Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Значення ознайомлення дітей з сезонними змінами в природі для всебічного розвитку дітей. 5

2. Аналіз знань дітей старшої групи про пори року. 9

3. Зміст програмових завдань по ознайомленню дітей з сезонними явищами в старшій групі 12

4. Методика роботи по ознайомленні з сезонними явищами в повсякденному житті і на заняттях. 21

5. Досвід роботи ( експериментальна практична робота з дітьми) 32

Висновки. 36

Список використаної літератури. 37

Додаток. 39

Вступ

Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти знайшли своє відображення в тих матеріалах, що зобов’язані реалізувати зміст навчання і виховання. Це, насамперед, програма виховання і навчання дошкільників «Дитина». Основні її принципи – гуманізація виховного процесу, що полягає в орієнтації вихователя на особистість дитини, на її вікові та індивідуальні особливості, у підтримці пізнавальної активності, корекції негативних проявів; принцип узгодження колективних та індивідуальних форм і методів роботи з дітьми в усіх вікових групах з метою принципового збільшення питомої ваги індивідуальної роботи.

Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття», закон України «Про освіту», закон України «Про дошкільну освіту», «Базовий компонент дошкільної освіти» визначають пріоритети сучасного розвитку дошкільної освіти. Складовими цієї системи є гуманізація, демократизація, національна спрямованість освіти та індивідуалізація виховання та навчання. Як зазначено в цих документах, сучасна освітня система повинна забезпечити різнобічний розвиток особистості дитини як найвищої цінності, сприяти виявленню талантів, здібностей, зміцненню фізичного здоров’я, формування самоповаги, почуття власної гідності, позитивної оцінки, самостійності, творчості, винахідливості та відповідальності за свої слова та вчинки.

Дослідження в курсовій роботі, присвяченого процесу виховання та навчання дітей предметам, які пов’язані зі змінами пір року, погодою та природними явищами під час сезонних змін. Саме ці питання сьогодні все частіше піднімається на сторінках українських педагогічних видань. Незважаючи на те, що педагогічні методики щодо викладення предмету природи в добу Радянського Союзу практично не розвивались, вони знаходились на точці стагнації, сьогодні українські методисти активно прагнуть перейняти досвід різних науковців та практиків, які працювали у цій сфері, а також розробляють власні методики враховуючи національну специфіку та традицію, а також вікові особливості дітей.

Об’єктом дослідження є процес організації роботи по фіксації знань та формуванні уявлень дітей про пори року.

Предмет дослідження є педагогічні умови організації ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з сезонними змінами.

Метою даної роботи є виявлення основних методик щодо засвоєння знань дошкільників про природні явища під час сезонних змін.

Завданням є висвітлення таких основних питань як:

1. Значення ознайомлення дітей з сезонними змінами в природі для всебічного розвитку дітей

2. Аналіз знань дітей старшої групи про пори року

3. Зміст програмових завдань по ознайомленню дітей з сезонними явищами в старшій групі

4. Методика роботи по ознайомленні з сезонними явищами в повсякденному житті і на заняттях

5. Досвід роботи (експериментальна практична робота з дітьми)

Дана курсова робота складається зі вступу, п’яти основних розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Розвиток пізнавальних інтересів в процесі ознайомлення з природою в різні пори року

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.