План

1. Методика роботи вчителя у підготовчому періоді до вивчення чисел

2. Методика вивчення нумерації чисел в межах 100.

3. Методика вивчення нумерації чисел в межах 1000.

4. Методика вивчення нумерації чисел у концентрі « Багатоцифрові числа»

5. Початкове ознайомлення учнів з діями додавання та віднімання. Методика вивчення табличних випадків додавання та віднімання одноцифрових чисел.

6. Методика вивчення усних прийомів додавання та віднімання двоцифрових чисел.

7. Методика вивчення усних і письмових прийомів додавання і віднімання чисел у концентрі «Тисяча». Методика вивчення прийомів додавання та віднімання багатоцифрових чисел.

8. Початкове ознайомлення учнів з діями множення та ділення, звязком між ними.

1. Методика роботи вчителя у підготовчому періоді до вивчення чисел

Матеріал з нумерації і арифметичних дій вивчають концентрами. Всього виділено чотири концентри: 

десяток;

сотня;

тисяча;

багатоцифрові числа.

За Бантовою нумерація чисел вивчається спираючись на лічбу лічильними одиницями: одиницями, десятками… Кожна ліч один починаючи з десятка містить 10 од нижчого розряду. У суч.школі в основі вивчення нумерації лежить принцип побудови натурального ряду методом прилічування одиниці (теоретико науковою основою цього методу є аксіоми Пеано.)

1) Лічбу починають з одиниці

2) Щоб утворити наступне натуральне число треба до даного числа додати одиницю

3) Щоб утворити попереднє число треба від даного відняти 1.

Нумерація вивчається концентрично. При вивченні натуральних чисел слід сформувати знання про способи іменування чисел за доп небагатьох слів. Це усна нумерація.

Нумерація – це сукупність прийомів найменування і позначення чисел.

Мета вивчення нумерації – сформувати в учнів уявлення про натуральне число і десяткову систему числення. Молодші школярі навчаються читати,записувати і порівнювати нат. числа.

Спосіб позначати числа за доп небагатьох знаків – письмова нумерація. Для цього необхідно сформувати відмінність між поняттями число і цифра. Число виражає кількість предметів,тобто потужність множини, а цифра є символом для позначення чисел. Учні мають усвідомити позиційний принцип у числі. Позиція – місце цифри у числі, вона спричиняє різні назви розрядів.

На початковому етапі особливості десяткової системи числення розкриваються в процесі формування лічби:

- Лічбу можна проводити в будь-якому напрямку.

- при лічбі не можна пропускати жодного предмета

- при лічбі не можна жоден предмет рахувати двічі.

При лічбі слід називати один термін,слово,який вказує на кількість предметів,дотикаючись при цьому лише до одного предмета. Слова які є назвами чисел при лічбі йдуть в строгій послідовності, яку треба запам’ятати.Місце цифри у числі визначає назву відповідного розряду. Розряди відраховуються справа наліво. Кожні 3 розряди групують у класи. Щоб прочитати число треба справа на ліво виділити по 3 цифри в записі числа.

Числа 1,2,3,4,… називаються натуральними. Поняття натурального числа являється одним з основних понять математики. Виникло воно, як і вся наука математика, з потреб практичної діяльності людей. Складалось воно поступово в процесі розв‘язання більш складних задач спочатку практичного, а потім і теоретичного характеру. Причиною, яка привела людину до створення числа, являється необхідність порівнювати різні скінчені множини між собою.

Натуральними числами називаються числа, які використовують при рахунку предметів.


2. Методика вивчення нумерації чисел в межах 100.

Усну нумерацію чисел від 21 до 100 можна розпочинати з утворення і назв розрядних чисел другого розряду(10,20,30…100),а потім вже утворювати будь які двоцифрові числа. Такий підхід послаблює вимогу наступності у вивченні послідовності натуральних чисел. Тому реалізується інший підхід: поступово вводять числа від 21 до 100. А потім із цієї множини виділяють круглі десятки. Цифри вводяться 3 групами: на першому уроці – 21 -39; на другому – 40 – 89; на третьому – 90 – 100. Четрертий – відводиться для виділення круглих чисел.

Як основний вид наочності при утворенні двоцифрових чисел застосовують: пучки,десятки і окремі, Бруски,десятки і окремі кубики, Монета і одна копійка.

Ознайомлення дітей із записом дфоцифр чисел проводиться в такій послідовності:

1) Читання чисел,які записані в нумераційній таблиці.

2) Запис чисел у нумераційну таблицю

3) Запис чисел під диктовку без нумераційної таблиці.

У ході вивчення нумерації палички учні мають зробити висновок: Якщо лічити з права на ліво,то в двоцифровому числі одиниці пишуть на 1-му місці,десятки на 2-му.

Важливе значення для закріплення має робота за таблицею чисел 1 – сотні.

Називаючи попереднє і наступне число до кількох чисел,варто провести вправи для закріплення нумерації:

1) За моделлю числа називати число,записати число 

2) За назвою(записом) числа змоделювати його. 

3) Назвати порозрядний склад числа. 

4) Назвати сусідів числа 

5) За порозрядним складом числа назвати(записати) число

6) Назвати всі числа від 25 – 32 

7) Порівняти числа 

8) Записати всі числа 4 десятка

Порівнюючи числа учні встановлюють,що для запису чисел,які складаються з одиниць потрібна одна цифра,а які складаються з десятків або десятки і одиниці потрібні 2 цифри,вводять терміни – одноцифрове і двоцифрове число,пропонується завдання: прочитати спочатку 2 – рові,а потім одноцифрові.


3. Методика вивчення нумерації чисел в межах 1000.

Завданнявчителя під час вивчення нумерації чисел у межах 1000, навчити дітей називати, записувати і читати трицифрові числа. У цьому концентрі треба закріпити знання про натуральну послідовність чисел. Нумерацію чисел в межах 1000 вивчають, у такій послідовності:

а) спочатку проводятьпідготовчу роботу, яку розпочинають заздалегідь до переходу вивчення концентра 1000;б) потім починають вивчатиусну нумераціюв межах 1000;в) і наступний етап -письмова нумераціячисел у межах 1000.

У процесі вивчення нумерації учні повинні називати,читати і записувати числа в межах 1000,отримувати уявлення про десятковий склад трицифрових чисел,засвоїти назви розрядних одиниць і співвідношення між ними,визначати,скільки всього одиниць будь -якого розряду в трицифровому числі.

Нумерацію трицифрових чисел вивчають у такій послідовності:

Лічба чисел в межах 199 Утворення числа 200 і назви чисел третього розряду Утворення трицифрових чисел із сотень,десятків,одиниць

- Читання чисел,записаних у нумераційній таблиці Запис чисел у нумераційну таблицю

- Запис і читання трицифрових чисел

- Визначення числа сотень і десятків у трицифрових числах.

Така послідовність дає змогу розширення множини натуральних чисел за межі 100 повязати з лічбою,показати процес утворення другої сотні та інших розрядних чисел третього розряду. Краще утворювати числа із сотень, десятків і одиниць.

Одноцифрові числа від 1 до 9 назив числами І розряду, 10, 20 – числа ІІ розряду. До ІІІ розряду належать ті що скл з 1 – 9 сотень. 1000 – одиниця ІV розряду.

Щоб швидко і правильно читати треба знати назви розрядних одиниць кожного з трьох розрядів. Кожне число можна замінити сумою розрядних доданків: 731 = 700 +30 + 1.

Щоб визначити ск одиниць у числі треба прочитати дане число; ск десятків – прочитати число закривши цифру одиниць.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Методика вивчення математики 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.