Зміст

1. Закономірності засвоєння граматичних значень дошкільниками 

2. Завдання та зміст роботи з розвитку у дітей дошкільного віку граматичних навичок 

3. Методика формування граматичної правильності мовлення 

4. Граматико-орфографічна пропедевтика помилок у мовленні дитини дошкільного віку

Серед синтаксичних помилок найпоширенішою є не­правильний порядок слів у реченні у відповідь на запи­тання. Наприклад:

Вихователь: Яка пора року зображена на цій кар­тині?

Дитина: Літо.

Вихователь: Дай повну відповідь.

Дитина: На цій картині пора року зображена літо.

Вихователь: Які квіти діти збирають?

Дитина: Вони волошки збирають.

Вихователь: Дай повну відповідь. «На цій... Дитина: На цій картині діти збирають квіти во­лошки.

Ще приклад:

— Яка сьогодні погода надворі?

— Сьогодні погода надворі сонце.

— Що сьогодні ми робили на занятті?

— На занятті ми сьогодні робили малювали.

— Які овочі вирощують селяни?

— Овочі селяни вирощують: буряки, картоплю, ци­булю, огірки...

Ці помилки відносять до специфічно дошкільних, які так важко виправити в школі. Справедливо закидають вихователям учителі перших класів шкіл, тому що дале­ко не завжди бувають успішними намагання школи звіль­нити мову учнів від «дошкільних» помилок, від шкідли­вих впливів «дошкільної граматики».

Основною причиною помилок цього типу є необгрун­товані вимоги вихователів щодо «повної» відповіді ди­тини. Ще Є.І. Тихєєва, основоположник методики роз­витку мови дітей дошкільного віку, застерігала: «Не зловживайте непотрібними, що порушують стрункість викладу, запитаннями, головне, не вимагайте так званих «повних» відповідей. Ми вчимо дітей мовленню, яким во­ни будуть користуватися у повсякденному житті».

Усне мовлення має дві форми: діалогічну і моноло­гічну. Вміння ставити запитання і правильно відповіда­ти на поставлене запитання характерне для діалогічно­го мовлення. Коли у дорослого запитати: «Ти був сьо­годні в кіно?», ми одержимо відповідь: «Так, був» або: «Ні, не був». На запитання: «Яка зараз пора року?» ми почуємо одну відповідь: «Зараз весна». Ніхто в повсяк­денній розмові не будує шаблонних фраз типу «Зараз у нас пора року весна», які чомусь так міцно прижилися в мовленні дітей дитячого садка.

Вимоги «повних» від­повідей спостерігаються і на заняттях з інших розділів програми. Наприклад:

Вихователь: Скільки півників стоїть на столі?

Дитина: П'ять півників.

Вихователь: Дай повну відповідь.

Дитина: Півників стоїть на столі п'ять.

Вимагаючи від дітей непотрібної в даному випадку поширеної відповіді, вихователь тим самим спонукає дітей до порушення порядку слів у реченні, набуття діть­ми звички неправильного мовлення. Звичайно, дітей по­трібно вчити будувати поширені речення на заняттях з розвитку мовлення. Цьому завданню підпорядковані і спеціальні види занять: описування іграшок, предметів, картинок; розповіді за картинками, перекази художніх оповідань, самостійні фактичні і творчі розповіді дітей, складання листів дітьми тощо. На всіх інших заняттях немає потреби вимагати від дітей повторення запитання в своїй відповіді. Якщо вихователь бажає одержати від-повідь-речення, слід допомогти дітям додатковими запи­таннями, зразком своєї мови, підказкою. Наприклад, на запитання «Яка зараз пора року?» дитина відповідає: «Весна». Вихователь використовує прийом відображеного мовлення: «Зараз весна, повтори», дитина повторює: її відповідь, складається з двох слів, тобто е такою, як у дорослого в діалозі. Якщо ж потрібна більш поширена відповідь, можна використати додаткові запитання. На­приклад: «Хто привозить на машині продукти в дитячий садок?» Дитина дає відповідь: «Шофер привозить». Ви­хователь: «Що привозить?» (Продукти.) «На чому при­возить?» (На машині.) «Повтори тепер усе речення». Ди­тина: «Шофер на машині привозить продукти в дитячий садок».

У старшій групі дитячого садка після практичного знайомства з реченням потрібно вимагати від дітей (у разі потреби) відповіді виразом «скажи реченням», мож­на навіть сказати, скільки слів повинно бути в реченні.

До синтаксичних помилок відноситься і неправильна побудова дітьми складнопідрядних речень з сполучника­ми, наприклад: «Тому що не пішла в дитячий садок, що я хвора»; «В який я ходила дитячий садок, на ремонті»; «Для того, щоб я взяла, малювати буду» та ін.

Діти тільки починають оволодівати синтаксичною,! будовою рідної мови, тому такі помилки не випадкові.

Шляхи виправлення граматичних помилок і формування граматичної правильності мови:

1. Дитина повинна чути граматично-правильну мову, тому що дитина наслідує мову оточуючих, якщо дорослі розмовляють неправильно, то і дитина буде говорити так само. В дитячому садочку дитина повинна слухати мову, яка відповідає граматичним нормам. Мова вихователя має великий вплив на розвиток мови дітей і постійна турбота вихователя про культуру своєї мови – невід’ємна частина вдосконалення педагогічної майстерності.

2. Потрібна постійна увага до граматичної сторони мови дітей і виправлення помилок в неї. Це необхідно для того, щоб діти засвоїли правильні граматичні форми; виправлення помилок сприяє тому, що діти починають розуміти, як потрібно правильно говорити. Виправляти помилки дітей потрібно так, щоб дитина розуміла як вона сама говорить і як вихователь; якщо дитина помічає, і розуміє дві форми слова – неправильну і правильну, то і вона сама зможе виправити помилку; дитина намагатиметься говорити правильно.

Вихователь помітив помилку мови дитини, перед тим як виправити її, повинен подумати чи зможе дитина в даний момент відволіктись від змісту мови і звернути увагу на форму слова.

На заняттях це проходить більш успішно; поза заняттями не завжди обстановка сприятлива для виправлення допущених помилок. Коли дитина знаходиться в стані емоційного підйому чи збудження, наприклад в творчій грі, виправляти помилки дуже тяжко. При виправленні помилок не слід повторювати її, а потрібно запропонувати дитині послухати, як потрібно правильно говорити, сказавши їй про те, що вона сказала невірно; хай дитина повторить за вихователем правильне слово чи речення. Після одного помічання дитина, можливо не стане говорити правильно, язикові навички утворюються в процесі багатократного повторення, потрібні нагадування, а іноді і спеціальні вправи.

3. В тих випадках, коли які-небудь граматичні помилки широко розповсюджуються в мові дітей групи, слід вводити спеціальні дидактичні ігри і дидактичні вправи.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 58

Безкоштовна робота

Закрити

Теоретичні засади проблеми формування граматичної компетенції у дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.