Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНОМУ ЗНЗ. 5

1.1. Розвиток поняття «валеологічна спрямованість» в історії педагогічної думки  5

1.2.  Валеологізація процесу навчання та виховання учнів у школі 11

РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ 17

2.1. Формування валеологічної свідомості підростаючого покоління. 17

2.2. Впровадження інтегрованого предмета «Основи здоров'я» в навчальний процес загальноосвітніх закладів. 20

2.3. Форми оздоровчо-виховної роботи в школі 26

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 33

ДОДАТКИ.. 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Школа є одним із провідних факторів соціалізації підростаючого покоління. Однак в останні десятиріччя медики та педагоги б'ють на сполох через активну інформатизацію навчально-виховного процесу, яка призвела до катастрофічного погіршення здоров'я учнів. Така ситуація вимагає інтенсивного коригування організаційних і змістовних аспектів педагогічної взаємодії, переорієнтації її на реалізацію основних валеологічних принципів.

Діти – майбутнє кожної держави, перспективи її економічного, соціального та духовного розвитку. Здоров’я завжди було головним чинником безпеки нації. Здоров’я має бути одним із результатів освіти. Одним з головних засад сучасного суспільства, в першу чергу педагогічних працівників – створення такої освітньої, інноваційної системи, яка б не тільки виховувала освічену культурну людину, але й зберігала б та розвивала її здоров’я.

Реформування системи освіти – одне з найважливіших завдань нашого часу. Інструментом реформування є інноваційна діяльність на всіх рівнях освіти, що розглядається як процес внесення якісно нових елементів.

Школа займає провідні позицій по впровадженню неперервної валеологічної освіти, валеологізації навчального процесу, широко застосовує різноманітні оздоровчі технології, а також удосконалює фізичне виховання і медичне обслуговування учнів.

Серед провідних сучасних фахівців у галузі валеології можна назвати таких науковців, як М. Аносова, M. Безруких, Ю. Бойчук, В. Вишневський, М. Гончаренко, В. Сонькіна та інші. Узагальнюючи різні точки зору вчених, валеологія визначається нами як наука, яка вивчає суть, механізми і прояви здоров'я, методи його діагностування та шляхи корекції за допомогою оптимізації внутрішніх та зовнішніх чинників.

Незважаючи на те, що окремі аспекти збереження і зміцнення здоров'я дітей знаходяться сьогодні в центрі уваги провідних фахівців з валеології, медицини, педагогіки, психології, реальний його стан у молоді свідчить про те, що ця проблема вимагає подальшого дослідження на теоретичному і практичному рівнях. Тому доцільно проводити подальший науковий пошук у визначеному напрямі.

Об'єкт дослідження: фактори шкільного середовища, що впливають на здоров'я дитини.

Предмет дослідження: здоров'я дитини у навчально-виховному процесі.

Метою курсової роботи є визначення поняття «валеологізація навчально-виховного процесу», виокремлення основних шляхів її забезпечення у школі, характеристика комплексу виховних заходів, які сприяють успішній реалізації цього процесу.

У відповідності до поставленої мети та висунутої гіпотези визначені наступні завдання дослідження:

дослідити розвиток поняття «валеологічна спрямованість» в історії педагогічної думки;

визначити особливості валеологізації процесу навчання та виховання учнів у школі;

розкрити процес формування валеологічної свідомості підростаючого покоління;

охарактеризувати форми оздоровчо-виховної роботи в школі.

У даній роботі застосовувалися такі методи дослідження: теоретичний аналіз педагогічної, медичної, валеологічної літератури; вивчення документації, та передового педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Шляхи валеологізації навчально-виховного процесу в сучасному ЗНЗ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.