План

1. Праця в природі – провідний метод залучення дітей дошкільного віку до взаємодії з природою

2. Словесні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

3. Методика застосування різних видів бесід в ознайомленні дітей дошкільного віку з природою

4. Методика роботи з картинами (дидактичною та художньою репродукцією) в ознайомленні дітей дошкільного віку різних вікових груп з природним довкіллям

5. Формування в дітей дошкільного віку уявлень про величину предметів

1. Праця в природі – провідний метод залучення дітей дошкільного віку до взаємодії з природою

Праця в природі розглядається як один з основних методів ознайомлення дошкільників з природою. Результати численних теоретичних та експериментальних досліджень свідчать про те, що під впливом праці розвиваються всі розумові і фізичні сили людини.

Цінність праці в природі полягає у тому, що дитина в процесі трудової діяльності взаємодіє з реальними об’єктами природи, а це створює реальні можливості для формування реалістичних уявлень про об’єкти природи, зв’язки між ними. В процесі праці діти переконливо, наочно впевнюються у зв’язку між умовами для рослин, тварин та їх ростом, розвитком. Під час праці мова дітей збагачується новими для них словами, враження від діяльності спонукають до активного обміну думками, сприяють формуванню суджень на основі аналізу, порівнянь.

Організація праці дітей у природі вимагає дотримання педагогічних вимог:

1.Виконання будь-якого виду праці має бути спрямоване на вирішення завдань всебічного розвитку дітей: формування знань, розвитку допитливості, ставлення до природних об’єктів тощо.

2.Праця в природі має бути мотивованою.

3.Праця в природі має бути посильною для дітей різних вікових груп. Залучаючи дитину до праці, доручаючи їй певну ділянку роботи, треба враховувати вікові особливості і можливості дітей з тим, щоб вони свої доручення мали змогу виконати успішно.

4.Праця в природі має бути не випадковою, а систематичною, повинна проводитись як на заняттях, так і в повсякденному житті.

5.Праця в природі повинна бути добре організованою. Під час колективних занять усі діти повинні працювати одночасно. Весь потрібний інвентар повинен бути заготований раніше. Пояснення і показ вихователя мають бут короткими і цікавими.

Гігієнічні вимоги до організації праці дітей у природі:

1.Працю в природі слід організовувати у нежаркі години.

2.Інвентар повинен відповідати зросту дітей.

3.Діти повинні працювати у спеціальному одязі (фартушки, нарукавники).

4.Слід змінювати види праці, стежити за позою дітей.

5.Після закінчення роботи слід добре вимити руки.

Вимоги до додержаннятехніки безпеки:

1.Категорично забороняється перенесення маси більше 2-2,5 кг для дітей старшого дошкільного віку.

2.Загальний час, що відводиться на виконання роботи, не повинен перевищувати 30 хв. При цьому кожні 7-10 хв. треба проводити зміну діяльності дітей або влаштувати перерви.

У дошкільному навчальному закладі організовуються наступні види праці в природі:

-праця, що пов’язана з доглядом за рослинами,

-з доглядом за тваринами,

-з охороною природи.

У дитячому садку використовуються різні форми організації праці дітей у природі: доручення, чергування, колективна праця.

Доступною формою залучення до щоденної трудової діяльності в дитячому садку є доручення. Їх поділяють на види за складністю завдань (прості і складні), за тривалістю виконання (короткочасні і тривалі), за способом організації дітей (індивідуальні і групові). Трудові доручення широко використовуються в усіх вікових групах. Доручення вимагають керівництва з боку вихователя. Основними прийомами для цього є показ, нагадування, заохочування.

Чергування в кутку природи запроваджується в старшій групі. Це обумовлено складністю завдань, які повинні виконати діти самостійно. Успіх організації чергувань передусім залежить від постійного інтересу вихователя до виконання обов'язків чергових. Потрібно щодня оцінювати їхню роботу у присутності дітей.

Досить часто в дитячому садку організується колективна праця дітей. Вона характеризується спільною метою, виконанням роботи на одному просторі і в один і той самий час.

У молодшій і середній групах проводиться колективна праця, мета якої — навчити, як треба висаджувати насіння, поливати, прибирати ділянку тощо. Дітей старшої групи навчають перекопуванню і плануванню грядок, садінню живців кімнатних рослин, прибиранню у куточку природи тощо.


2. Словесні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

При ознайомленні дітей з природою використовуються словесні методи, зокрема: розповідь вихователя, читання художньої природознавчої літератури, бесіда.

Словесними методами вирішується ряд задач. Конкретизуються, поповнюються, уточнюються знання про відомі дітям явища природи і факти з життя тварин і рослин, отримані в процесі спостережень і праці в природі. Діти отримують знання про нові явища і предмети природи (наприклад, про повінь, про спосіб життя звірів в лісі і т. д.).

Словесні методи необхідно поєднувати з наочними, використовувати картини, діа- та кінофільми. Слово допомагає поглибити, усвідомити зв'язки і залежність, які існують в природі. Словесні методи дають можливість сформувати знання, що виходять за межі досвіду дітей. За допомогою словесних методів систематизують і узагальнюють знання дітей про природу, формують природознавчі поняття.

При використанні словесних методів вихователь враховує здатність дітей до розуміння мови, тривалої довільної уваги і зосередження на змісті, що передається словом, а також наявність у них яскравих конкретних уявлень про те або інакше явище або факт, які будуть предметом обговорення, уточнення, систематизації.

Розповідь вихователя про природу повинна відповідати ряду вимог. Вона має сприяти формуванню вірогідних знань про природу; в ній повинні у доступній формі розкриватися зв'язки і залежності у природі; розповідь повинна бути образною, емоційною, цікавою, спрямованою на формування у дітей розумного, доброго ставлення до природи.

Розрізняють сюжетні і описові розповіді. В основі сюжетної розповіді завжди якась подія, випадок. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Методика дошкільного навчання 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.