Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. Проблема визначення немодального майбутнього в англійській мові сучасними мовознавцями. 5

РОЗДІЛ 2. Вживання майбутніх часів в сучасній англійській мові 16

2.1. Особливості вираження майбутності за допомогою часів групи Indefinite  16

2.2. Граматичні особливості майбутніх тривалих часів (Continuous) 21

2.3. Функціонування майбутніх часів групи Perfect 25

РОЗДІЛ 3. Характерні особливості вживання теперішніх часів та конструкцій для визначення майбутньої дії 29

3.1. Вираження запланованості і домовленості на майбутнє за допомогою  Present Continuous. 29

3.2. Особливості майбутньої дії, вираженої конструкцією be going. 31

3.3. Випадки вживання Present Indefinite для позначення майбутності 33

ВИСНОВКИ.. 37

БІБЛІОГРАФІЯ.. 40

ВСТУП

Актуальність теми. Категорія часу в сучасній англійській мові конституюється перш за все формами теперішнього часу і минулого часу, оскільки форми цих часів є синтетичними: wants хоче, sees бачить — wanted хотів, saw - бачив також саn може — could міг і ін. Також і історично категорія часу ґрунтується на зіставленні саме цих часів, висхідних до глибокої старовини.

Категоріальна форма майбутнього часу завжди є аналітичною, у деяких же дієслів, «недостатніх», її взагалі немає (саn можу, may можу і ін.). Вона не цілком чітко відмежовується від тих вільних синтаксичних поєднань, з якими вона генетично зв’язана, але проте її існування навряд чи може підлягати сумніву: така освіта, як will rain йтиме дощ, наприклад, в I think it will rain again Я думаю, що знову йтиме дощ, цілком співвідносний з синтетичною формою rained йшов дощ. Тому воно і втягується як аналітична форма в систему часів відповідного дієслова, яка, таким чином, виявляється вже не двочленною (наприклад, rains — rained), а тричленною, наприклад, rains— rained — will rain. У утворенні скорочених форм майбутнього часу типу 11 rain можна бачити деяке зрушення у бік зовнішнього відмежування категоріальної форми майбутнього часу від вільних синтаксичних поєднань дієслів shall і will з інфінітивом (без частинки to).

Кажучи про майбутнє, слід підкреслити, що між майбутнім, з одного боку, і теперішнім існує принципова відмінність. Воно полягає в тому, що майбутнє є чимось ще не що реалізувалося і не здійснилося, а тому воно часто виявляється пов’язаним з модальністю. Вказана відмінність заглиблюється в англійській мові тим, що в нім для утворення майбутнього часу використовуються дієслова модального характеру — shall винен і will хочу, у зв’язку з чим у формах, використовуваних для виразу об’єктивного майбутнього, може бути присутнім відомий модальний відтінок.

Стан розробки проблеми. Значну увагу розробці даної проблеми приділяли і англійські, і українські мовознавці. Серед вітчизняних мовознавців виділяємо Бархударова Л.С., Іванова І.П., Корсаков А.К., які написали велику кількість праць з морфології. Зокрема, над категорією часу працювали російські мовознавці: Смирницький А.І. («Морфологія англійської мови»). А також матеріал про морфологію англійської мови подала Поспелова А.С.

Серед англійських мовознавців виділяємо Р.Кулі, О.Експерсена, Т.Даля, Г.Внрбера, Поутсма.

Мета роботи. Мета даної роботи полягає у тому, щоб описати граматичні способи вираження майбутнього часу в сучасній англійській мові. Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення таких завдань:

1.Проаналізувати проблему визначення немодального майбутнього в англійській мові.

2.Дати характеристику майбутніх часів сучасної англійської мови:

а) Охарактеризувати вираження майбутності за допомогою часів групи Indefinite.

б) Виявити граматичні особливості майбутніх тривалих часів (Continuous).

в) Дати аналіз функціонуванню майбутніх часів групи Perfect.

3.Визначити характерні особливості вживання теперішніх часів та конструкцій для визначення майбутньої дії.

а) Визначити особливості майбутньої дії вираженої конструкцією be going.

б) Зазначити вираження запланованості та домовленості на майбутнє за допомогою Present Continuous.

в) Дати характеристику вживанню Present Indefinite для позначення майбутності.

Предмет дослідження – становить вживання видо-часових форм англійського дієслова та дієслівних конструкцій для вираження поняття немодального майбутнього в сучасній англійській мові.

Об`єкт дослідження – сукупність граматичних часів та конструкцій для вираження майбутньої дії в сучасній англійській мові.

Структура роботи.

Курсова робота складається із вступу, основної частини, яка вміщує три розділи, висновків та бібліографії, яка нараховує 40 назв.

Закрити

Граматичні способи вираження майбутнього часу в сучасній англійській мові

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.