План

1. Особливості сприймання дітьми дошкільного віку просторових відношень між предметами.

2. Методи формування просторових уявлень у молодшому дошкільному віці.

3. Методи розвитку просторових уявлень у старшому дошкільному віці.

4. Зорові та слухові диктанти, їх роль у формуванні просторових уявлень.

5. Особливості просторової орієнтації дітей дошкільного віку.

6. Особливості орієнтації дітей на місцевості.

7. Дидактичні ігри та вправи на орієнтацію в просторі.

8. Час та його особливості. Сприйняття часу дітьми раннього та дошкільного віку. Значення формування часових уявлень у дітей дошкільного віку.

9. Методика формування уявлень про міри часу і різних вікових групах дитячого садка.

10. Етапи формування чуття часу у дітей

11. Фактори, на основі яких формується чуття часу.

12. Ознайомлення дошкільників з календарем як системою мір часу.

13. Планування та облік роботи з формування елементарних математичних уявлень

14. Вимоги сучасної школи до готовності дітей засвоювати математику.

15. Наступність у роботі дитячого садка і школи в навчанні дітей математики. Шляхи встановлення наступності.

16. Взаємодія ДНЗ і сім’ї у навчанні дошкільників математики.

12. Ознайомлення дошкільників з календарем як системою мір часу.

Календар - це система числення тривалих проміжків часу. Тривалі проміжки підрозділяються на добу, тижні, місяці, роки і століття.

Ознайомлення дітей з календарем в дитячому садку полегшить їм орієнтування в навколишній дійсності, Так як розпорядок життя в дитячому саду будується за певним планом, пов'язаному з днями тижня. Діти дізнаються, в які дні тижня які проводяться заняття, психологічно готуються до них.

Для того щоб складна система взаємопов'язаних одиниць часу була чітко усвідомлена дітьми, її треба представити у вигляді моделі календаря. Знайомлячи дітей з моделлю календаря, необхідно так будувати роботу, щоб діти активно діяли з матеріалами цієї моделі і, переживаючи тривалість всіх представлених проміжків часу, усвідомлено опановували еталонами часу.

модель календаря допоможе дітям наочно уявити тривалі проміжки часу: тиждень, місяць і навіть рік.

Значення календаря:

- Дає наочне уявлення про плинність часу, про зміну днів, про незворотність часу;

- Очікування дає дитині можливість відчути плин часу.

За допомогою моделі календаря наочно відображається взаємозв'язок всіх заходів календарного часу. Діти самі повинні знімати листки з календаря і складати з днів тиждень, з тижнів місяць, потім визначати місце даного місяця серед інших. З місяців поступово і послідовно складають рік. У будь-який момент діти можуть підійти до коробки і по розкладеним в ній листками календаря визначити, скільки днів минуло з початку тижня, скільки тижнів минуло з початку місяця, скільки місяців пройшло з початку року, скільки тижнів минуло з початку місяця, скільки місяців пройшло з початку року, а по порожніх клітинок визначити, скільки ще залишилося до його закінчення.

Виробляючи всі ці дії, діти поступово осягають і усвідомлюють складні кількісні взаємозв'язку між окремими заходами часу.

Роботу з календарем починають з Нового року в старшій групі. Проводиться вступна бесіда.

Щодня треба звертати увагу дітей на поточний день. Якщо коробка з розкладеними листками календаря варто в зручному місці під календарем, діти будуть діяти з його листками: самостійно розглядати порядок днів тижня, прагнути визначити за календарем, скільки залишилося днів до цікавить їх події, дізнатися, скільки пройшло місяців з початку року і т. д.

В кінці кожного місяця треба з усіма дітьми проводити невелику бесіду про те, який місяць скінчився, скільки в ньому було тижнів, днів, все це порівнюється з попереднім місяцем. Визначається кількість минулих місяців з початку року і уточнюється їх назва, називається почався місяць і його порядковий номер.


13. Планування та облік роботи з формування елементарних математичних уявлень

Плануючи свою роботу, педагогам-вихователям різних вікових груп, важливо враховувати вимоги Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей; завдання та зміст заходів, закладених в річному плані роботи дошкільного навчального закладу. При цьому слід забезпечити взаємозв'язок перспективного і поточного планування.

Перспективне планування навчально-виховної роботи педагога - це прогнозування його освітньої діяльності на значну часову перспективу (від 1 місяця до 1 року), в якому фахівець передбачає власну систему педагогічних заходів, їх розподіл у часі, послідовність проведення. Воно допомагає вихователю надати педагогічному процесу в певній групі дітей більшої визначеності, цілеспрямованості, системності, забезпечити його поетапність. Його результатом є перспективні плани, які складаються у довільній формі (текстовій або графічній). Поточне (календарне) планування являє собою розподіл у часі на перспективу програмових завдань, тематичних взаємозв'язків у різних організаційних формах роботи з дітьми, передбачає застосування адекватних засобів, методів і прийомів навчально-виховної роботи залежно від вікових та індивідуальних особливостей дітей, етапу навчання, матеріальної бази, сезону, поточних календарних свят, громадських подій тощо у продуманій послідовності і раціональному поєднанні.

Результатом цього процесу є календарний план - один з видів ділової педагогічної документації, що складається вихователем як модель його персональної освітньої діяльності з певною групою дітей - неповторних особистостей на найближчий часовий відрізок.

Поточні (календарні) плани складаються на основі перспективних і також можуть мати довільну текстову форму або вкладатись у графічну схему (таблицю). Найбільш поширеним є календарне планування роботи вихователя на один-два дні за наявності перспективної сітки занять на місяць, сіток ігрової, трудової діяльності тощо (за потреби), що дає можливість більш гнучко, ситуативно розподіляти програмні завдання. Вихователям-початківцям рекомендується складати персональні плани на один-два тижні для того, щоб краще бачити перспективу, якщо спостереження і аналіз їх роботи з боку завідувача та методиста дошкільного закладу доводять потребу такої вимоги.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 23

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання математики 17

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.