Професійна етика сучасного вчителя як умова бережливого ставлення до здоров’я учнів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПРИНЦИПІВ  ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ.. 5

1.1. Вплив навчального процесу на здоров'я учнів. 5

1.2. Валеологізація навчально-виховного процесу в школі 9

1.3. Бережливе ставлення до здоров'я дітей, як один із загально-педагогічних принципів у роботі вчителя. 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ВМІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я, ВИХОВАННЯ НАВИЧОК БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ.. 17

2.1. Валеологічні прийоми та методи роботи в початкових класах. 17

2.2. Розробки уроків „Основи здоров’я” у початкових класах. 26

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ДОДАТКИ.. 37 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сьогоднішні школярі є потенціалом суспільства України XXI ст. Проблемі здоров'я суспільства сьогодні приділяється величезна увага — проводяться дослідження щодо можливості збереження здоров'я дітей у сучасних умовах, досліджуються критерії визначення рівня здоров’я та механізмів його зміцнення.

У молодшому шкільному віці навчання потребує чимало часу, а навчальна діяльність стає провідною, тобто такою, що визначає хід і результати розвитку дитини. У навчальній діяльності формуються головні новоутворення (довільність, внутрішній план дії, рефлексія), завдяки яким психіка молодшого школяра досягає рівня, необхідного для подальшого навчання. Тому саме валеологічний ефект навчальної діяльності має бути в центрі уваги вчителя.

Необхідно формувати у дитини етичне відношення до свого здоров'я, яке виражається в бажанні і потребі бути здоровим, вести здоровий спосіб життя. Він повинен усвідомити, що здоров'я для людини найважливіша цінність, головна умова досягнення будь-якої життєвої мети і кожен сам несе відповідальність за збереження і зміцнення свого здоров'я. Щоб мотивувати його на здоров’язбережувальну поведінку, необхідно зацікавити, створити позитивні емоції при освоєнні знань, дати відчути задоволення від методів оздоровлення, використовувати позитивні приклади з навколишнього життя, особистий приклад батьків.

Серед провідних сучасних фахівців у галузі валеології можна назвати таких науковців, як М. Аносова, M. Безруких, Ю. Бойчук, В. Вишневський, М. Гончаренко, В. Сонькіна та інші. Незважаючи на те, що окремі аспекти збереження і зміцнення здоров'я дітей знаходяться сьогодні в центрі уваги провідних фахівців з валеології, медицини, педагогіки, психології, реальний її стан свідчить про те, що ця проблема вимагає подальшого дослідження на теоретичному і практичному рівнях. Тому доцільно проводити подальший науковий пошук у визначеному напрямі.

Об'єкт дослідження: професійна майстерність вчителя щодо бережливого ставлення до здоров'я учнів.

Предмет дослідження: здоров'я дитини у навчально-виховному процесі.

Метою курсової роботи є дослідження професійної етики сучасного вчителя, як умова бережливого ставлення до здоров’я учнів.

У відповідності до поставленої мети визначені наступні завдання дослідження:

- визначити вплив навчального процесу на здоров'я учнів;

- дослідити особливості валеологізації навчально-виховного процесу в школі;

- розглянути один із загально-педагогічних принципів у роботі вчителя: бережливе ставлення до здоров'я дітей;

- описати методику формування в учнів вміння збереження здоров’я, виховання навичок безпечної поведінки.

У даній роботі застосовувалися такі методи дослідження: теоретичний аналіз педагогічної, медичної, валеологічної літератури; вивчення документації, та передового педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Професійна етика сучасного вчителя як умова бережливого ставлення до здоров’я учнів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.