Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Програмні вимоги до вивчення розділу, зміст за Державним стандартом та Концепцією   5

2. Особливості вивчення фонетичного та графічного матеріалу за новими підручниками  6

2.1. Особливості вивчення за новим підручником фонетики, орфоепії, графіки й орфографії 8

3. Методи та прийоми вивчення нового матеріалу та формування мовних і мовленнєвих вмінь. 19

4. Види вправ. Удосконалення орфоепічних навичок школярів. 28

5. Удосконалення орфоепічних  навичок школярів. 29

Висновок. 34

Література. 36

Вступ

Фонетику справедливо вважають фундаментом шкільного курсу мови, тому що без усвідомлення особливостей усного мовлення не можна зрозуміти закони писемної форми мовлення, не можна оволодіти основами правопису. Крім того, враховуючи комунікативну спрямованість вивчення української мови, усна форма мовлення вимагає постійної уваги.

Таким чином, знання з фонетики, графіки, орфоепії повинні стати базою для вивчення інших розділів і тем шкільного курсу, формування основних мовних і мовленнєвих вмінь та навичок.

Цей розділ за чинною програмою вивчається першим ( після повторення і пропедевтичного курсу синтаксису), тісно пов'язаний з лексикою, будовою слова, морфологією. Наприклад, поняття про наголос - орган, замок, атлас (лексичне значення слова); дорога, збігати - різні частини мови або форми; подвійна роль букв - герой - героя, лінія (впливає на морфемний аналіз) тощо.

Місце і значення розділу у шкільному курсі визначається роллю звуків у мовленні, без свідомого засвоєння фонетики неможливе вивчення інших розділів науки про мову.

Мета вивчення розділу: дати знання про основи фонетичної і графічної системи української мови, сформувати основні орфоепічні та орфографічні вміння і навички, створити базу для вивчення інших розділів шкільного курсу української мови.

Завдання:

- створити правильне уявлення про звукову систему української мови, з'ясувати такі лінгвістичні поняття, як звук, буква, склад, наголос, орфограма;

- показати взаємозв'язок між звуковою і графічною системами, знаками усної і писемної форм літературної мови;

- вдосконалювати орфоепічні, орфографічні навички,

- розвивати вимовну і слухову культуру, дикцію, слухову увагу й пам'ять.

Користуючись програмою, до завдань слід також віднести:

- ознайомити з орфографічним, орфоепічним словниками, привчати дітей користуватись ними і іншою довідковою літературою у повсякденній діяльності;

- привчати школярів звертати увагу на культуру усного та писемного мовлення;

- подолати в учнів фонетичні діалектизми та інші недоліки в усному мовленні.

Методичний висновок:вчитель, складаючи мету до уроку з розділу, повинен керуватись загальними завданнями розділу та програмними вимогами. 

Закрити

Специфіка вивчення розділу. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.