Висвітлення питань з основ кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва в школі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ВИВЧЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ГРАМОТИ – ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ УМОВ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.. 5

1.1. Роль малювання в живописі 5

1.2. Колір в живописі 7

1.3. Символіка кольору. 11

1.4. Ахроматичні і хроматичні кольори. 13

1.5. Спектральні кольори. Колірне коло. 16

1.6. Змішування кольорів. 19

1.7. Особливості відчуття і сприймання кольору на уроках образотворчого мистецтва. 22

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ КОЛОРИСТИКИ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.. 25

2.1. Аналіз програми з образотворчого мистецтва. 25

2.2. Особливості проведення уроків живописної тематики. 30

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ДОДАТКИ.. 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Кольорове бачення людини - явище унікальне і закономірне. Проблематика, пов’язана з даним явищем, постійно привертає увагу вчених. Сьогодні вже зрозуміло, що розкрити це складне явище, розглядаючи його лише на якомусь одному рівні (фізичному, фізіологічному, психологічному, естетичному) практично неможливо. Потрібно розглядати систему цілісно і теоретичні концепції апробувати в педагогічному процесі художньо-естетичного розвитку молодших школярів.

Окремі педагоги-ентузіасти (Б. Нєменський, А. Мелік-Пашаєв, В. Щербаков, Б. Юсов та інші) намагалися працювати в даному напрямку, але педагогічні дослідження в галузі художнього розвитку школярів належної підтримки не знайшли. Ситуація радикально міняється, образотворче мистецтво як предмет гуманітарно-естетичного циклу, в сучасній педагогічній науці все частіше стає об’єктом переосмислення і експериментального вивчення.

Переглядаються застарілі і створюються більш досконалі програми, посібники з даного предмета (Л. Малиновська, В. Ввільчинський, П. Сензюк, В. Костенко, Л. Зеленіна), методика його викладання збагачується новими науково-теоретичними і практичними висновками і дослідженнями. Однак в практичній діяльності загальноосвітніх шкіл використовуються далеко не всі можливості мистецтва, зокрема роль кольору в образотворчій діяльності молодших школярів недостатньо розглядалася в Україні.

Послідовної систематизованої розробки даної проблеми немає. Таким чином, значимість кольору як одного з найважливіших засобів образотворчої діяльності школярів, розвитку кольорового бачення та сприймання, відсутність дослідження специфіки навчання школярів основ колористики дають підставу вважати тему даного дослідження актуальною, що й спричинило вибір теми курсової роботи.

Об’єкт дослідження - процес художньо-естетичного виховання школярів засобами образотворчого мистецтва.

Предмет дослідження - психолого-педагогічні умови та їх вплив на формування в учнів знань, умінь і навичок з кольорознавства у процесі образотворчої діяльності.

Мета дослідженняполягає у визначенні та теоретичному обґрунтуванні питань з основ кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва.

Відповідно до поставленої мети визначені завдання дослідження:

-Розкрити сутність та основні властивості кольору.

-Показати можливості образотворчого мистецтва у розвитку відчуття кольору в учнів початкових класів.

-Обґрунтувати методичні прийоми розвитку відчуття кольору у процесі образотворчої діяльності молодших школярів.

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: аналіз та узагальнення теоретичних даних, представлених у методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, спостереження, бесіди, педагогічний експеримент.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Закрити

Висвітлення питань з основ кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва в школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.