План

1. Ознайомлення дітей дошкільного віку з утворенням числа. Підсумкове число

2. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з геометричними фігурами в різних вікових групах

3. Використання моделей в ознайомленні дітей дошкільного віку з еталонами часу

4. Формування уявлень про простір у дітей дошкільного віку

Відомо, що дні тижня діти засвоюють нерівномірно. Найкраще вони запам'ятовують неділю, суботу і понеділок. Тому знайомство дітей з поняттям тижня краще починати не з засвоєння назв усіх днів тижня, а з встановлення, який день тижня сьогодні, який день тижня був вчора, якою буде завтра. Причому спочатку вихователь вводить більш легкі для засвоєння дні тижня, такі, як неділя, понеділок, і лише поступово починає використовувати назву інших днів. При навчанні важливо, щоб діти не тільки називали дні тижня, але й давали б їм елементарну характеристику. Пізніше можна починати працювати над засвоєнням назв усіх днів тижня в послідовності.

Робота з календарем у старшій групі повинна проводиться після знайомства з порядковим рахунком. Використовуючи календар, вихователь, з одного боку, домагається більш глибокого розуміння сутності поняття « тиждень», з іншого, вправляє дітей у кількісному і порядковим рахунку.

У підготовчій до школи групі дітей навчають укладатися на занятті у відведений час. Для цього використовуються різні прийоми. Якщо на занятті використовуються пісочний годинник, діти наочно впевнюються у плинності часу, тривалості його невеликих відрізків. Є така частина сприйняття часу як «відчуття часу». Його теж необхідно розвивати у дітей дошкільного віку.

Зрозуміло, що успішна реалізація цих завдань можлива завдяки цілеспрямованій роботі і застосуванню відповідних методів навчання дітей розрізненню і правильному вживанню часових термінів, визначених програмою для кожної вікової групи. Роботу передусім слід починати з розширення і поглиблення чуттєвої основи у повсякденному житті. Щоб викликати у дошкільників відчуття тривалості і послідовності певних подій, а також плинності часу, увагу дітей слід зосереджувати на їхніх власних відчуттях під час виконання ними певних рухів і дій, на сприйняття звуків, рухів і дій інших об’єктів в їхньому ритмі, темпі, швидкості, на сприйнятті явищ в їхньому розвитку. На основі спостережень далі застосовуються такі методи, як зіставлення і оцінка часових інтервалів у загально визначеній формі за певним заповненням їх різними рухами чи подіями, використовуючи прийом порівняння а також локалізацію рухів і подій у часі.

Для поглиблення, уточнення і закріплення знань, які формуються у повсякденному житті, слід проводити заняття із застосуванням таких методів, як дидактичні ігри та вправи, розв’язування задач, вправляння у визначенні послідовності логічно пов’язаних подій, в оцінці недовго тривалих інтервалів секундами і хвилинами, в умінні вкладатися у відведений час при виконанні нетривалих практичних завдань.


4. Формування уявлень про простір у дітей дошкільного віку

Оволодіння знаннями про простір передбачає оволодіння умінням виділяти і розрізняти просторові ознаки і відносини, уміння їх правильно словесно позначати, орієнтуватися в просторових відносинах при виконанні різних видів діяльності. Просторовий аналіз здійснюється цілим комплексом аналізаторів, хоча основна роль належить руховому аналізатору.

Орієнтування в просторі вимагає умінь користуватися будь-якою системою відліку. Якщо в ранньому дитинстві дитина орієнтувалася в просторі завдяки чуттєвій системі відліку, то в дошкільному віці вона опановує словесною системою відліку, на підставі просторових напрямків (вперед-назад, вгору-вниз, вправо-вліво).

Процес формування просторових уявлень у дошкільників визначається характером життєвого досвіду дитини та її ставленням до дійсності.

Діти 3-4-х років мають конкретні уявлення про направлення "вперед-назад, вгору-вниз". М'язові, зорові і слухові відчуття, що виникають при переміщенні дитини в просторі постійно асоціюються з назвами напрямів і дають можливість вже в молодшій групі виконувати нескладні завдання, що вимагають просторового розрізнення за словесним вказівкам - пройдіть вперед, підніміть прапорці вгору і т.д.

Значно важче дається дітям усвідомлення напрямків "вліво - вправо", їм важко розрізняти праву і ліву руку. Діти 4 - 5 років виділяють руку, якою вони тримають ложку, малюють та ін., але на запитання: "Де твоя права рука?", не завжди відразу могуть відповісти. Тому формуванню уявлень у дітей про дії правої і лівої руки приділяється велика увага саме у цьому віці.

Для закріплення знань дітей про праву та ліву руку вихователь протягом дня постійно повинен нагадувати дітям, якою рукою слід тримати олівець, ложку. Також на занятті з математики вихователь акцентує увагу на тому, що дидактичний матеріал потрібно розкладати правою рукою з ліва на право. При цьому потрібно пам’ятати що показ вихователь повинен здійснювати дзеркально.

Для закріплення уміння дітей орієнтуватися від себе вихователь використовує дидактичні ігри, рухливі ігри. На занятті з фізичного виховання вихователь каже дітям нахиляємося вперед, ховаємо кубик назад. Отже ознайомлення з просторовими уявленнями відбувається на заняттях з різними методиками та в повсякденному житті.

В середній групі продовжують навчати визначенню просторових напрямів відносно себе: вперед, назад, ліворуч, праворуч; в кінці року діти повинні вміти позначати положення того чи іншого предмета відносно себе (попереду - шафа, позаду - стілець, праворуч - двері, зліва - вікно, вгорі - стеля, внизу - підлога, стіна - далеко, стілець - близько). Рівень набутих знань про простір і сформованість умінь орієнтуватися в просторі залежать від того, як вихователь організовує роботу на заняттях з математики, фізкультури, художньої діяльності, конструювання і в повсякденному житті. Взаємообернені просторові відношення, напрямки, відстані завжди даються одночасно, попарно. Наприклад, справа-зліва, далеко-близько.

Програмові завдання з формування у п'ятирічок просторових орієнтирів і уявлень про простір можна виконувати в єдності з іншими завданнями: розмістити на верхній смужці аркуша паперу кружечки, на нижній - квадратики; в ліву руку взяти цифру 3, а в праву - цифру 4. Крім того, їх можна виконувати самостійно в процесі дидактичних, сюжетно-рольових, рухливих ігор та вправ. Найчастіше ці завдання виконуються в кінці або в середині заняття, під час фізкультхвилинки.

Наприклад, вихователь пропонує дітям встати, опустити руки вниз, правою рукою показати вгору, лівою - вниз, двома руками - вперед, повернутися і показати правої рукою назад, потім лівою рукою назад, правою рукою направо, лівою наліво.

Дітей старшої групи навчають орієнтуватися на аркуші паперу, визначати середину аркуша паперу або таблиці, верхній і нижній, правий і лівий край аркуша, верхній лівий і правий, нижній лівий і правий край аркуша. Для цього використовують математичний або словесний диктант.

Особливого значення в цій групі набуває робота з зошитом в клітинку. Дітей вчать виділяти аркуш, сторінку, верхня і нижня частини аркуша, виконувати нескладні завдання. Так, діти повинні вміти проводити лінії різної конфігурації і напряму - пряму, криву, ламану, горизонтально, вертикально. Діти вчаться завданням вихователя ставити точки по кутах клітинки, в її середині. Завдання поступово ускладнюються. Діти за вказівкою дорослого відлічують від точки зліва направо по кілька клітинок і знову ставлять точку, так само лічать вниз. Сполучивши всі точки, утворюють різні знайомі фігури трикутники, квадрати, прямокутники. Це дає змогу дитині успішно підготуватися до школи, уникнувши численних помилок просторового характеру.

Велика увага в роботі з дітьми 6 років приділяється розвитку вміння пересуватися в заданому напрямі, змінювати напрям рухів під час ходьби та бігу. У цій віковій групі слід навчати дітей правил дорожнього руху. Вивченню їх спираються безпосередньо на вирішення програмових завдань формування у дітей уявлень про простір і уміння орієнтуватися в ньому, розрізняти і називати праву і ліву сторони, середину, напрями вперед, назад та ін.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Методика дошкільного навчання 6

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.