у позашкільній діяльності 21

2.3. Співпраця батьків та вчителів у моральному вихованні молодших школярів  24

2.4. Результати педагогічного експерименту. 28

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ДОДАТКИ.. 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема морального виховання набуває дедалі більшої гостроти як глобальна. Вона однаково хвилює громадськість, педагогів, уряди багатьох країн світу. Своєчасне моральне виховання дітей дуже необхідне для оздоровлення суспільства.

Моральне виховання підростаючого покоління є одним із основних завдань в українській загальноосвітній школі (це визначено у нормативно-методичних документах і матеріалах у галузях освіти Закон України "Про освіту", "Національна доктрина розвитку освіти", Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепція національного виховання).

Молодший шкільний вік як початковий етап соціалізації дитини на рівні школи потребує особливої уваги. Саме зі вступом дитини до школи стає можливим цілеспрямований педагогічний вплив на її особистість. Важливого значення в межах означеної проблеми набуває визначення умов, засобів, форм і методів, які є найбільш дієвими при формуванні моральних знань, умінь і навичок, а також виявлення найбільш ефективних форм взаємодії школи, сім’ї та громадськості в цьому контексті.

Основні напрями наукової розробки різних аспектів морального виховання молодших школярів відображені в працях В.Духновича, А.Макаренка, І.Огієнка, С.Русової, І.Стешенка, В.Сухомлинського, С.Шацького та ін. Теоретичні основи виховання у школярів моральних якостей, з’ясування їх суті й умов формування знайшли висвітлення в працях І.Беха, Л.Божович, О.Киричука, Г.Костюка, О.Скрипченка та ін. Також вагомий внесок у розв’язання проблеми морального виховання особистості зробили Б.Кобзар, В.Котирло, М.Красовицький, Ю.Приходько, Ю.Руденко та ін.

Актуальність визначеної проблеми, недостатність її теоретичного та практичного опрацювання зумовили вибір теми курсової роботи «Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності».

Об’єкт дослідження – моральне виховання дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження – моральне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах позаурочної та позашкільної діяльності.

Мета курсової роботи – виявити та обґрунтувати педагогічні умови морального виховання особистості учня молодшого шкільного віку у позаурочній та позашкільній діяльності.

Для досягнення поставленої мети, ми визначити наступні завдання дослідження:

- проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці;

- визначити сутність та методи морального виховання підростаючого покоління;

- виявити особливості виховання моральності молодших школярів у позаурочній діяльності;

- висвітлити особливості здійснення морального особистості дитини у позаурочній діяльності;

- проаналізувати можливі методи взаємодії школи з батьками в процесі морального виховання учнів початкових класів.

У процесі дослідження використовувався комплекс методів: теоретичний аналіз і синтез відповідної наукової літератури; вивчення і узагальнення педагогічного досвіду; спостереження, моделювання, створення спеціальних ситуацій; бесіди; анкетування; педагогічний експеримент, математична обробка отриманих даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.