Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП 3

1. Вчення Я.А. Коменського 6

2. Педагогічні ідеї Д. Дідро 8

3. Виховання Ж.Ж. Руссо 10

4. Обґрунтування програми організації освіти Франції, розроблена Жаком Кондорсе 14

5. Грекх Бабеф 16

6. „Методичний посібник для батьків і матерів сімей і народів” і „Елементарний посібник” 18

7. Теорія національного виховання в Німеччині кінця XVIII – початку  ХІХ століття 19

8. Педагогічна система Ф. В. А. Дистервега 23

9. Педагогічна система К.Д. Ушинського 26

ВИСНОВОК 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

Вступ

Слово педагогіка походить від двох грецьких слів: дитина і веду. Педагогіка займає особливе місце в системі наук про людину. Вона вивчає, і вирішує проблеми освіти, виховання, навчання, і розвитку людини, які виникають на різних етапах його життя, і в різних умовах соціально-економічного і науково-технічного розвитку суспільства, котре постійно ставить нові задачі в галузі освіти й виховання.

Однією з характерних особливостей людського суспільства є те, що кожне нове покоління людей, використовуючи досвід попередніх поколінь, продовжує його розвивати і вдосконалювати далі на основі свого життєвого досвіду. Це стосується і педагогіки.

На якому ж етапі розвитку людського суспільства виникло виховання як суспільне явище, що зумовило його появу ? На це питання намагалося відповісти багато буржуазних істориків педагогіки. Так, німецький історик педагогіки XIX ст. К. Шмідт, виходячи з релігійно-ідеалістичної теорії походження виховання, твердив, що у вихованні людини проявляється насамперед творча дія всемогутнього духа ( бога ) , який, створивши людей, дав їм і здібності виховувати дітей. Американський історик і теоретик педагогіки П. Монро, виходячи з ідеалістичної психологічної теорії , виникнення виховання в первісному суспільстві пояснював тільки несвідомим прагненням дітей наслідувати поведінку дорослих. Англійський філософ-соціолог Г. Спенсер і французький етнограф Ш. Летурно, які стояли на позиціях вульгарного еволюціонізму , намагалися довести , що виховання не є специфічною, характерною особливістю людського суспільства , а біологічним явищем , властивим всім живим організмам.

Правильну відповідь на питання про виникнення виховання дав лише основоположник наукового комунізму Ф. Енгельс у творах “ Походження сім’ї , приватної власності і держави “, “Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину ” . Він обгрунтував наукову теорію походження виховання як суспільного явища, довівши, що поштовхом до виникнення виховання в людському суспільстві було виробництво знарядь праці і зв’язана з ним необхідність передавати дітям уміння й навички в користуванні винайденими знаряддями, виготовленні нових , досконаліших. Енгельс вказував, що праця створила людину і викликала потребу в суспільній діяльності, сприяла виникненню і розвитку мови людини – могутнього засобу спілкування, виховання і навчання. Отже, виховання виникло ще на початку існування людського суспільства як засіб передавання досвіду і знань від покоління до покоління.

Праця не тільки створила людину і заклала основи існування людського суспільства, яке живе за іншими законами, ніж тварини і рослини, вона також дала могутній поштовх вихованню і навчанню, цим важливим засобам побудови тієї величезної споруди, яка називається матеріальною і духовною культурою людського суспільства.

За характером системи педагогічних знань виділяють три періоди розвитку педагогіки як науки.

1 період – педагогічні знання донаукового періоду, систематизовані на основі емпіричного досвіду виховання й освіти у вигляді народної мудрості поколінь. У сучасних умовах, систему цих знань відносять до народної педагогіки, основою якої є сімейне і суспільне виховання, народна творчість, народна мудрість, яка знайшла свій вияв у крилатих висловах, афоризмах, заповідях, казках, прислів'ях і приказках, традиціях і звичаях народу.

2 період-виникнення теоретичних педагогічних концепцій для побудови цілісної системи світської освіти. Цей період характеризується перш за все педагогічними ідеями й твердженнями, які містяться у філософських системах стародавності.

3 період –становлення і розвиток сучасної педагогіки як наукової системи , методологічною основою якою став діалектичний підхід до теорії розвитку особистості, суспільства, людства, цілісний усебічний підхід до формування особистості, все це представлено в працях відомих, сучасних педагогів і психологів, таких як А. Макаренко, який був педагогом-революціонером, новатором і експериментатором, який умів добре організувати свою практичну педагогічну діяльність і свої педагогічні погляди в галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління . Педагогічна спадщина Макаренка багата й різноманітна, вона має велике значення для розвитку народної освіти, школи і педагогічної науки в усіх країнах світу і для всього прогресивного людства.

Закрити

Історія розвитку зарубіжної педагогіки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.