Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ГЕОМЕТРИЧНИХ УЯВЛЕНЬ. 5

1.1. Особливості сприйняття дітьми форми предметів та геометричних фігур  5

1.2. Ознайомлення дітей з геометричними фігурами і формою предметів. 10

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УЯВЛЕНЬ ПРО ФОРМУ ПРЕДМЕТУ ТА ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ У ДОШКІЛЬНИКІВ. 21

2.1. Дидактичні ігри та вправи з формування уявлень і понять про форму та геометричні фігури. 21

2.2. Експериментальне дослідження виявлення знань старших дошкільників про геометричні фігури та форму предмета. 32

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У сучасному суспільстві все більше уваги приділяється навчанню, вихованню і розвитку підростаючого покоління. Особлива роль в освіті належить дошкільній педагогіці. Саме в дошкільному дитинстві, в процесі соціально-організованої і стимульованої діяльності, відбувається становлення психічних процесів, розвиваються якості особистості.

Формування готовності до навчання в школі є важливим завданням всієї виховної роботи з дошкільнятами, спрямованої на всебічний розвиток - фізичний, розумовий, моральний, естетичний. Одним з найбільш складних предметів у школі є математика.

А.Н. Леушина, Т.В. Тарунтаєва вважають, що формування у дошкільників математичних уявлень має спиратися на предметно-чуттєву діяльність, у процесі якої легше засвоїти весь обсяг знань і вмінь, усвідомлено оволодіти навичками і придбати елементарну, міцну основу орієнтування в загальних математичних поняттях.

Математичний розвиток дітей дошкільного віку здійснюється в основному під впливом цілеспрямованого навчання на колективних заняттях з математики. Паралельно з цією роботою проводиться робота з дітьми в повсякденному житті і на інших заняттях.

Однією з важливих властивостей навколишніх предметів є форма: вона отримала узагальнене відображення в геометричних фігурах. Іншими словами, геометричні фігури - це еталони, за допомогою яких можна визначити форму предметів або їх частин.

У дошкільному віці відбувається знайомство з основними еталонами форми (коло, овал, квадрат, прямокутник, трикутник, багатокутник), величини (довгий - короткий, високий - низький, товстий - тонкий і ін), кольору (основні кольори спектру, білий, чорний ) в процесі практичної та ігрової діяльності. Використання при цьому сенсорних посібників - пірамідок-вкладишів, «Поштової скриньки», «Дошки Сегена», «Логічного куба» та інших значно підвищує ефективність всієї роботи.

Виділення названих властивостей на початковому етапі знайомства, коли діти ще не володіють загальноприйнятими еталонними уявленнями, йде за допомогою співвідношення предметів між собою. На більш високому рівні розвитку розпізнавання форми, величини, кольору досягається в процесі співвідношення властивостей предметів із засвоєними еталонами.

Перова М.П. вважає що головне місце в житті дитини займає гра. Це провідна діяльність дитини неодмінний супутник життя, оскільки першоджерелом знань дітей про дійсність є відчуття, чуттєве сприйняття предметів і явищ навколишнього світу. Відчуття дають необхідний матеріал для формування уявлень про форму предметів і про геометричні фігури.

Об'єкт дослідження - освітньо-виховний процес у дошкільному закладі.

Предмет - формування уявлень про геометричні фігури та форми предметів.

Метою даної курсової роботи є вивчення педагогічних особливостей формування у дошкільників уявлень про форму предмета та геометричні фігури.

Нами були поставлені наступні завдання:

- проаналізувати психолого-педагогічну літературу з даної проблеми.

- виявити знання старших дошкільнят про геометричні фігури та форми предмета.

- показати можливості використання дидактичних ігор у формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета у дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження: теоретичний аналіз педагогічної, психологічної, методичної літератури; педагогічного досвіду; педагогічний експеримент; педагогічне спостереження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Розвиток уявлень про геометричні фігури та форму предмету дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.