Педагогічні умови застосування графічного редактора Corel Draw при розробці дидактичних матеріалів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Визначення дидактичних засобів які використовуються в процесі навчання  5

1.1 Загальні поняття, роль, призначення дидактичного матеріалу. 5

1.2. Види дидактичного матеріалу. 9

1.3. Основні вимоги до дидактичного матеріалу. 11

Розділ ІІ. Використання графічного редактора для розробки дидактичних матеріалів  13

2.1. Обгрунтування вибору програми CorelDRAW... 13

2.2. Можливості програми CorelDRAW... 15

Розділ ІІІ. Створення дидактичних матеріалів за допомогою графічного редактора CorelDRAW... 18

3.1. Макетування документа. 18

3.2. Створення плакату засобами графічного редактора CorelDraw.. 25

Висновки. 27

Список використаної літератури. 30

Вступ

Знайомство з інформатикою і можливостями комп'ютерного інтелекту сьогодні необхідне практично кожній людині. Термін «інформатика» визначається як «наукова дисципліна, вивчаюча структуру і загальні якості наукової інформації, а також закономірності її виникнення, перетворення, передачі і використання в різних сферах людської діяльності».

Сучасна школа, крім озброєння учнів конкретними знаннями основ наук, повинна наділити їх також визначеними уміннями і навичками в постійному самостійному поповненні своїх знань, тобто створювати умови для саморозвитку особистості учнів. Одним зі шляхів досягнення зазначеної мети є послідовне використання обчислювальної техніки у навчанні. Однак, пошук нових шляхів вироблення елементів комп'ютерної грамотності дітей, потребує глибокого психолого-педагогічного обґрунтування. Необхідна особлива методика і випробувані програмні засоби для навчання учнів початкових класів.

Теоретичною основою раннього ознайомлення дітей з елементами комп'ютерної грамотності може стати концепція розвивального навчання, розроблена П.Я. Гальперіним, Д.Б. Ельконіним, В.В. Давидовим, Н.Ф. Тализіною та ін., у якій психологи підкреслюють виняткову важливість молодшого шкільного віку для формування творчого мислення.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв'язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп'ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп'ютер в системі дидактичних засобів.

Об'єкт - редактор CorelDraw.

Предмет - педагогічні умови застосування графічного редактора CorelDrawпри розробці дидактичних матеріалів.

Гіпотеза - якщо, у навчальному процесі застосовувати графічний редактор при розробці дидактичних матеріалів, то якість викладання навчального матеріалу і засвоєння його учнями підвищиться.

Метою нашої роботи є умови і вимоги дидактичних матеріалів за допомогою графічного редактора CorelDraw.

Завдання: Оволодіння специфікою створення моделей, макетів за допомогою графічного редактора CorelDraw.

Закрити

Педагогічні умови застосування графічного редактора Corel Draw при розробці дидактичних матеріалів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.