План

1. Послідовність в роботі над шрифтовою композицією

2. Методичні особливості та критерії оцінювання результатів роботи учнів на уроках образотворчого мистецтва

3. Основні завдання повинні вирішуватися в процесі сприйняття мистецтва.

4. Основні етапи дидактичної структури та особливості уроків образотворчого мистецтва різних типів.

5. Засоби виховного впливу уроків образотворчого мистецтва.

6. Послідовність зображення натюрморта (з 2-3 предметів)

7. Основні різновиди уроків образотворчого мистецтва (за домінуючою ціллю; за стадією засвоєння навчального матеріалу; за формою організації роботи на уроці).

8. Виконання попередніх ескізів та «кадрування» за допомогою «видошукача» як ефективний спосіб вибору формату та розміру композиції в зображенні з натури

9. Відтворення явища наочної перспективи у зображенні закритого простору (інтер`єр). Особливості побудови кутового інтер’єру.

4. Основні етапи дидактичної структури та особливості уроків образотворчого мистецтва різних типів.

Структура уроку образотворчого мистецтва

1. Тема уроку (обирається за навчальною програмою відповідно до календарного планування)

2. Мета уроку: а) виховна; б) освітня; в) художньо-творча.

3. Різновид уроку: урок сприйняття навколишньої дійсності чи мистецтва. Урок практичної художньої діяльності – практично-навчальний, практично-виражальний чи комбінований.

4. Вид художньо-практичної д-ті (зображення на площині чи в об ємі): зображення з натури; тематичне малювання, ілюстрування; декоративна д-ть – розпис, аплікація; художнє конструювання, дизайн; ліплення.

5. Тип уроку: зображення з натури, за уявою, за пам яттю.

6. Техніка виконання: графічна, живописна, скульптура, аплікація.

7. Обладнання уроку.

Основні етапи уроку, їх зміст:

1. Організаційний (1хв)

Забезпечення зовнішніх умов для роботи на уроці. Психологічна підготовка учнів до спілкування та навчання. Перевірка д/з.

2. Мотиваційний (1-2хв)

Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної д-ті (відповідні завдання та ігрові ситуації, постановка проблемних питань)

3. Актуалізаційний (2 хв)

Актуалізація досвіду та знань учнів. Підготовка до активного свідомого засвоєння нового матеріалу. Закріплення термінології.

4. Засвоєння нових знань (5-10 хв)

- організація уваги;

- організація процесу сприйняття;

- узагальнення та систематизація навчального матеріалу;

- сприйняття нового навчального матеріалу (розповідь учителя, педагогічний мал. Вчителя на дошці, бесіда за запитаннями)

- вивчення термінології

5. Визначення практичних завдань уроку (4-7хв)

- підготовчі вправи (короткочасні тренувальні чи навчальні, що відповідають меті уроку і допомагають виконати основне завдання – вправи в повітрі, в альбомі олівцем чи пензлем на засвоєння графічних чи живописних технік);

- вправи на оволодіння прийомами ліплення, роботи з папером; виконання ескізів композиційних схем;

- робота з роздатковим матеріалом, рухомими моделями; усний аналіз пропрцій, будови, кольору; коментування послідовності дій;

- пояснення послідовності виконання завданн

- композиційне розміщення зображень

6. Самостійна художньо-практична д-ть учнів (25-30 хв)

Учитель керує роботою учнів, вказує на недоліки. Але не малює в альбомах, звертає увагу на типові помилки.

7. Завершення уроку (3-5 хв)

Оцінювання та аналіз практичних робіт;

- закріплення нових знань;

- обговорення результатів уроку.

8. Домашнє завдання (1 хв)

Мотивування д/з (у формі підготовки до наступного уроку – проаналізувати, підготувати необхідний матеріал)


5. Засоби виховного впливу уроків образотворчого мистецтва.

Уроки образотворчого мистецтва у початковій школі - це ті заняття, які, перш за все формують творчість дитини, розвивають її емоційно-почуттєву сферу, нестандартне мислення, вміння бачити прекрасне у навколишньому, її естетичне ставлення до життя. Заняття образотворчим мистецтвом передбачає залучення учнів до співпереживання, створення відповідного щодо теми уроку емоційного настрою, чому сприятиме включення до сценарію уроку ігрових, казкових моментів, використання інших видів мистецтв.

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління.

Образотворче мистецтво має важливе значення у формуванні всебічно розвиненої людини, здатної до активної участі в усіх сферах людської діяльності, сприяє моральному та естетичному вихованню учнів.

Мистецтво вчить людину правильно розуміти високі і прекрасні почуття, які ми трактуємо, як духовні новоутворення, необхідні людині. Твори мистецтва є одним, із найважливіших засобів впливу на формування культури особистості, її освітнього рівня, загального інтелектуального розвитку особистості.

Використання наочних засобів, зокрема образотворчого мистецтва, підвищує якість навчання, здійснює формування пізнавального інтересу до навчального предмета і до процесу навчання в цілому.


6. Послідовність зображення натюрморта (з 2-3 предметів)

Натюрмортом називають зображення неживих речей, зібраних єдину композиційну групу. Натюрморт може мати як самостійне значення, так і бути частиною композиції жанрової картини або портрета.

Потрібно згрупувати предмети так, щоб їх форма чітко сприймалася. Послідовність виконання малюнка:

1. Визначите співвідношення висоти і ширини всієї групи в цілому.

2. Легкими лініями намітьте нижній край зображення і верхній. Потім визначите ширину натюрморта відносно висоти. Позначте лівий і правий краї малюнка.

3. Намітьте основу кожногопредмета. Ближній предмет малюйте нижчим за той, який розташований далі. Потім визначите пропорції кожного предмету.

4. Побудуйте лінійний малюнок. Намітьте площину, на якій коштують предмети, і межі падаючих тіней.

5. Порівняєте малюнок із натурою і уточніть розташування предметів, а також контури круглих форм в перспективі.

6. Визначите найсвітліше і найтемніше місце на малюнку, позначте рефлекс і півтіні.

При тональному виконанні малюнка спочатку заштриховуються тіньові місця, а потім освітлені. Щоб виявити просторове положення предметів, ближній предмет потрібно промальовувати чіткіше, ніж віддалений. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання образотворчого мистецтва 14

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.