План

1. Реалізація освітньої політики у галузі вищої педагогічної освіти: здобутки і прорахунки.

2. Реалізація освітньої політики у галузі загальної середньої освіти: здобутки і прорахунки.

3. Рівні реалізації освітньої політики.

4. Роль аналізу освітньої політики у стратегічному плануванні розвитку освіти.

5. Роль держави у здійсненні освітньої політики.

6. Роль міжнародних організацій та проектів в розробці та реалізації освітньої політики в Україні.

7. Складові освітньої політики як міждисциплінарної сфери знань, їх характеристика.

8. Соціальний вимір вищої освіти.

9. Соціальні індикатори освітньої політики, їх характеристика.

1. Реалізація освітньої політики у галузі вищої педагогічної освіти: здобутки і прорахунки.

Головна мета – створення доступної якісної освіти.

Повернути наукові дослідження в університети. Наукові дослідження в університетах повинні відігравати ключову роль у механізмах прискореного економічного розвитку України.

Входження в європейський науково-освітній простір.

Держава розпочинає реформу вищої освіти (яка багато в чому повторює модель розвитку освіти та науки в ЄС), Запровадження рейтингової системи ВНЗ.

Поділ усіх ВНЗ на три групи: дослідницькі університети (підготовка магістрів і докторів наук, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень), перехідні університети (підготовка бакалаврів, магістрів і докторів наук, проведення наукових досліджень на загальнонаціональному рівні), університети професійної підготовки фахівців (підготовка бакалаврів і магістрів, а також проведення наукових досліджень в окремих сферах).


2. Реалізація освітньої політики у галузі загальної середньої освіти: здобутки і прорахунки.

Створення освітніх округів. Освітні округи формуються за модульним принципом. До них входять дитячі садки, школи, музичні школи, різні клуби.

Апробація пройшла у восьми областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській.

За результатами експерименту, який тривав півтора роки, наказом Міністерства освіти і науки затверджено положення про “освітні округи”.

Впровадження системи профільного навчання у старшій школі. Відповідно до Закону “Про загальну середню освіту”, вже через чотири роки старша школа має стати повністю профільною. На вирішення завдань нового навчання спрямовано “Комплексну програму забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін”. Програмою передбачається здійснення наукових досліджень і методичних розробок, налагодження виробництва і проведення експериментальної апробації нових і модернізованих засобів, їх поставки, технічного обслуговування та надання методичної допомоги щодо використання в навчальному процесі. Вже розпочалась апробація навчального обладнання для кабінетів фізики в 62 навчальних закладах країни.

Реалізація Державної програмиШкола майбутнього”. У перспективі в Україні буде створено близько тисячі таких шкіл (найближчим часом у Донецьку, Києві, Кіровограді, Тернополі, Херсоні). Передбачається інформатизація навчального процесу, створення шкільної друкарні, телецентру, інша організація виховної роботи; ліквідація зрівнялівки в заробітній платі: оплата не за години роботи педагогів, а за той рівень знань, який отримали учні; у класах – не більше двох десятків дітей. Такі школи стануть майданчиками для апробації педагогічних інновацій. Працюватимуть у них не лише педагоги, а й вчені АПН і навіть НАНУ.


3. Рівні реалізації освітньої політики.

Освітня політика - діяльність держави та її інститутів, органів місцевого самоврядування із законодавчого, фінансового, організаційного забезпечення функціонування й розвитку галузі освіти.

Є складовою загальнодержавної політики, яка включає сукупність визначеної системи цілей, завдань, принципів, програм та основних напрямів діяльності органів управління освітою, спрямованих на організацію науково-методичного і впроваджувального супроводу стратегії розвитку галузі[1].

Окреслимо основні рівні формування освітньої політики та виховної практики:

- загальнонаціональний, що торкається всіх компонентів системи освіти та виховання, тобто сукупності матеріальних, духовних та людських ресурсів і динамічної послідовності суспільних, приватних і групових заходів з використанням цих ресурсів для розвитку кожної окремої особистості й суспільства в цілому. Цей рівень передбачає, що до системи освіти входять формальні та неформальні освітні інституції: сім’я, колектив (трудовий, навчальний, вуличний), засоби масової інформації, громадські й політичні організації тощо;

- державний – заходи та засоби забезпечення реформування формальної (державної) компоненти системи освіти;

- регіональний, на якому враховуються особливості розвитку соціальної та економічної структур регіонів;

- інституційний, тобто політика розвитку окремих навчальних закладів, їхніх об’єднань, асоціацій тощо.


4. Роль аналізу освітньої політики у стратегічному плануванні розвитку освіти.

Відповідно до практичних потреб державного керування та управління сформувалась відсутня ланка у процесі вироблення освітньої політики – її аналіз. Існує багато визначень аналізу політики, найпростіше з них - аналіз політики – це вивчення того, що робить держава, чому і з якими наслідками. Аналіз політики є інструментом для відповіді на певні основні питання освітньої політики. Спираючись на нього, громадськість має можливість формулювати обґрунтовані питання щодо урядових рішень з освітньої політики. А саме: чому держава робить певну політику? Чиї інтереси відображає державна освітня політика? Які будуть наслідки? Забезпечення ефективності та практичної результативної аналізу освітньої політики – одне з актуальних завдань суспільствознавства.

Аналіз політики можна застосовувати до однієї або кількох стадій процесу розробки політики. Існує багато моделей та схем аналізу освітньої політики.

Незалежні групи дослідників, центри аналізу політики, міжнародні агенції видають політичні документи, в яких аналізують конкретні політичні ініціативи або загальні тенденції розвитку національної політики

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Освітня політика 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.