Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 63

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Епоха просвітництва в Західній Європі і Північній Америці 6

1.1. Педагогічні ідеї Французького Просвітництва. Дені Дедро. Жан-Жак Руссо. Гельвецій. 6

1.2. Педагогічні думки в Англії в XVII-XVIII ст. Джон Локк. 25

1.3. Просвіта в Німеччині 27

1.4. Російське Просвітництво. 33

1.5. Ідеї Просвітництва в Північній Америці 38

1.6. Педагогічні ідеї і шкільні проекти Французької революції 40

Розділ ІІ. Просвітництво в Україні 44

2.1. Освітня діяльність та педагогічні погляди Григорія Сковороди. 44

Висновки. 56

Література. 62

Вступ

Період з кінця XVII і до початку XIX в. (для народів Західної Європи), час модернізації архаїчних структур повсякденності і свідомості. Поволі, але вірно йшли в минуле спустошливі епідемії чуми, морової язви. Демографічний вибух, зростання міст, комунікації, прогрес технологій, промисловості, банківської справи поступово привели до бурхливого розвитку капіталістичних відносин усередині віджилого старого порядку, до ускладнення соціальних зв'язків. Частина дворянства зайнялася нетрадиційною для себе промисловою і торговою діяльністю, а значна частина буржуазії — придбанням дворянських титулів, сеньйоріальних прав, нерухомості, прибуткових посад. Всі ці процеси, що мали місце і раніше, розвивалися у вказаний період в небачених раніше масштабах. Активне взаємопроникнення буржуазії і дворянства супроводилося появою своєрідного ідеального типупредставника нової еліти — еліти епохи Освіти. Знатне походження і військова доблесть відходять на другий план, а на перший виступають тверезий практичний розум з деякою домішкою скепсису або цинізму, висока освіченість, витонченість манер і віра в принцип особистої честі.

Зрозуміло, конкретизація цього ідеалу цілком залежала від особливостей кожної країни і кожної соціальної групи, складовою цю нову еліту. Так, «французькі крупні буржуазії, що стали дворянами, насправді продовжували своє колишнє життя, урівноважене, розсудливу, в чи своїх прекрасних міських будинках, або в своїх замках, або заміських резиденціях. Радістю життя і гордістю для них була їх гуманістична культура; їх насолоду складали їх бібліотеки, де протікав кращий годинник їх дозвілля. Культурна межа, яка визначала і краще всього характеризувала їх,— це їх пристрасть до латині, до грецького, до правознавства, до античної і вітчизняної історії. Вони стояли біля витоків створення незліченних світських шкіл в містах і навіть в містечках. Єдино, що їх ріднило із справжнім дворянством, були відмова від роботи і від торгівлі, смак до неробства, тобто до дозвілля, що було для них синонімом читання, наукових суперечок з рівними собі. Такий чин життя вимагав щонайменше заможності, а звичайно ці нові дворяни розташовували більш ніж заможністю — солідним станом, джерела якого були троякими: методично експлуатовані землі; лихварство, що здійснювалося головним чином за рахунок селян і дворян; і, нарешті, посади суддівські і у фінансовому відомстві, що зробилися передаваними і спадковими...»

В Англії епохи Освіти найбільш помітна фігура джентльмена — нового дворянина, що відповідає новим запитам. Джентльмен успішно поєднує злегка видозмінені звички старої земельної аристократії (з яких, втім, також отримується певна вигода) з практичним досвідом і смаком ведення справ, умінням дбайливо відноситися до свого надбання або прибутково вкладати капітали. Так, Дж. Локк допускає навчання юного джентльмена фехтуванню лише як дань традиції і разом з тим категорично наполягає на близькому його знайомстві з основами " рахівництва.

Спроба відтворити якісь загальні риси еліти німецької Освіти достатньо ризикована. Справа тут ів сповільненому взаємопроникненні бюргерства і юнкерства князівської Німеччини в порівнянні з буржуазією і дворянами Англії і Франції, і в роздробленості, різнорідності німецьких земель, і в згубних наслідках Тридцятирічної війни, що «вибила» значну частину власних капіталістичних кадрів, на зміну яким з кінця XVII в.прийшла єврейська торгівля. І все-таки можна спробувати намітити хоча б деякі своєрідні німецькі елементи, що визначали соціокультурний потенціал епохи. Перш за все, це протестантські ділові зв'язки і взагалі дух протестантизму із сто пуританським ригоризмом і діловою акуратністю. Протестантський пастор И. Г. Гердер — один з характерних персонажів німецької Освіти. «Німецька міщанська драма XVIII сторіччя виводить на сцену бюргерство, яке не наслідує дворянству, але протистоїть йому»,— помічає польський дослідник М. Оссовська. І продовжує: «Неможливість пробитися у вищі сфери будила, на думку деяких авторів, в німецькому бюргерстві прагнення якось компенсувати своє невисоке положення в суспільстві. Такою компенсацією став в XIX столітті культ людської особи». Коштує лише додати, що цей «культ» цілком йде корінням в епоху Освіти. Живильним середовищем німецької Освіти стало також замкнуте університетське середовище, що активно сприймало і переосмисляло досягнення європейської думки. Нарешті, не можна не помітити цілий ряд дрібних і крупних проінформованих монархів — від представницький франконського роду Ансбахов до прусського короля Фрідріха ІІ або імперських владик — Марії Терезії і Йосипа II, реформи яких підривали архаїчні засади німецької державності і кінець кінцем сприяли національному розвитку Німеччини.

Територіальний простір Освіти значно ширший, ніж географічні рамки розглянутих вище прикладів; проте вони представляють найбільш яскраві зразки атмосфери Освіти в Європі.

При всій різноманітності соціальних планів, установок і етичних ідеалів стрижнем просвітницької думки стало уявлення про вільну, самостійну особу, що наділяє здоровим глуздом.

Закрити

Педагогічні ідеї епохи Просвітництва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.