План

1. ТМО розгляду алгебраїчного матеріалу в курсі

2. ТМО основи вивчення числових виразів та виразів, що містять змінну.

3. ТМО вивчення рівнянь

4. ТМО вивчення геометричного матеріалу в курсі математики початкових класів.

5. ТМО ознайомлення учнів з геометричними фігурами та їх найпростішими властивостями (точка, пряма, відрізок, ламана, многокутники, коло, круг тощо). 

4. ТМО вивчення геометричного матеріалу в курсі математики початкових класів.

Геометричний матеріал не виділено в окрему тему, а він розміщений по всьому курсу у певній системі. Вчитель повинен виділяти на його вивчення по 3-7 хв. на кожному уроці. Але вчитель проводить геометричні вправи або розв’язує їх поспіхом, що призводить до неможливості сприймати геометричний матеріал. Потрібно бути добре обізнаним в результатах, яких повинні досягти учні. При вивченні геометричного матеріалу вчитель повинен дотримуватись таких ТМО. Оскільки геометричні поняття абстрактні, то формування геометричних уявлень повністю відбуваються з виконанням лабораторних прийомів, що полягають у побудові геометричних фігур.

- результат психологічних та методичних досліджень засвоюються, що призводить до неправильних узагальнень, а тому вчитель повністю забезпечує різноманітність об’єктів за величиною розміщення, матеріалом, кольором тощо;

- формування геометричних уявлень повинно проводитись у тісному зв’яізку з вивченням величин, із розв’язком текстових задач;

- при вивченні геометричного матеріалу вчитель спирається на наявний досвід, уточнення або виправлення, наявні геометричні образи;

- врахування індивідуальних особливостей дітей молодшого шкільного віку, формування повинно йти від речі до фігури, а потім до її образу;

- при вивченні геометричного матеріалу широко використовуються прийоми:

« пряма – це туго натягнута нитка, промінь прожектора», «точка – це слід на аркуші».

- вивчення геометричного матеріалу не може обійтись без зіставлення і протиставлення геометричних фігур;

- вивчення геометричного матеріалу приведе до успішного результату, якщо вчитель використовує міжпредметні зв’язки;

- при вивченні геометричного матеріалу не слід вимагати від учнів будь-яких означень геометричних фігур, бо в 1-4 класах не має жодного означення;

Виходячи із вище названих закономірностей, вчитель повинен особливу увагу звертати на оснащення навчально процесу при вивченні навчального матеріалу. На уроках трудового та образотворчого мистецтва слід виготовляти для кожного учня різноманітні моделі відрізків, многокутникув, кутів. Крім цього, учні повинні мати кольоровий папір, лінійку, простий і кольоровий олівці. Аналіз підручників свідчить, що формування геометричних уявлень відбувається при виконанні таких вправ: 

1) які геометричні фігури використовують для перелічування об’єктів; 

2) завдання, які полягають у формуванні геометричних уявлень про певні геометричні фігури та їх властивості; 

3) завдання, що пов’язані з формуванням уявлень про геометричні величини (довжина, площа); 

4) вправи, які використовують для формування навичок виміфрювати величини (довжина, площа). 

5) вправи на побудову геометричних фігур за розмірами, зразком; 

6) завдання на класифікацію геометричних фігур; 

7) завдання на формування навичок читання та креслень; 

8) завдання, призначення яких полягає у тому, щоб навчити учнів позначати геометричні фігури буквами.


5. ТМО ознайомлення учнів з геометричними фігурами та їх найпростішими властивостями (точка, пряма, відрізок, ламана, многокутники, коло, круг тощо).

Одним із завдань вивчення геометричного матеріалу є ознайомлення із геометричними фігурами та їх властивостями. Відносно будь-якої геометричної фігури, яка розглядається в 1-4 класах учні повинні виділяти, називати і правильно їх показувати, правильно зображати фігуру, вміти позначати цю фігуру за допомогою букв та при потребі вимірювати величину, яка пов’язана з цією фігурою. Формування уявлень про фігури проходить три етапи:

НА ПІДГОТОВЧОМУ:

І. – вчитель виявляє запас уявлень про геометричну фігуру;

- при потребі уточнює їх;

- систематизує знання;

Формування уявлень про точку проходження:

1.При підготовці дітей до письма цифр і букв. В процесі цієї роботи діти ставлять точку на різних лініях. 2. При виконанні вправ, вчитель звертає увагу на те, щоб учні показували і ставили точку.

ІІ. 3. При формуванні уявлень про пряму та криву використовують точки, які належать чи не належать прямій чи кривійю

ІІІ. Учням показують точки, які є кінцями відрізка.

IV. Використанні точок при означенні із многокутниками.

V. Використання точок із колом і кругом, коли діти показують «центр кола» точки, що лежать на колі, крузі.

VI. означення із позначенням точок великими буквами латинського алфавіту.

В результата виконання вказаних вправ у дітей формується уявлення про те, що точка – це слід, який залишає олівець або крейда.

Наступною геометричною фігурою є ПРЯМА І КРИВА лінії. При ознайомленні дітей із прямою та кривою лініями, можна використовувати дослід: натагаємо нитку, таким чином одержавши пряму лінію, а трошки відпустивши – одержуємо криву. Також, пря лінію ми одержимо в результаті перегинання аркуша паперу. В результаті спостереження за прямими лініями у підручнику, у природі учні повністю усвідомлюють, що по-перше:

-пряма лінія не має ні початку, ні кінця;

-через одну точку можна провести бузліч прямих;

-через дві точки проведемо лише одну пряму;

Аналіз посібників дозволяє твердити, що при ознайомленні із ВІДРІЗКОМ можна провести такі прийоми:

1.вчитель пропонує учням провести пряму; 2. потім відзначити на ній дві точки; 3. витираємо ті частини прямої, що знаходиться поза точками; 4. чи знаєте, діти, яку геометричну фігуру ми одержали? (відрізок).

Означення із кожним новим видом відбувається за одним і тим самим планом, коли спочатку встановлюємо зв’язок між назвою многокутника, кількістю в ньому кутів, сторін та вершин. Після введення терміну використовуємо вправи на розпізнавання цих многокутників, їх побудову та на вимірювання величин.

Наступними геометричними фігурами є КОЛО І КРУГ. Щоб сформувати у дітей уявлення про коло вчитель використовує прийомматеріалізації геометричних образів та уявлення про коло. Коло – це слід який залишається від циркуля. Круг – це частина площини, обмежена колом. При ознайомленні із побудовою кола треба звертати увагу на дотримання техніки безпеки при використанні циркуля. ЗАВЕРШЕННЯМ ознайомлення із геометричними фігурами є ознайомлення із паралелепіпедом, пірамідою, призмою, циліндром. Учні повинні пізнавати ці геометричні фігури та виділяти їх серед інших.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання математики в початкових класах 6

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.