План

1. Чому урок фізичної культури є основною формою занять в школі?

2. Урок – основа фізичного виховання молодших школярів.

3. Методика проведення уроків фізичної культури в молодших класах

4. Предмет теорії і методики фізичного виховання.

5. Основні завдання фізичного виховання.

6. Урок фізичної культури в молодших класах

7. Уроки фізичної культури в 3 класі

8. Уроки фізичного виховання в 4 класах.

9. Методика проведення рухливих ігор.

1. Чому урок фізичної культури є основною формою занять в школі?

Урок фізичної культури є основною і обов’язковою формою фізичного виховання в школі, який відрізняється від інших форм характерними рисами:

- яскраво виражена дидактична спрямованість, зумовлена вирішенням освітніх завдань;

- керівна роль вчителя, що передбачає викладання предмету і виховання учнів;

- чітка регламентація діяльності учнів і навантаження згідно з їхніми індивідуальними можливостями;

- постійний склад учнів та їх вікова однорідність;

- зумовленість занять розкладом.

Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

Фізичне виховання є головним напрямком впровадження фізичної культури.

Однією із сторін фізичного виховання є навчання. У фізичному вихованні навчання характеризується як організований процес передачі і засвоєння систем спеціальних знань і рухових дій, спрямованих на фізичне і психічне вдосконалення людини.

Вирішення наступних завдань висуває до уроку фізичної культури певні вимоги, що враховуються при формуванні його змісту.

Всі уроки фізичної культури в школі можна класифікувати за їх спрямованістю i можливістю рішення педагогічних завдань на: навчальні, тренувальні, комплексні, контрольні.

Навчальні уроки переважно спрямовані на засвоєння техніки виконання вправ, виявлення помилок під час виконання вправ та їх усунення. Широко використовуються прийоми страхування, самострахування, взаємонавчання, активізація учнів, повідомлення теоретичних відомостей.

Тренувальні уроки проводяться з метою удосконалення вивченого матеріалу і розвитку фізичних якостей. Широко використовуються змагальний і ігровий методи.

Комплексні уроки передбачають матеріал з різних розділів програми. Обов’язковим є визначення стержневого матеріалу на певну серію уроків.

Контрольні уроки розв’язують завдання контролю за ходом засвоєння вправ, виховання фізичних якостей, вони мають великий навчаль


2. Урок – основа фізичного виховання молодших школярів.

Першочерговими завданнями, що покладаються на фізичне виховання в сучасному навчальному закладі, є збереження та зміцнення здоров’я дитини, розвиток рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовки, формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя, загальної та професійної культури особистості.

Уроки фізичної культури мають свою специфіку як в організації, так і в проведенні. На уроках з предмета учні займаються в спортивному одязі та взутті, а не повсякденній шкільній формі. Заняття проводяться на спортивному майданчику, в спортивному залі, що дає змогу створювати особливі умови для організації школярів, цікавого, змістовного їх проведення. Уроки фізичної культури – це велика гама рухових відчуттів, які по-різному впливають на вихованців. Тому під час їх проведення слід здійснювати індивідуальний підхід.

Урок фізкультури обов’язковий для всіх. Він забезпечує необхідний мінімум знань, умінь і навичок, передбачених програмою. У комплексі з іншими загальноосвітніми предметами, позакласною та позашкільною роботою вони покликані забезпечувати всебічний гармонійний розвиток особистості. Фізкультура відрізняється від інших предметів тим, що її специфічним змістом є рухова діяльність. В освітньому і виховному процесі такий самий загальноосвітній предмет, як й усі інші. У процесі цілеспрямованого заняття фізичною культурою в учнів виховуються позитивні морально-вольовіякості, формуються знання, уміння і навички використовувати засоби фізичної культури для фізичного вдосконалення та зміцнення здоров’я.


3. Методика проведення уроків фізичної культури в молодших класах

Фізичне виховання – складова частина в загальноосвітній школі, спрямована на всебічне вдосконалення учнів з метою підготовки їх до життя. Фізичне виховання відіграє значну роль у підготовці всебічно розвиненої молодої людини, здатної успішно трудитися в різних галузях господарства, захищати Батьківщину. Отож, завдання школи – не тільки в підготовці високоосвіченої, висококультурної молодої людини, а й в створенні необхідних передумов для її всебічного розвитку.

Фізичне виховання учнів початкових класів здійснюють спільно школа, сім’я і громадськість. Окрім уроків фізкультури, школа організовує фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня, фізкультурно-спортивну діяльність учнів у позаурочний час. Учні мають вести роз’яснювальну роботу серед батьків і надавати їм допомогу щодо фізичного виховання дитини в сім’ї, організації її режиму дня, а також здійснювати педагогічне керівництво виховною роботою за місцем проживання учнів.

Успішно розв’язати завдання фізичного виховання школярів можливо, якщо перетворити його на органічну частину навчально-виховного процесу, предмет спільного піклування педагогічного колективу, батьків, громадських органів.

Щоб обрати найефективніші форми, потрібний зміст і дієві методи фізичного виховання, важливо визначити основні завдання для всіх вікових груп учнів, розв’язання яких сприяло б досягненню головної мети – високого рівня їхніх фізичного розвитку і підготовленості.

Отож, визначимо завдання фізичного виховання учнів початкових класів.

Виховання високих морально-вольових якостей – дисциплінованості, організованості і самостійності, почуття обов’язку і відповідальності, культури поведінки. Формування в учнів розуміння важливості піклування про своє здоров’я, фізичний розвиток і підготовленість, про те, що це не лише їхня особиста справа, а й громадський обов’язок. Правильно педагогічно організований процес фізичного виховання швидше адаптує дитину в колективі, виховує в неї звичку поважати всіх його членів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Методика фізичного виховання 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.