План

1. Лічба за участю різних аналізаторів.

2. Поняття нумерації або системи числення. Види систем числення.

3. Десяткова система числення. Розряди і класи десяткової нумерації.

4. Етапи лічильної діяльності дітей. Завдання навчання дітей лічби в різних вікових групах.

5. Методика навчання числу та лічби в межах 5

6. Методика навчання числу та лічби в межах другої п’ятірки (6-10).

7. Методика вивчення складу чисел з одиниць та двох менших чисел

8. Навчання лічби парами, трійками.

10. Методика навчання порядкової лічби

11. Методика знайомства дітей з цифрами

12. Використання «кольорових чисел» Х.Кюзенера в навчанні дітей дошкільного віку.

13. Підготовка дітей до обчислювальної діяльності.

10. Методика навчання порядкової лічби

Одночасно з кількісною лічбою, діти оволодівають порядковою. На 5 році життя діти навчаються порядкової лічби. Лічильна діяльність набуває досконалої форми. Діти можуть лічити предмети не торкаючись їх, про себе називати числівники по порядку, а голосно лише підсумкове число.

Порядкова лічба - дозволяє визначити місце будь-якого предмета серед інших, тобто перераховувати не всі предмети; лічба ведеться до тих пір, поки ми не знайдемо потрібний предмет. В старшому дошк.віці можна змінювати розміщення предметів,що перераховуються. При порядковому рахунку ставимо запитання «який за лічбою»? або «на якому місці стоїть цей предмет»?Лічба обов’язково ведеться зліва направо


11. Методика знайомства дітей з цифрами

Ознайомлення дітей з цифрами починається з 5 р.життя, спочатку діти повторюють,уточнюють свої знання про число та лічбу в межах 5.При цьому вихователь поступово підводить до усвідомлення необхідності зображувати числа на письмі особливими знаками(цифрами). Методика ознайомлення з цифрою: демонстрація цифри та аналіз її зображення, наступне - її впізнавання, обведення вказівним пальцем по контуру,викладання з паличок, ліплення з пластиліну, розучуванн віршів про кожну цифру. При ознайомленні з цифрами використовують спеціально підготовлені картки.

Картка поділена на 2 нерівні частини,ліва менша,права більша,внизу картки по всій її довжині приклеєне смужка паперу,так що утворюється кишенька. В ліву частину вкладають картку з цифрою,а в праву аркуш чистого паперу,на якому дитина повинна намалювати стільки предметів,скільки показує цифра.


12. Використання «кольорових чисел» Х.Кюзенера в навчанні дітей дошкільного віку.

У всьому світі широко відомий дидактичний матеріал, розроблений бельгійським математиком X. Кюізенером. Він призначений для оволодіння дітьми початкових математичних уявлень, починаючи з молодших груп дошкільного закладу.

Кольорові числа називають ще палички X. Кюізенера, кольоровими паличками, кольоровими лінійками, рахувальними паличками. Основні властивості цього дидактичного матеріалу - абстрактність, універсальність, висока ефективність. Палички легко вписуються в систему до математичної підготовки дітей до навчання в школі, яка є однією з сучасних технологій н Важлива роль паличок в реалізації принципу наочності в ознайомленні із складними, абстрактними, математичними поняттями в доступній для малят формі. Важливі вони і для накопичення чуттєвого досвіду, поступового переходу від конкретного до абстрактного, для розвитку бажання оволодіти числом, рахунком, вимірюванням.

З математичної точки зору, палички - це множина, на якій легко віднаходяться відношення еквівалентності та порядку. В цій множині заховані багаточисленні математичні ситуації.

Використання «чисел в кольорі» дозволяє розвивати у дошкільнят знання про числа за допомогою лічби та вимірювання. Як відомо, саме такі знання про числа є найбільш повноцінними.

За допомогою кольорових паличок легко підвести дітей до усвідомлення:

- відношень «більше - менше», «більше - менше на...»;

- ділення цілого на частини;

- склад числа з одиниць, з двох менших;

- арифметичні дії (додавання, віднімання);

- засвоєння понять «зправа», «зліва», «довше», «коротше»;

- познайомитись з кольоровою алгеброю навчання.


13. Підготовка дітей до обчислювальної діяльності.

Вихователь повинен Ознайомлювати дітей зі структурою задачі. Вчити складати приклади та арифметичні задачі на додавання і віднімання за малюнками і практичними діями в межах 10, використовуючи цифрові картки та знаки («+» (додати); (відняти); «=» (дорівнює); виконувати прості обчислення усно. Закріплювати знання цифр 0-9. Вчити визначати склад чисел у межах 10 за допомогою предметних множин, розмежованих на дві частини. Навчати вмінню порівнювати суміжні числа, використовуючи термін «числа-сусіди».

Відповідно до програми розвитку «Впевнений старт» розділі «Пізнавальний розвиток» подано обсяг завдань, необхідних для запоруки успішного подальшого навчання. Виокремлений напрямок «У світі чисел та цифр» вказує: вчити називати числа від 1 до 10, від будь - якого числа до 10, від 10 до будь - якого числа, розрізняти пряму та зворотну, кількісну та порядкову лічбу; ознайомлювати з цифрами (1 - 9 (0) та їх написанням; вчити встановлювати відповідність між цифрою та відповідною кількістю знайомити зі складом чисел з одиниць та двох менших (у межах 10); вчити порівнювати дві множини за кількістю і визначати відношення «на скільки більше?», «на скільки менше?», «порівну», «стільки ж» встановлювати рівність з нерівності; вчити використовувати знаки плюс (+), мінус (-), дорівнює (=); вчити виконувати дії додавання і віднімання, розв’язання нескладних арифметичних та логічних задач і прикладів; вчити використовувати початкові логічні прийоми, пов’язані з формуванням елементарних математичних понять; заохочувати до побудови найпростіших висловлювань за допомогою зв’язок «і», «чи», «якщо, то», «ні»; формувати інтерес до логіко-математичної діяльності, використання знань в повсякденному житті.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання математики 14

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.