Методика оцінювання усних відповідей та творчих робіт учнів на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.. 4

1.1. Психологічні аспекти шкільного оцінювання. 4

1.2. Види контролю знань і оцінки навичок учнів на уроках образотворчого мистецтва  9

1.3. Методи оцінювання усних відповідей та творчих робіт учнів. 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.. 21

2.1. Методика використання ігрових форм роботи під час перевірки знань на уроках образотворчого мистецтва. 21

2.2 Організація  та аналіз результатів експериментального дослідження. 32

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ.. 42

ДОДАТКИ.. 44

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Мета уроків образотворчого мистецтва учити дітей до спостереження за навколишньою дійсністю, розвивати найважливіше для художньої творчості – уміння бачити життя очима художника. Формування спостережливості, уваги до навколишньої дійсності освоєння художніх матеріалів – основні завдання цього уроку.

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів початкової школи - дуже важлива складова частина навчального процесу. Для учнів молодших класів оцінки – це важливий стимул у навчанні, що примушують їх працювати систематично і якнайкраще. Батькам оцінки допомагають стежити, як навчаються діти, і своєчасно вживати відповідні заходи для підвищення їх успішності. Учителям оцінки дають можливість краще здійснювати індивідуальний підхід до учнів, бачити, які розділи програми вони засвоїли краще, які гірше. Оцінювання знань учнів важливе і для державних органів, адже вони дають можливість бачити досягнення і недоліки роботи ряду шкіл, своєчасно узагальнювати досвід передових учителів, виправляти помічені недоліки в їх роботі.

Головна мета перевірки результативності навчання молодших школярів - це забезпечення ефективності шляхом приведення до системи знань, умінь, навичок учнів, самостійного застосування здобутих знань на практиці, стимулювання навчальної діяльності учнів, формування у них прагнення до самоосвіти.

Дидактична наука перевірку та оцінювання знань, умінь і навичок учнів розглядає як обов'язкову складову навчання. Цим питанням займались Ш.Амонашвілі, Н.Буринська, X.Век, M.Гузик, К.Делікатний, В.Максименко, В.Паламарчук, В.Полонський, В.Рисе, Н.Розенберг, О.Савченко, П.Сікорський, В.Сухомлинський, В.Шаталов, В.Шах та ін.

Питання перевірки й оцінювання знань, вмінь та навичок належить до найскладніших педагогічних проблем. Воно маєвелике значення і є необхідними компонентами при навчанні та вихованні учнів. Однак до цього процесу потрібно підходити дуже уміло, адже при оцінюванні й перевірці вчителі початкової школи стикаються з такими труднощами, як проблема впливу педагогічної оцінки на поведінку молодших школярів, на їх емоційний стан; проблема неправильного підходу до виставлення оцінок з боку вчителя та ін.

Отже, перевірка й оцінювання знань, умінь і навичок молодших школярів — багатогранний процес, у якому застосовуються різні види контролю.

Об’єкт дослідження – перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва.

Предмет дослідження – методика оцінювання навчальних досягнень на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі.

Мета дослідження – обґрунтувати особливості методики оцінювання усних відповідей та творчих робіт учнів на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах.

Гіпотеза дослідження: результативність уроків образотворчого мистецтва значно підвищується за умов включення в образотворчу діяльність молодших школярів дидактичних ігор і цікавих вправ.

Завдання дослідження:

-розкрити психологічні аспекти шкільного оцінювання;

-описати види контролю знань і оцінки навичок учнів на уроках образотворчого мистецтва;

-обґрунтувати методику використання ігрових форм роботи під час перевірки знань на уроках образотворчого мистецтва;

-визначити вплив експериментальної методики на результативність образотворчої діяльності учнів.

Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано такі методи дослідження: 

теоретичніаналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду; 

емпіричні спостереження, бесіди, педагогічний експеримент, аналіз результатів експерименту.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Методика оцінювання усних відповідей та творчих робіт учнів на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.