Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА  ВИКЛАДАННЯ ТВОРЧОСТІ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ У ШКОЛІ 5

1.1. Ольга Кобилянська у шкільному вивченні 5

1.2. Використання наочних матеріалів при вивченні біографії та творчості О.Кобилянської 8

РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ТВОРІВ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ 12

2.1. Методика застосування технології життєтворчих проектів при вивченні повісті „Людина” О. Кобилянської 12

2.2. Методика вивчення новели „Некультурна” Ольги Кобилянської 18

2.3. Нові підходи до вивчення повісті О. Кобилянської «Земля». 22

2.4. Сюжетно-концептуальний шлях аналізу новели О. Кобилянської «Valse melancholique». 28

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ДОДАТКИ.. 39 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Ольга Кобилянська належить до тих митців, хто своєю творчістю увійшов в історію вітчизняної балетристики назавжди. Сучасне літературознавство відводить їй місце одного з перших українських авторів-модерністів, художні здобутки якого засвідчили європейський рівень української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття.

У своїх творах Кобилянська звертає увагу на нову для тогочасної української літератури проблематику. Поряд із давно усталеним і звичним світом чоловіків несміливо, бо вперше, проступає жінка з повноцінним особистісним світовідчуттям, з багатим внутрішнім світом, наділена відкритим розумом, щирим серцем, волею та правом на щастя, дарованими їй життям. Прихід в українську літературу талановитої письменниці був своєрідним подвигом її високого духу. Оскільки в наш час погляди на місце жінки в суспільному житті значно змінилися і потребують більш глибокого аналізу та вивчення, то досить актуальним буде звернутися до основних питань, порушених у творах письменниці.

Літературна спадщина О. Кобилянської вливається у скарбницю загальнолюдської культури як неперехідна художня цінність. Сягаючи корінням глибоко в життєдайну українську землю, творчість письменниці-гуманістки верховіттям розгалужується в інтернаціональній атмосфері духовних прагнень всіх людей доброї волі, сприяючи їх духовному зближенню і взаєморозумінню.

Тому вивчення творчості Ольги Кобилянської на уроках української літератури є необхідним. Адже літературна освіта школярів передбачає не тільки залучення їх до читання різноманітних творів, активізацію читацької діяльності, а й проникнення у природу художнього твору, розуміння особливостей та функцій поетичного слова, його естетичного впливу. Керовані вчителем, школярі мають навчитися не лише усвідомлювати, подобається їм чи не подобається той чи інший твір, а й замислюватися над тим, що саме подобається їм у творі, як створюється художній образ, які прийоми застосовує письменник задля естетичного впливу на читача тощо.

Отже, літературна освіта учнів включає в себе передусім осмислене читання, яке відрізняється від простого читання рівнем естетичного сприйняття. І цей рівень має постійно підвищуватись у процесі вивчення творчості Ольги Кобилянської.

Теоретико-методологічною основоюдослідження проблеми вивчення творчості О.Кобилянської у школі стали праціГузар З.П., Райчева Є.І., Семчук Д.Б., Мельничука Я., Сороки В., Шевченко З. та ін.

Об'єкт дослідження:творча спадщина Ольги Кобилянської.

Предмет дослідження – методика вивчення творчості Ольги Кобилянської у школі.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити методичну систему вивчення творчості Ольги Кобилянської на уроках української літератури.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

проаналізувати методологічні підходи шкільного вивчення творчості Ольги Кобилянської

показати особливості використання наочних матеріалів при вивченні біографії та творчості О.Кобилянської

дослідити методики вивчення та аналізу творів Ольги Кобилянської на уроках української літератури.

Для реалізації мети і вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: теоретичні: історико-теоретичний аналіз методичних, психолого-педагогічних та літературознавчих праць, програм, підручників; емпіричні: спостереження й аналіз занять з огляду на досліджувану проблему; бесіди; педагогічні спостереження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Вивчення творчості О. Кобилянської у школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.