Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

РОЗДІЛ І. 8

1.1. Стан економічної освіти в навчальному закладі. 8

1.2. Методика навчання: потенціал викладача і студента. 11

1.3. Суть і зміст методики викладання. 13

1.4. Предмет методики. 16

РОЗДІЛ ІІІ. Розробка робочої програми навчальної дисципліни (навчально-організаційний блок). «Основи ринкової економіки». 19

2.1. Загальні відомості про курс. 19

2.2. Суть і місце в учбовому процесі лекції 21

2.3. Суть і місце в учбовому процесі практичних занять. 24

2.4. Суть і місце в учбовому процесі самостійної роботи студентів. 27

РОЗДІЛ ІІІ. Розробка навчально-методичного блоку до теми "Ринок цінних паперів" програми курсу "Основи ринкової економіки". 29

Висновок. 32

Список використаної літератури. 34

Додаток. Програма курсу „Основи ринкової економіки”.

Вступ

Вперше за багатовікову історію існування України її народ має змогу будувати свою соціально-економічну систему, визначати і втілювати в життя свою внутрішню та зовнішню політику, приймати свої закони, творити свою культуру; відновлювати традиції своїх предків, запозичувати нинішній передовий досвід розвинутих країн світу. Виконання цих завдань неможливе без усвідомлення того, що народ України поступово стає господарем і власником своєї землі, підприємств і установ, природних ресурсів, інтелектуальної власності та інших складових національного багатства; без формування національного економічного інтересу, без усвідомлення того, що надалі рівень його життя та життя майбутніх поколінь залежатиме від результатів їхньої праці, від умілого управління економікою тощо, тобто від формування нового національного економічного мислення.

Найважливіша роль у формуванні такого мислення належить економічній освіті. В умовах ринкової економіки головною метою в економічній освіті повинно бути викладення економічної теорії на сучасному рівні. За сучасних умов не досить викласти учням лише готові висновки. Щоб навчити їх економічно мислити, необхідно хоч би коротко ознайомити учнів з методологією пізнання економічних явищ і процесів.

В умовах ринкової економіки дуже важливо точно знати економічну суть і зміст її категорії. Тому дуже важливо для економіки України мати молодих висококваліфікованих фахівців. Вимагаються фахівці глибоко і всесторонньо освічені, здібні оперативно адаптуватися в нових умовах, творче брати участь в соціально-економічних перетвореннях суспільства.

Але не тільки фахівцям потрібно знати основи економіки. Якщо ми маємо бажання бути добре інформованими громадянами, то нам необхідно знати основи економіки. Більшість конкретних проблем зараз мають важливі економічні аспекти. Перед нами стають питання: "Як змінити економічне положення в країні? Що можна зробити для скорочення безробіття? Чи є існуючі програми, що націлені на забезпечення добробуту людей, ефективними і обгрунтованим?

Щоб розуміти подібні питання нам необхідно мати елементарну уяву в області економіки.

У сучасних умовах кожен громадянин держави, незалежно від соціального статусу, має усвідомлювати свою особисту причетність до економічних проблем та необхідність участі у їх вирішенні, дотримання вимог сталого розвитку відповідної корекції своїх потреб. Цьому істотно сприяє економічне мислення, фундамент якого закладають в школі під час вивчення економіки.

Вирішальним фактором у формуванні економічного мислення школярів є оцінно-орієнтаційна діяльність, яка передбачає не запам’ятовування готових істин, а роздуми, аналіз, самостійне розв’язання різноманітних проблемних завдань.

Проблемні ситуації – один з важливіших засобів формування і розвитку економічного мислення, активної життєвої позиції.

Проблемна ситуація в економічному аспекті розглядається як:

a. суперечливе співвідношення умов і обставин певного виду діяльності індивіда або групи, що не має однозначного вирішення;

b. психологічна модель умов виникнення мислення, де за основу виступають ситуативно-виникаючі, пізнавальні потреби, одна з форм зв’язку суб’єкта з пізнавальним об’єктом.

Тобто у проблемній ситуації слід розрізняти її об’єктивність – суперечливість між складністю, яку треба подолати, і недостатність наявних для цього засобів та суб’єктивність усвідомлення суб’єктом самої суперечності та постановка ним відповідного завдання.

Проблемну ситуацію вчитель може створювати свідомо на основі гіпотетичних даних, а може на основі реально існуючої народногосподарської економічної або соціальної проблеми.

Використовувати проблемні ситуації модна як при викладанні нового матеріалу, так і в ході контролю і перевірки знань, вмінь і навичок з економіки.

В сучасних умовах одним з важливих засобів підвищення ефективності навчального процесу є створення ефективної і стимлуюючої системи контролю і перевірки знань учнів. доцільно тут буде створення проблемних ситуацій.

Проблемні ситуації можна створювати в ході попереднього контролю, поточного, тематичного, періодичного.

Особливо важливе значення має поточний контроль знань учнів, їх вмінь і навичок. Цей контроль здійснюється в ході повсякденної роботи на уроках. Він має велике значення для стимулювання в учнів прагнення до систематичної самостійної роботи, виконання завдань, підвищення інтересу до науки і формування відповідальності за рівень знань, вмінь і навичок.

З метою контролю і перевірки знань в процесі вивчення нового матеріалу вчителю доцільно після викладу матеріалу винести проблемні питання для обговорення.

Наприклад, при вивченні теми „Підприємство і підприємництво” можна використати такі проблемні питання для обговорення:

- Підприємництво є могутнім двигуном економіки в країнах Заходу. В Україні в результаті економічних і політичних реформ останніх років відбувається реставрація капіталізму, але підприємництво не отримало широкого розмаху. Які причини цього?

- Як відомо, розвиток підприємництва в Україні практично неможливий без зовнішніх інвестицій. Західні бізнесмени позитивно оцінюють перспективи дво- і багатостороннього співробітництва з Україною. І в той же час іноземний капітал не поспішає реалізувати свої вигоди в українській економіці. Чим це пояснити?

Подібні проблемні питання доцільно обговорювати після пояснення нового матеріалу. Вони дадуть змогу здійснити контроль засвоєння нових знань на уроці.

А на семінарах проблемні ситуації можна обговорювати більш складні. Доцільною тут буде колективна проблемно-пошукова діяльність, яка сприяє творчому розвитку особистості і формуванню економічного мислення.

Наприклад, на семінарі по тій же темі „Підприємництво і підприємство” можна поділити клас на три команди, які отримують однакове завдання.

Завдання наступні:

Є така ситуація. Уявіть собі, що ви неждано дізнаєтесь про багатого родича, який вам лишив після смерті старий ресторан, але вся проблема полягає в тому, що для нормального функціонування його і для того, щоб він вижив в умовах жорсткої конкуренції, вам необхідні гроші, яких у даний момент у вас немає. Крім того, родич при будь-яких умовах заборонив вам продавати ресторан. Як можна вийти з даної ситуації? Як можна розбагатіти за допомогою ресторану?

Проблемною ситуацією модна вважати і коментування певних фраз. Наприклад, завдання для учнів на цьому ж семінарі може бути таке:

Прокоментуйте:

- „Займатися бізнесом – те ж саме, що їхати на велосипеді: або ви рухаєтесь, або падаєте”.

- „Бджола збирає нектар зовсім не для того, щоб опилювати квіти. Вони бажає отримувати мед. Проте, в кінцевому рахунку вона служить інтересам квітів. Те ж саме відбувається з підприємцями, які прагнучи отримати прибуток, служать інтересам суспільства”.

- „Прибуток є прибуток, яким би малим він не був”.

Обговорення подібних ситуацій і проблемних питань дають змогу вчителю перевірити і оцінити знання по темі: „Підприємство і підприємництво”.

Можна поступити іншим чином – можна просто з метою перевірки і контролю знань задавати тривіальні питання, як наприклад

- Що таке підприємництво?

- Які характерні ознаки підприємництва?

- Хто такий бізнесмен? і т.д.

Але відповіді на ці питання не свідчитимуть про розуміння суті питання, адже можна вивчити визначення поняття напам’ять, але не розуміти його суті.

А от обговорення проблемних питань і розв’язання проблемних ситуацій якраз свідчить про глибоке засвоєння учнями навчального матеріалу.

Закрити

Проблемне навчання на уроках економіки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.