Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Розвиток різних видів діяльності дошкільника. 5

1.1. Характеристика розвитку дошкільника (основні новоутворення) 5

1.2. Вплив видів діяльності на розвиток дошкільника. 8

Розділ ІІ. Експериментальна частина. 29

2.1. Досвід роботи з ігрової діяльності (сприяє розвитку уваги, уяви) 29

2.2. Аналіз результатів діяльності (зміни в поведінці дітей після проведення гри) 30

Висновки. 32

Список використаної літератури. 35

Вступ

Актуальність теми. На початку третього тисячоліття, в умовах становлення і розвитку незалежної України, нового звучання набувають питання творчості, розкриття креативного начала кожної конкретної дитини як справжнього суб’єкта життєдіяльності. Суспільству сьогодні вкрай потрібні люди, які творчо мислять, здатні створювати культуру, жити в ній, розвивати її. Тому формування освіченої, творчої особистості є одним з першочергових завдань реформування освіти в країні.

З переосмисленням пріоритетів, цілей і завдань навчання та виховання дітей дошкільного віку актуальною стає проблема становлення дитячої особистості, виявлення та розвиток її здібностей, набуття досвіду пізнання. Такий підхід висвітлений у державних документах, розроблених в Україні. Зокрема, Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ ст. визначає головну мету діяльності дошкільних закладів, яка полягає у створенні умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формуванні покоління, здатного навчатися впродовж життя. У законі “Про дошкільну освіту” і Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні визнається пріоритетна роль дошкільної освіти у формуванні особистості дитини, розвитку її творчих здібностей.

Мета курсової роботи – визначити вплив основних видів діяльності дошкільника на його розвиток.

Об’єкт – основні види діяльності дошкільника.

Предмет – розвиток дошкільника у зв’язку з різними видами діяльності.

Завдання:

- визначити вплив та особливості побутової діяльності на розвиток дошкільника;

- визначити вплив та особливості трудової діяльності на розвиток дошкільника;

- визначити вплив та особливості ігрової діяльності на розвиток дошкільника;

- визначити вплив та особливості образотворчої діяльності на розвиток дошкільника;

- визначити вплив та особливості конструктивної діяльності на розвиток дошкільника;

- виявити завдання для розвитку дошкільника на основі основних видів його діяльності.

Структура. Курсова робота складається з двох розділів – теоретичного та практичного. У першому розділі охарактеризовано різні види діяльності дітей дошкільного віку. Визначено вплив різних видів діяльності дошкільника на його розвиток, а саме побутової, трудової, ігрової, образотворчої та конструктивної.

У другому розділі запропоновано до практичного використання творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності різних видів діяльності дітей дошкільного віку. Зокрема проведення заняття „Маленькі трудівнички” (відноситься до організації трудової діяльності дітей) сприяє формуванню такої риси в дошкільнят як працелюбність. Заняття „Незвичайне малювання”, що належить до організації образотворчої діяльності дошкільнят, сприяє розвитку уваги, спостережливості, формуванню різних видів пам’яті, уяви, фантазії, мовлення, орієнтування у просторі. Заняття „Цікаві картинки” може бути використане при організації ігрової діяльності дошкільника. Використання матеріалів завдання сприяє розвитку уваги, зорової і слухової пам’яті, формування творчого і логічного мислення, пізнавальної активності дитини.

Закрити

Розвиток різних видів діяльності дошкільника

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.