План

1. Послідовність в роботі над шрифтовою композицією

2. Методичні особливості та критерії оцінювання результатів роботи учнів на уроках образотворчого мистецтва

3. Основні завдання повинні вирішуватися в процесі сприйняття мистецтва.

4. Основні етапи дидактичної структури та особливості уроків образотворчого мистецтва різних типів.

5. Засоби виховного впливу уроків образотворчого мистецтва.

6. Послідовність зображення натюрморта (з 2-3 предметів)

7. Основні різновиди уроків образотворчого мистецтва (за домінуючою ціллю; за стадією засвоєння навчального матеріалу; за формою організації роботи на уроці).

8. Виконання попередніх ескізів та «кадрування» за допомогою «видошукача» як ефективний спосіб вибору формату та розміру композиції в зображенні з натури

9. Відтворення явища наочної перспективи у зображенні закритого простору (інтер`єр). Особливості побудови кутового інтер’єру.

7. Основні різновиди уроків образотворчого мистецтва (за домінуючою ціллю; за стадією засвоєння навчального матеріалу; за формою організації роботи на уроці).

Типи уроків образотворчого мистецтва та основні їх компоненти

1. Уроки ознайомлення з мистецькими творами

(Учні ознайомлюються з окремими творами різних видів чи жанрів образотворчого мистецтва або цілими серіями цих творів).

2. Уроки вивчення творчості художників

(Проводяться бесіди, лекції про творчий шлях одного або кількох митців)

3. Уроки сприймання та оцінювання творів образотворчого мистецтва

(Організовується сприймання, оцінка та аналіз певного художнього твору або кількох творів)

4. Уроки оволодіння образотворчою грамотою

(Заняття з композиції, малювання з натури, за темами, оволодіння різними художніми техніками тощо)

5. Уроки створення самостійних творчих робіт

(Втілення задумів учнів)

6. Урок конструювання

7. Урок-дослідження (порівняння).

(Наприклад, малювання обличчя людини (поміряти всі відстані від очей, довжину носа, вуха і т.д.)

За структурою сучасні уроки образотворчого мистецтва здебільшого мають комбінований характер, дещо схожі між собою, але й відрізняються відповідно до певної теми або типу.

Їх основні компоненти такі:

1. Організація уваги учнів (в разі сприймання – установка на сприйняття)

2. Розповідь або лекція вчителя

3. Демонстрація наочних засобів навчання (з паралельним коментарем, бесідою або обговоренням)

4. Інструктаж (вербальний тобто словесний, або візуальний тобто демонстраційний)

5. Практична, творча або оцінна діяльність учнів

6. Аналіз та оцінка створених (або сприйнятих) художніх робіт

Звичайно, кожному окремому уроку “відповідає” певний набір методів і методичних прийомів: порівняльний аналіз; моделювання; ігровий метод; дискусія; метод проблемних та експериментальних ситуацій; колективна творча діяльність


8. Виконання попередніх ескізів та «кадрування» за допомогою «видошукача» як ефективний спосіб вибору формату та розміру композиції в зображенні з натури

Спостереження натури і замальовки її можна проводити за таким методично обґрунтованим планом:

а) аналіз і естетична оцінка спостережуваної натури;

б) знаходження найвигіднішої точки зору для виявлення характерної форми спостережуваних предметів та розміщення їх у просторі з можливим використанням при цьому видошукача;

в) визначення висоти горизонту, від чого залежить перспективне сприймання форми і кольору предметів у просторі (особливу увагу звертають напостаті людей переднього плану);

г) визначення та замальовування головних образів для композиційного центру малюнка, другорядних – для його другого та третього планів, пейзажу чи інтер'єра – для фону композиції.

Ескізи виконують на окремому аркуші паперу, на якому визначають формат, малюють невеликого розміру прямокутник. Його зображують на деякій відстані від країв аркуша, аби була можливість змінювати формат (наприклад, розширювати), компонуючи ескіз.

На визначеному форматі спочатку узагальнено намічають тонкими лініями основні предмети, але так, щоб виділити композиційний центр. Потім розміщають деталі малюнка, відносно лінії горизонту уточнюють форму і пропорції всіх елементів композиції, здійснюють просторове і тонове вирішення їх.

Розробка кількох ескізів на ту саму тему потрібна не лише з метою вибору кращого ескізу для дальшої роботи над його удосконаленням, а головне – для розвитку творчої уяви, фантазії майбутнього педагога.

зарисовки з натури предметів і персонажів до попередніх ескізів дають змогу детальніше розробити кілька ескізів і вибрати з них такий, щоб він був кращим за композицією, ідейним змістом, а також цікавим для художнього виконання в техніці акварелі, гуаші, туші на білому та кольоровому папері, гравюрі на лінолеумі чи картоні, монотипії, мозаїці з паперу, тканини, хутра, листя.


9. Відтворення явища наочної перспективи у зображенні закритого простору (інтер`єр). Особливості побудови кутового інтер’єру.

Інтер’єр - це внутрішній простір архітектурних споруд або внутрішній вид будь – якого приміщення. Інтер’єрний живопис формувався під впливом архітектури, замкненого простору, обмеженого певними розмірами. Розрізняють два види зображення інтер’єру:1) Фронтальний інтер’єр (картинна площина паралельна протилежній стінці і потребує перспективної побудови одну точку сходження);

2)Кутовий (усі стіни інтер’єра розташовано під кутом до картинної площини; для перспективної побудови малюнка потребує двох точок сходження).

Порядок побудови зображення інтер’єру:

1)Проведіть лінію горизонту відповідно до натури і визначіть точку сходження горизонтальних ліній інтер’єра, яка залежить від точки зору. Проведіть основні лінії стін, підлоги і стелі.

2)Побудуйте предмети першого, другого і дальнього планів з визначенням місця, яке вони займають на горизонтальній площині підлоги, розміри загальної їх форми, щодо основних розмірів інтер’єра.

3)Перевір правильність побудови всіх предметів та елементів інтер’єра з урахуванням перспективних змін в їхні розмірах та розташування їх у просторі (чи далі предмет, тим менший його розмір для зору).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання образотворчого мистецтва 14

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.