Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Зміст і методика формування мовленнєвих умінь та навичок на уроках читання  5

1.1.  Робота із словом на уроках читання. „Орфоепічне” читання, методика проведення  5

1.2. Шляхи збагачення активного словника учнів. Практика проведення „тлумачного” читання. 12

1.3. Аналіз мовних особливостей художнього тексту як засіб підвищення точності, багатства та виразності мовлення учнів. 17

1.4. Виховання культури сприймання художнього тексту. Робота над описами  24

1.5.  Творення текстів на різних етапах уроку читання, види та методика проведення  31

1.6. Робота над виразністю мовлення та читання. 33

Розділ ІІ.  З досвіду проведення досвідченими вчителями уроків читання. Методичні рекомендації щодо вирішення проблеми розвитку мовлення на уроках читання  40

Висновки. 53

Список використаної літератури. 55

Вступ

Проблеми розвитку мовлення почали висвітлюватися в педагогічній літературіще в 20-30 роках XX ст. Однак практика вивчення рідної мови та читання в сучасній школі свідчить, що розвиток мовлення учнів не посідає належного місця в системі педагогічної роботи й часто перетворюється в нудне і часто незрозуміле для дитини заучування сухих мовних категорій.

У програмі середньої загальноосвітньої школи зазначається, що розвиток мовлення - це принцип у роботі з читання, граматики і правопису. Робота над правильною вимовою, чіткістю й виразністю усного мовлення, над збагаченням словника, правильним і точним вживанням слова, над словосполученням і зв’язним висловленням, над орфографічно грамотним письмом має стати основою кожного уроку.

Розвиток мовлення дітей як одне із основних завдань їхнього інтелектуального виховання має стати серцевиною, основою роботи класовода з читання. Навчити школярів самостійно будувати зв’язні висловлення, користуватися діалогом, говорити чітко, правильно й виразно можна лише завдяки систематичним і цілеспрямованим зусиллям учителя протягом тривалого часу. Цю роботу потрібно здійснювати не тільки на спеціально відведених уроках, а й у процесі вивчення різних тем, опрацювання всього програмного матеріалу з читання.

Необхідність навчання дітей зв’язано висловлювати свої думки названо терміном «зв’язне мовлення», який закріпився в методиці викладання читання у початкових класах. Під цим терміном розуміється процес, діяльність мовця, послідовний усний чи письмовий виклад думок, знань. Наслідком такої діяльності стає текст. У методиці ці два поняття – зв’язне мовлення і текст – стоять поряд.

Мета кожного вчителя — зробити мовлення дітей змістовним, правильним, чітким, виразним, багатим.

Школа має готувати дитину до майбутнього життя і праці. Якщо учень досконало вивчить мову, то в майбутньому зможе брати активну участь у суспільному житті України, бо тільки у розвиненому мовленні формуються вміння користуватися новими засобами, добирати їх з граничною точністю, виражати сприйняте, передавати іншим набуті знання. По тому, наскільки змістовно, чітко і правильно учень висловлює свої думки, можна судити про його загальний розвиток. Чим виразніше і розвиненіше мовлення, тим більше виступають у ньому сама людина, її духовний зміст, її інтерес.

Тому вчителям особливу увагу слід приділяти розвитку усного і писемного мовлення. Для цього треба постійно розширювати життєвий досвід учнів: вчити їх спостерігати, уявляти, мислити й відчувати, оцінювати і узагальнювати, а потім передавати словом усе побачене, почуте, пережите.

Об’єкт дослідження — процес мовленнєвого розвитку молодших школярів на уроках читання.

Предмет — методичне забезпечення процесу мовленнєвого розвитку на уроках читання.

Метою даної роботи є вивчення можливостей використання різних видів вправ на уроках читання як засобу мовленнєвої діяльності молодших школярів у практиці шкіл.

Мета роботи визначила конкретні завдання:

1) проаналізувати педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

2) виявити сутність та етапи розвитку мовлення молодших школярів;

3) визначити можливості уроків читання у розвитку мовленнєвої діяльності.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрити

Розвиток мовлення молодших школярів на уроках читання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.