Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 4

І. Проблеми аналізу художнього твору на уроках української  літератури. 6

ІІ. Основна частина.  Відповідність методів і прийомів аналізу твору віковим і психологічним особливостям учнів. 8

ІІІ.  Методологічні принципи шкільного аналізу художнього твору. 11

1.  Принципи  аналізу. 11

2.  Шляхи шкільного аналізу художнього твору. 12

3. Методи аналізу художнього твору в школі. 13

IV. Практика аналізу літературного твору в школі. 20

Компаративний аналіз роману І. Багряного "Сад Гетсиманський" та оповідання О. Солженіцина "Один день Івана Денисовича ". 23

Висновки. 30

Література. 32

Вступ

Актуальність теми. Кожний новий етап розвитку суспільства висуває домінуючі орієнтири у розв’язанні проблеми виховання підростаючого покоління. Сучасна тенденція до гуманітаризації шкільної освіти передбачає, що головною передумовою цього напрямку є формування цілісного знання про світ взагалі та вміння співвідносити його з духовним світом особистості. У цілісне знання входить не лише раціональний, а й емоційний, психологічний, духовний аспект. У сучасній педагогіці дедалі більше утверджується думка, що в школі учень з допомогою наук осягає світ і насамперед себе. Тому уже не природознавчі й точні предмети, а саме гуманітарні, зокрема література, виходять на чільне місце в системі шкільної освіти. Учитель літератури стає духовним наставником молоді.

У зв’язку з цим широких можливостей набуває унікальна шкільна дисципліна - це українська література.

Завданням цього курсу є вивчення кращих творів українського мистецтва, розвиток художнього смаку та навичок самостійного спілкування з творами світової культури, вміння свідомо сприймати закладені в мистецтві слова духовні цінності й відстоювати їх у житті.

Існує думка, що однією з найбільш гострих проблем у викладанні літератури залишається проблема аналізу художнього твору. І науковці, і вчителі-практики шукають оптимальні шляхи вирішення цієї проблеми, розробляючи нові технології, вдаючись до реконструкції вже відомих у методиці навчальних засобів, що мають слугувати меті підвищення ефективності уроку та процесу виховання особистості.

Пошуками ефективних видів роботи, які б активізували творчість учня, займалися відомі педагоги (Я.Коменський, І.Песталоцці, А. Дистервег, К.Ушинський, А.Матюшкін та багато інших), психологи (С.Рубінштейн, А.Леонтьєв, Д.Богоявленський, Н.Менчинська), дидактик (Ю.Чабанський, М. Скаткін та інші). До них зверталися методисти, розробляючи ідеї, пов’язані з проблемами навчання (В.Стоюнін, В. Острог орський, В. Водовозов, Т.Бугайко, В.Марацман, А.Сафонова та інші).

Проблема аналізу художнього твору не нова. З нею постійно стикаються у своїй роботі вчителі, нею займаються методисти, однак остаточного вирішення цієї проблеми методична наука не дає. На жаль, у шкільній практиці вона теж не знаходить належної уваги. Не можна не визнати того факту, що багато вчителів не володіють належним чином теоретичними основами аналізу твору. Робота з текстом часто підмінюється переказом, вибірковим читанням окремих епізодів, переглядом кінофільмів тощо.

Мета курсової роботи: систематизувати теоретичний матеріал з методики аналізу тексту, використовуючи різні джерела знань і власний досвід, визначити місце аналізу художнього твору в навчальному процесі та його вплив на формування творчої особистості школярів, підвищення ефективності сприйняття ними творів української літератури.

В роботі розглядаються теоретичні обґрунтування роботи з текстом, і конкретні методичні поради щодо застосування різноманітних видів робіт. Деякі запропоновані методи і прийоми вже відомі в методичній літературі, а деякі - знайдені автором у процесі власної роботи над художнім твором.

Практичне значення роботи: теоретична частина дає можливість підвищити науково-методичний рівень вчителів, а також використовувати цей матеріал на уроках при вивченні текстів художніх творів.

Закрити

Теорія і практика шкільного аналізу літературного твору

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.