Особливості розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами навчально-ігрової діяльності

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Особливості навчально-ігрової діяльності молодших школярів. 5

1.1. Провідна діяльність молодшого школяра. 5

1.2. Ігрові технології навчання молодших школярів. 13

Розділ 2. Гра як засіб розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 17

2.1. Дидактична гра як засіб активізації уваги і розвитку  мислення молодших школярів  17

2.2. Формування творчих здібностей засобами цікавого і наочного матеріалу на уроках математики. 19

2.3. Розвиток творчого потенціалу особистості на уроках рідної мови та читання  22

Висновок. 26

Список літератури. 28

Додаток. 31

Вступ

Молодший шкільний вік є найбільш відповідальним етапом шкільного дитинства. Висока сензитивність цього вікового періоду визначає великі потенційні можливості різностороннього розвитку дитини..

Гра в тих формах, в яких вона існувала в дошкільному дитинстві, в молодшому шкільному віці починає втрачати своє розвиваюче значення і поступово замінюється навчанням і трудовою діяльністю, суть яких полягає в тому, що ці види діяльності на відміну від гри, яка приносить просто задоволення, мають певну мету. Самі по собі ігри стають новими. Великий інтерес для молодших школярів представляють ігри в процесі навчання. Це ігри, що примушують думати, надають можливість учневі перевірити і розвинути свої здібності, що включають його в змагання з іншими учнями.

Участь молодших школярів в таких іграх сприяє їх самоствердженню, розвиває наполегливість, прагнення до успіху і різні мотиваційні якості. У таких іграх удосконалюється мислення, включаючи дії з планування, прогнозування, зважування шансів на успіх, вибору альтернатив.

Питання про природу і суть гри хвилювало і досі продовжує привертати увагу багатьох дослідників, таких як: Гальперін П.Я., В.Л.Данилова, Запорожець А.В., Ельконін Д.Б.

Різні підходи до дитячої гри відбиті в багатьох роботах. Серед цих підходів можна виділити пояснення природи суті дитячої гри, як форми спілкування (Лисіна М.І.), або як форми діяльності, у тому числі засвоєння діяльності дорослих (Ельконін Д.Б.), або як прояв і умова розумового розвитку (Піаже Ж.)

Кожен з цих підходів, виділяючи якусь сторону гри, кінець кінцем, виявляється недостатнім для пояснення суті, специфіки дитячої гри в цілому.

Не дивлячись на те, що ігрова діяльність є ведучою в дошкільному віці, значущість її не знижується і у дітей молодшого шкільного віку. Л.С.Виготський відмічав, що в шкільному віці гра і заняття, гра і праця утворюють два основні русла, по яких протікає діяльність школярів [2]. Виготський Л.С. бачив в грі невичерпне джерело розвитку особистості, сферу визначальну "зону найближчого розвитку" [2].

Звідси - суть проблеми полягає у впливі гри на розвиток творчих здібностей дітей, особових якостей. Гра створює позитивний емоційний фон, на якому усі психічні процеси протікають найактивніше. Використання ігрових прийомів і методів, їх послідовність і взаємозв'язок сприятимуть у вирішенні цієї проблеми.

Актуальність піднятої проблеми викликана потребою психологів, педагогів, батьків в методах психолого-педагогічної дії, що удосконалюється, на особу дитини, що формується, з метою розвитку інтелектуальних, комунікативних і творчих здібностей.

Метою курсової роботи є - розробити і довести ефектність ігрових засобів для розвитку творчого початку дітей молодшого шкільного віку.

Об'єкт дослідження - процес розвитку творчого потенціалу особи засобами навчально-ігрової діяльності.

Предмет дослідження - ігрові засоби розвитку творчого потенціалу молодших школярів.

З поставлених мети, предмету і об’єкту витікають наступні завдання:

1) Розглянути особливості навчально-ігрової діяльності молодших школярів;

2) Дослідити можливості розвитку творчого потенціалу у молодших школярів засобами гри.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 44 сторінки.

Закрити

Особливості розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами навчально-ігрової діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.