Використання дидактичної гри в ознайомленні з навколишнім дітей старшого дошкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Глава 1. Характеристики дидактичних ігор, які використовуються в роботі зі старшими дошкільниками. 6

1.1. Поняття дидактичної гри. 6

1.2. Структура дидактичної гри. 11

1.3. Методика проведення дидактичної гри. 12

1.4. Види дидактичних ігор. 16

1.5. Зміст дидактичних ігор з різним розділам програми для дітей 5-7 років. 19

1.6. Використання варіантів дидактичних ігор з дітьми 5-7 років. 22

Дидактична гра «Де був Петя?». 22

Дидактична гра «Хто ти». 24

Глава 2. Методика організації та керівництва дидактичними іграми. 26

2.1. Методи організації дидактичних ігор в старшому дошкільному віці. 26

2.2. Специфіка наочності, що застосовується в дидактичних іграх в старшому дошкільному віці. 28

2.3. Використання дидактичних ігор, спрямованих на розвиток мислення. 29

Висновок. 32

Список літератури. 33

Вступ

Розвиток особистості в старшому дошкільному віці характеризується освоєнням нових знань, появою нових якостей, потреб. У цьому віці формуються всі сторони особистості дитини: інтелектуальна, моральна, емоційно-вольова.

Розвиток старших дошкільнят здійснюється в процесі різноманітної діяльності дитини з дорослими і в колективі однолітків. Особлива роль у зв'язку з цим відводиться ігрової діяльності, зокрема дидактичним іграм.

За думку ряду авторів (1; 3; 5) основна особливість дидактичних ігор визначена їх назвою: це ігри навчальні. Вони сприяють розвитку пізнавальної діяльності, інтелектуальних операцій, що представляють собою основу навчання. Але дитини приваблює в грі не навчальна задача, що в ній закладено, а можливість проявити активність, виконати ігрове дію, домогтися результату, виграти. Однак, якщо учасник гри не опанує знаннями, розумовими операціями, які визначені навчальної завданням, він не зможе успішно виконати ігрові дії. Можливість навчати маленьких дітей за допомогою активної цікавою для них діяльності - відмінна особливість дидактичних ігор.

Традиція широкого використання дидактичних ігор з метою виховання і навчання дітей, що склалася в дошкільної педагогіки, отримала свій розвиток в працях учених і багатьох педагогів.

Автор однією з перших педагогічних систем дошкільного виховання Фрідріх Фребель (7) був переконаний, що завдання початкового освіти полягає не у вченні в звичайному сенсі цього слова, а в організації гри. У розроблену Фрідріхом Фребель (7) систему дидактичних ігор увійшли гри з різними іграшками, матеріалами (м'ячем, кубиками, кулями, циліндрами та іншим). Обов'язковим елементом більшості дидактичних ігор були вірші, пісні, римовані казки, написані Фребель.

Е. И. Тіхеева (12), автор однієї з перших вітчизняних педагогічних систем дошкільного виховання, заявила про новий підхід до дидактичним іграм. На думку Тіхеевой вони (дидактичні ігри) є лише одним з компонентів виховно-освітньої роботи з дітьми поряд з читанням, бесідою, малюванням, співом, гімнастикою, працею. Навчальні завдання в пропонованих Є.І. Тіхеевой іграх виходять за рамки вправи зовнішніх почуттів, сенсорики дитини. Вони передбачають формування розумових операцій (порівняння, класифікація, узагальнення), вдосконалення мовлення (збагачення словника, опис предметів, складання загадок), розвиток вміння орієнтуватися у відстані, часі, просторі. Вирішення цих завдань (розвиток пам'яті, уваги, комунікативних умінь) зажадало зміни змісту ігор, розширення арсеналу дидактичних матеріалів. Змістом дидактичних ігор стала навколишнє життя з усім багатством світу природи, соціальних зв'язків, рукотворних предметів. Тіхеева розробила дидактичні матеріали, настільні друковані ігор, які й сьогодні використовуються в дошкільних установах.

В радянської педагогіки система дидактичних ігор була створена в 60-і роки в зв'язку з розробкою норм сенсорного виховання. Її авторами є відомі педагоги і психологи: Л. А. Венгер (5), В. Н. Аванесова (1) та інші. Аванесова (1) вважала дидактичну гру важливим засобом освітньої роботи.

Венгер розробив систему дидактичних ігор по сенсорному вихованню, яка була спрямована на навчання дітей точно, повно і розчленоване сприймати предмети, їх різноманітні властивості та відносини (колір, форма, величина, розташування в просторі).

В Останнім часом пошуки вчених З.М. Богуславська, О.М. Дяченко, Е. О. Смирнова та інші (2) йдуть в напрямку створення серії ігор для повноцінного розвитку дитячого інтелекту, які характеризуються ініціативністю розумових процесів, переносом сформованих розумових дій на новий зміст. У таких іграх часто немає фіксованих правил, навпаки діти ставляться перед необхідністю вибору способів вирішення задачі.

В дидактичній грі - вказувала Богуславська (2) формується пізнавальна діяльність дитини, проявляються особливості цієї діяльності. У старшому дошкільному віці на базі ігрових інтересів створюються інтелектуальні, у дітей формується вміння самостійно мислити, використовувати отримані знання в розумових операціях: знаходити характерні ознаки, порівнювати, групувати, класифікувати предмети, робити правильні висновки і узагальнення. Це відкриває широкі можливості для розвитку пізнавальної активності, так як дитина в іграх не просто виконує вимоги дорослого, а активно діє.

Вивчивши літературу, визначила мету та завдання курсової роботи.

Мета курсової роботи:

Вивчити вплив дидактичних ігор на розумовий розвиток дітей 5 - 7 років.

Завдання дослідження:

Проаналізувати зміст дидактичних ігор в старшому дошкільному віці.

Виявити специфіку керівництва дидактичними іграми старших дошкільнят.

Показати роль наочного матеріалу в організації дидактичних ігор.

Практична значимість роботи:

Розробка рекомендацій для вихователів з організації дидактичних ігор.

Об'єкт дослідження.

Процес розумового розвитку дошкільників 5-7 років.

Предмет дослідження.

Методика керівництва дидактичними іграми.

Закрити

Використання дидактичної гри в ознайомленні з навколишнім дітей старшого дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.