Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ.. 6

1.1. Використання наочності на уроках читання. 6

1.2. Уроки мислення серед природи. 8

1.3. Живописні портрети українських письменників під час ознайомлення та закріплення навчального матеріалу. 12

1.4. Репродукції картин відомих художників, методика застосування. 14

1.5. Альбоми сюжетних картинок, тематичні репродукції, їх використання. 17

1.6. Кінофільми, діафільми, діапозитиви, звукозаписи. Методика їх застосування  21

1.7. Ілюстрації до творів, вміщені в читанках, їх роль у засвоєнні матеріалу. 23

РОЗДІЛ 2. ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ДОСВІДЧЕНИМИ ВЧИТЕЛЯМИ З ВИКОРИСТАННЯМ НАОЧНОСТІ 25

2.1. Методичні рекомендації вчителів-практиків щодо використання наочності на уроках читання. 25

2.2. Урок  читання в 4  класі з використанням наочності 35

ВИСНОВКИ.. 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 43

ДОДАТКИ.. 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. Наочність у педагогіці завжди була і є одним з найважливіших принципів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості. Цей принцип навчання був вперше сформульований Я.А.Коменським, а в подальшому розвинений Й.Г.Песталоцці. З вітчизняних дидактів, що займалися цією проблемою, слід відзначити перш за все К.Д.Ушинського, одного з перших розробників форм наочного навчання.

Особливо слід зауважити, що наочні засоби є одним з найважливіших елементів будь-якого навчального процесу в різноманітних навчальних дисциплінах. Це чітко ілюструють дані про засвоєння навчальної інформації дітьми 6-10 річного віку. Адже ефективність засвоєння інформації учнями зростає за умови залучення до цього процесу якомога більше органів чуттів. Найефективніше діти засвоюють інформацію подану на слух та на зір з подальшим її обговоренням.

Уперше теоретичне обґрунтування принципу наочності навчання ввів чеський педагог Я.А. Коменський (ХVІІ ст.), який в своїй праці “Велика дидактика" сформулював правило, що мало на меті безпосереднє знайомство учнів з об’єктами, які вивчаються. В своєму відомому “золотому правилі дидактики" Коменський вказував, що навчання слід починати не з обговорення об’єкту, який вивчається, а з його демонстрації.

Наочність несе в собі різні функції, одна з яких - сприяти розвитку мотиваційної сфери учнів.

К.Д. Ушинський дав глибоке психологічне обґрунтування наочного навчання. Наочні посібники за Ушинським, є засобом для активізації мислительної діяльності і формування чуттєвого образу. Саме чуттєвий образ, сформований на основі наочного посібника, є головним у навчанні. Ушинський надавав величезного значення наочному навчанню як методу, що має бути використаним найчастіше на уроках у початковий період, адже він:

- розвиває мовлення учнів;

- стимулює розумові процеси.

З аналогічних причин наочність цінна і під час навчання читання, а її використання зумовлене психолого-педагогічними основами уроків в початковій школі.

Психологічні дослідження використання різноманітних засобів наочності проводились багатьма вченими, зокрема Л.В.Занковим, І.М.Соловйовим, Ж.І.Шиф, Б.І.Пінським, Г.М.Дульньовим, В.Г.Петровою, М.М.Нудельманом, М.П.Феофановим та ін. Зокрема проблемою використання наочності в початковій школі займаються чимало українських та російських педагогів-практиків, серед них слід особливо виділити Бабійчук Т., Габдулхакова Ф.А., Ісмаілову А., Корепіну Л., Проць М. та ін. Серед вчителів-новаторів цікавими є ідеї Едігея В.Б., Кулінської Л.П., Халатян К. та ін.

Первинне дослідження проблеми дозволило сформулювати робочу гіпотезу, за якою спонукання до навчання у дітей 6-10-річного віку збільшиться за умови обґрунтованого використання на уроках читання засобів наочності.

Об’єкт дослідження - наочні засоби навчання на уроках читання в початковій школі.

Предмет - мотиваційний компонент уроку читання та вплив на нього засобів наочності.

Мета дослідження: теоретично охарактеризувати процес формування позитивних мотивів навчання на уроках читання засобами наочності, розробити шляхи удосконалення цього процесу.

Завдання, які ми поставили для виконання мети:

- проаналізувати досвід використання наочності в навчальному процесі уроків читання в початковій школі;

- вивчити вплив наочних засобів навчання на психологічні якості молодших школярів;

- з’ясувати, яке місце наочні посібники займають у структурі уроку читання;

- розробити та теоретично обґрунтувати систему методів та прийомів використання наочності в навчальному процесі уроків читання.

У процесі роботи над дослідженням нами були використані такі методи: порівняльно-історичний аналіз; вивчення та аналіз педагогічної і методичної літератури; спостереження; інтерв’ювання; аналіз та узагальнення педагогічного досвіду; педагогічний експеримент.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Наочність на уроках читання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.