Розробка використання інтерактивних методів на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні розділу Проектування виробів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 2

Розділ І. Теоретичні основи використання інтерактивних методів навчання на заняттях з трудового навчання. 4

1.1. Аналіз літератури з теми дослідження. 4

1.2. Сутність інтерактивних методів навчання. 9

1.3. Аналіз програми трудового навчання. 15

Розділ ІІ. Методичні основи використання інтерактивних методів навчання на заняттях трудового навчання. 19

2.1. Методика застосування інтерактивних методів навчання при вивченні заданого розділу. 19

2.2 Планування занять по темі роботи. 22

2.3. Експериментальна перевірка розробленої методики. 27

Висновок. 30

Література. 31

Додатки

Вступ

3вична для багатьох поколінь система трудової підготовки учнівської молоді формувалася упродовж тривалого часу. Значна увага розвитку та становленню цієї системі приділялася в колишньому Радянському Союзі. Переконливим свідченням цього була наявність обов'язкових годин на уроках трудового навчання в загальноосвітній школі, розгалужена мережа позашкільних навчальних закладів відповідного спрямування, централізована система матеріально-технічного забезпечення шкільних навчальних майстерень з відповідною виробничою базою.

Спрямування трудової підготовки за весь період існування Радянського Союзу визначалося потребами існуючої соціально-економічної системи. Теоретики цього аспекту шкільної освіти багато в чому керувалися потребами побудови індустріального суспільства, в якому були необмежені погреби в масових професіях промислового виробництва. Тому традиційно в 5 – 9 класах зміст трудового (навчання пов'язувався з матеріальною сферою виробництва, яка завжди й надалі була домінуючою в державі. Так само і в 50 – 80-і роки значним був попит народного господарства на масові робітничі професії. Тому і зміст трудового навчання спрямовувався на формування у школярів сукупності трудових прийомів, потрібних у масовому виробництві.

Світ останнім часом невпізнанно змінився й продовжує змінюватися. Це стосується і економіки і соціальних процесів України.

Зміна виробничих технологій, використання автоматизованих виробничих ліній і роботів, якими керують засоби обчислювальної техніки, призвели до зміни вимог до тих, хто бере участь у виробництві. Світовий досвід засвідчує, що через швидку зміну технологій кожні 4 – 5 років людина змушена змінювати професію. Звідси випливає, що перед початком трудової діяльності кожна людина повинна отримати широкий політехнічний кругозір, ознайомитися з різними напрямами перетворюючої діяльності людини, оцінити свої здібності і вибрати напрям професійної діяльності.

У сучасних умовах трудової діяльності від працівника вимагаються не тільки професійні знання і вміння, а й здібності сприймати нове, приймати рішення проектувати і виконувати творчу роботу. Стає зрозуміло, що в ХХІ столітті технічні знання. Технічна культура молодої людини, яка вступає в життя, настільки ж важлива, як і гуманітарна і природонаукова культура, якими вона оволодіває у школі.

Виходячи з цього, перед учителем трудового навчання ставиться мета не лише навчити кожного учнях сукупності трудових операцій та прийомів, а формувати технічно освічену особистість, здатну швидко адаптуватися до стрімких змін в сучасному техногенному середовищі. Тобто мова повинна йти вже не про звичне для багатьох поколінь трудове навчання, а про початкову технічну освіту як невід'ємний компонент сучасної загальної середньої освіти.

Метою даної роботи буде розробка методики використання інтерактивних методів навчання на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні розділу “Проектування виробів”.

Об’єкт дослідження: процес трудового навчання у 9 класі.

Предмет дослідження: методи і форми навчання.

Завдання дослідження:

– визначити сутність інтерактивних методів навчання;

– розробити методику їх використання на заняттях з трудового навчання;

– перевірити на практиці ефективність розробленої методики.

При вирішенні поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, технічної літератури, навчальних програм, підручників, періодичних видань; спостереження, анкетування, тестування, метод експертної оцінки; педагогічний експеримент.

Закрити

Розробка використання інтерактивних методів на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні розділу Проектування виробів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.