Методика вивчення прийомів поза табличного множення і ділення концентрів „Сотня” і „Тисяча”

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН 

ВСТУП

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Прийоми позатабличного множення концентрів „Сотня” і „Тисяча”

1.1. Множення і ділення чисел, пов'язаних з числами 1 і 0

1.2. Як ввести випадки множення і ділення на 10

2. Концентр  «Сотня» та «Тисяча».

2.1. Усні множення і ділення в концентрі «Сотня»

2.1.1. Прийоми обчислень у випадках виду 2• 40

2.1.2. Теоретико-методичні основи ознайомлення учнів з правилом ділення числа на добуток.

2.1.3. Прийомом обчислень для випадків виду 23*4.

2.1.4. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове

2.1.5. Випадки ділення двоцифрового числа на двоцифрове

2.2. Усні випадки множення і ділення у концентрі "Тисяча"

2.2.1. Теоретичною основою випадків ділення виду 600:30

2.2.2. Ділення виду 360:3

2.3. Ділення з остачею

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Об'єктом дослідження курсової роботи є методика вивчення прийомів позатабличного множення і ділення концентрів «Сотня» і «Тисяча».

Мета курсової роботи: обгрунтувати важливість даної теми та висвітлити психолого-педагогічні та теоретико-методичні основи її вивчення.

Нa основі вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з питань методико-математичної підготовки вчителів початкових класів (роботи М.Бантової, М.Богдановича, Я.Короля, МЛевшина. К.Маланюк. М.Моро, Ю.Набочука. А.Пишкало, В.Сілкова. та ін.) можна встанонити, що оволодіння теоретико-методичними основами навчання учнів передбачає засвоєння двох відмінних одна від одної, але взаємозв'язаних систем знань: 1) про об'єкт вивчення (чому вчити дітей?); 2) про методику навчання (як навчати дітей?, як організовувати їх діяльність з оволодіння цим навчальним матеріалом?). Міцне та глибоке засвоєння учнями обчислювальних навичок досягається системою навчання, яка включає наступні етапи: 1) підготовка до вивчення нового матеріал); 2) первинне ознайомлення з ним; 3) застосування нового матеріалу у різних умовах: 4) виявлення прогалин у знаннях учнів при роботі над помилками:5) корекція знань, вмінь і навичок: 6) закріплення знань, формування умінь застосовувати їх у нових умовах. Теоретико-методичними основами формування вмінь і навичок, які грунтуються на знаннях правил, законів і принципів, передбачається обов'язкове проходження через такі етапи: 1) ознайомлення зі зразком дії; 2) оволодіння вмінням застосовувати правила, поняття тощо; 3) удосконалення набутих умінь, прищеплення навичок: 4) використання їх у різноманітній практичній і творчій діяльності. Спостереження за роботою вчителів показують, що вони правильно організовують роботу на перших трьох етапах, а от на четвертому не вміють дібрати доцільні методи й прийоми, методично правильно опрацювати завдання підручника, не створюють умов для самостійного пошуку раціональних прийомів застосування набутих знань, умінь і навичок у різноманітній діяльності, використовувані вправи не сприяють розвитку мислительних операцій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення тощо), формуванню вмінь переносити окремі вивчені прийоми на загальні випадки і навпаки Досягти успіху можна лише за умови особистісної зорієнтованості навчального процесу. Відсутність такої роботи негативно впливатиме на результативність вивчення математики молодшими школярами.

Закрити

Методика вивчення прийомів поза табличного множення і ділення концентрів „Сотня” і „Тисяча”

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.