Основні напрямки вдосконалення процесу вивчення іноземної мови в сучасній загальноосвітній школі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Система роботи з розвитку в учнів інтересу до предмета “Іноземна мова”. 5

1.1 Підвищення ролі мотивації навчання при вивченні іноземної мови. 5

1.2. Професійна орієнтація як складова частина мотивації навчання іноземної мови  8

1.3. Створення позитивного мікроклімату на уроці 9

Розділ ІІ. Модернізація системи іншомовної освіти в Україні 11

2.1. Сутність педагогічної технології в процесі викладання іноземних мов. 15

2.2. Соціокультурна інформація на уроці іноземної мови. 19

2.3.Стратегія Європейських країн у галузі навчання іноземних мов. 22

Висновки. 27

Бібліографічний опис наукової літератури. 28

Вступ

“Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина...”Здається, такий відомий вислів, так часто його чуєш.І все ж...Поміркуймо над ним ще раз...

Розвиток ринкових відносин, розширення міжнародних зв'язків, зміцнення політичних, економічних та культурних відносин з країнами Європи і світу спричинили формування соціального замовлення на практичне володіння іноземними мовами. Підраховано, що 60% населення світу володіють більш ніж однією мовою. Двомовність чи багатомовність – це, швидше, норма, ніж виняток. Отже, вивчення мови є важливою практичною потребою.

Мета: Основною метою навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах є розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Ця мета передбачає взаємопов`язаний комунікативний і соціокультурний розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкувення у різноманітних сферах життєдіяльності.

Завдання: Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який би був достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, тобто формування здатності та готовності спілкуватися у чотирьох його видах: розумінні, читанні, говорінні, письмі. Розглядаючи іноземну мову як засіб міжкультурного спілкування, у тому числі як засіб пізнання інших культур і народів, необхідно сприяти тому, щоб учнівська молодь, виховувалась на кращих традиціях і здобутках полікультурної людської спільноти.

Методика дослідження: Важливим чинником, що сприяє ефективності навчання іноземної мови, є уміння вчителя моделювати навчальний процес відповідно до сучасних вимог педагогічної науки і практики, уміння гнучко адаптувати його до навчальних умов.

Необхідно відмовитись від домінування на уроках формальних мовних вправ на користь діяльнісно-орієнтованих завдань. Навчання слід орієнтувати на завдання, які моделюють пізнавальні позитивні процеси, пошук та відбір інформації, опис порівнянь, протиставлення, обгрунтування, тощо. Більшу увагу треба приділяти нетрадиційним формам уроку, робити акцент на принципи комунікативної спрямованості навчання, особистої орієнтації, автономію учня. 

Закрити

Основні напрямки вдосконалення процесу вивчення іноземної мови в сучасній загальноосвітній школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.