План

1. Скласти перелік заходів, які повинні проводити батьки дитини, що заїкається, з метою організації її загального та мовленнєвого режиму в умовах родини 2

2. Дібрати завдання для обстеження стану звуковимови дітей дошкільного віку 5

3. Дібрати завдання для проведення логопедичного обстеження дітей із дизартрією 7

2. Дібрати завдання для обстеження стану звуковимови дітей дошкільного віку

Обстеження звуків у дітей починається з перевірки ізольованої вимови, потім досліджують звуки в словах і реченнях. Перевіряються всі групи звуків: голосні, свистячі, шиплячі, африкати; сонорні; глухі й дзвінкі за допомогою завдань, що складаються з багаторазового повторення одного звуку.

Потім логопед з’ясовує, як дитина користується звуками в мовленні, для цього пропонується називання слів. Під час обстеження слід фіксувати наявність замін, змішування, спотворення, пропусків звуків.

Обстеження свистячих звуків

Звук На початку У середині У кінці
с
с'
з

з'

ц

ц'

село
сіль
зошит

зірка

циркуль

цілий

пасажир
місяць
пазуха

ізюм

сонце

поцілунок

рис
карась
терези

мазь

палац

зайці

Обстеження шиплячих звуків

Звук На початку У середині У кінці
ш
ж
ч

щ

шуліка
жито
човен

щука

мишка
зажим
сорочка

піщана

аркуш
морж
м'яч

прищ

Обстеження сонорних звуків

Звук На початку У середині У кінці
р
р'
л

л'

равлик
ряжанка
лопата

лікоть

парта
порічки
палац

поліно

повар
двері
орел

тополя

Для обстеження звуковимови найпростішим способом є демонстрація картинок, де зображені предмети, в назвах яких досліджуваний звук стоїть у різних позиціях: на початку, кінці, в середині слова зі збігом приголосних; добираються слова різної складової структури.

За допомогою спеціальних завдань виявляється здатність до переключення артикуляційних рухів: пропонується кілька разів повторити звуковий або складовий ряд, а потім змінити послідовність звуків або складів. Фіксується, чи легко вдається переключення.

Для перевірки здатності вимовляти слова різної складової структури зі збігом приголосних на початку, всередині та в кінці слова; багатоскладові слова; слова, які мають у складі однакові звуки – дитині показують предметні картинки, які вона називає, потім ці ж назви пропонуються для відображеної вимови.

Варто перевірити вміння вимовляти звуки в реченнях, що складаються зі звуків, які дитина правильно вимовляє, і з порушених.

Дітям пропонується виконати ряд завдань:

Завдання 1. Дитині пропонується назвати картинки з заданим звуком, який стоїть в різних позиціях у слові. Якщо дитина вимовляє звук неправильно, педагог пропонує вимовити цей звук ізольовано (наприклад, с-с-с), у складах (прямих – са, ша; обернених – ас, аш).

Завдання 2. Повторити ряд складів: па – пта, то – кто, ста-сва-сма-ства.

Завдання 3. Повторити ряд слів: акваріум, міліціонер, настрій, портфель;

тролейбус-гімнастка-контролер-хокеїст.

Завдання 4. Розповісти вірш, казку (яку знає дитина)

Завдання 5. Послухати та повторити речення:

Сергійко поступився місцем бабусі в автобусі.

Коля і Боря — брати і великі друзі.

Кучерява берізка розвісила сережки.

У полі Сашко знайшов гніздо жайворонка.

При обстеженні визначається характер порушення вимови голосних і приголосних звуків (відсутність, заміна на інші звуки; спотворена вимова).


3. Дібрати завдання для проведення логопедичного обстеження дітей із дизартрією

Дизартрія – порушення звуковимови та просодичного компоненту мовлення, викликані порушеннями іннервації мовленнєвого апарату, пов’язані із органічним ураженням центральної та периферійної нервової систем.

Метою обстеження дитини з дизартрією є вивчення стану її позамовленнєвих функцій (гнозису і праксису), мов­леннєвих процесів (експресивного й імпресивного мовлення, читання, письма), а також інтелектуальних можливостей.

Лінгвістичний компонент дослідження стану сформованості усного мовлення дітей-дизартриків

I. Експресивне мовлення

Стан звуковимови

Голосні звуки (А, О, У, Е, И, І) – ізольована вимова, у складах, у словах (на початку, в середині, в кінці), у фразах, у зв’язному мовленні.

Приголосні звуки [к, к’; г, г’; х, х’; й; м, м’; п, п’; б, б’; ф, ф’; в, в’; т, т’; д, д’; н, н’; с, с’; з, з’; ц, ц’; ш, ш’; ж, ж’; ч, ч’; щ; р, р’; л, л’]- ізольована вимова, у складах (відкритих без збігу приголосних, закритих без збігу приголосних, під час збігу приголосних), у словах (на початку, в середині, в кінці), у фразах, у зв’язному мовленні.

Стан сформованості звуко-складової структури слова:

вимова ізольованих слів (дім-стіл-хліб; каша-кавун-кінодрама)

вимова багатоскладових слів (самостійно за малюнком, відображено):

1) акваріум, комп’ютер, велосипед, колобок;

2) помідор, капуста, рукавичка, підсніжник;

3) міліціонер, телевізор, температура, мультфільм.

повторити речення: «В акваріумі плавають риби», «Міліціонер їздить на мотоциклі», «Хлопчики катаються на велосипеді»

Закрити

Логопедія 18

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.